Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau

Chuyên mụcLuật hiến pháp Ôn tập môn luật hiến pháp

Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau đúng hay sai? Sai. Hiến phápluật hiến pháp là hai khái niệm không đồng nhất với nhau:

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Hiến pháp là gì?

Hiến phápđạo luật cơ bản nhất của một Nhà nước, nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó, nhưng vẫn là nhân dân thuộc nhà nước đó.

 

Luật hiến pháp là gì?

Luật hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch

 

Các tìm kiếm liên quan đến hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau: phân biệt luật hiến pháp và hiến pháp, khái niệm hiến pháp là gì, khái niệm luật hiến pháp, luật hiến pháp là gì, vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật, đặc điểm của hiến pháp, so sánh luật hiến pháp với các ngành luật khác, hiến pháp và luật hiến pháp khác nhau như thế nào, hiến pháp xuất hiện từ nhà nước nào

 

Hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau
5 sao - 1 vote

Bài viết liên quan

Tác giả: Thích Học Luật 427 Bài viết
"Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..." Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận.

Bình luận

avatar