Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau

Chuyên mụcLuật hiến pháp Hiến pháp

Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau đúng hay sai? Sai. Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm không đồng nhất với nhau.

 

Những nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Luật hiến pháp và hiến pháp giống hay khác nhau?

Về bản chất, luật hiến pháp và hiến pháp không hề giống nhau.

Hiến pháp là đạo luật

Hiến phápđạo luật cơ bản nhất của một Nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó.

>>> Xem thêm: So sánh các bản hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ

So sánh các bản hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ

Luật hiến pháp là ngành luật

Luật hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch…


Các tìm kiếm liên quan đến hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau: phân biệt luật hiến pháp và hiến pháp, khái niệm hiến pháp là gì, khái niệm luật hiến pháp, luật hiến pháp là gì, vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật, đặc điểm của hiến pháp, so sánh luật hiến pháp với các ngành luật khác, hiến pháp và luật hiến pháp khác nhau như thế nào, hiến pháp xuất hiện từ nhà nước nào

5/5 - (3 bình chọn)

Phản hồi

    • Luật Hiến pháp là tên gọi của một ngành luật
      Hiến pháp 2013 là tên gọi của 1 văn bản

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền