Mối quan hệ của khoa học luật hiến pháp với các ngành khoa học pháp lý khác

Chuyên mụcLuật hiến pháp Hiến pháp

Khoa học Luật Hiến pháp là tổng thể các tri thức, các quan điểm khoa học về cơ sở chính trị, xã hội và các quy luật khách quan của việc tổ chức quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, về việc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước phục vụ quyền lợi của nhân dân.

 

Các nội dung liên quan:

 

Mối quan hệ của khoa học luật hiến pháp với các ngành khoa học pháp lý khác

Như trên đã nêu luật Hiến pháp là một trong những ngành khoa học pháp lý, cho nên khoa học luật Hiến pháp có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành khoa học pháp lý khác. Trước hết phải kể đến ngành khoa học pháp lý chung. Đó là Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật và Lịch sử Nhà nước và pháp luật. Dựa trên những kết quả nghiên cứu sự  phát triển của các quy phạm pháp luật luật Hiến pháp, cùng với việc nghiên cứu quy phạm của các ngành luật khác, các nhà khoa học phát triển thành Lý luận chung của Nhà nước và pháp luật. Ngược lại luật Hiến pháp phải dựa trên những kết quả nghiên cứu tổng kết của khoa học Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật mà tìm ra những loại hình tổ  chức quyền lực Nhà nước cho tương lai mỗi đất nước. Cũng tương tự như vậy, luật Hiến pháp liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành khoa học pháp lý khác như lịch sử Nhà nước, Pháp luật Thế giới, Luật Hành chínhLuật Dân sựLuật Hình sự

Ngoài mối quan hệ với các ngành khoa học pháp lý khác, khoa học luật Hiến pháp còn có quan hệ mật thiết với các môn khoa học không pháp lý như: Khoa học kinh tế  chính trị, chủ nghĩa cộng sản khoa học, triết học… và nhất là khoa học chính trị (chính trị học).

Chính trị học là một bộ phận của các khoa học nghiên cứu các quy luật của sự hình thành phát triển chính trị, quyền lực chính trị.

Trong khi đó khoa học luật Hiến pháp nghiên cứu quy phạm pháp luật về việc tổ  chức quyền lực Nhà nước. Quyền lực Nhà nước về cơ bản đều được gọi là quyền lực chính trị. Chính vì gần trùng một đối tượng nghiên cứu cho nên giữa chúng (luật Hiến pháp và chính trị học) rất gần nhau. Sự phân biệt ở đây chỉ thể hiện ở chỗ khoa học luật Hiến pháp nghiên cứu các quy phạm pháp luật về các thiết chế chính trị, còn chính trị học lại nghiên cứu các quy phạm pháp luật về các thiết chế chính trị, còn chính trị học lại nghiên cứu hoạt động thực tế của hoạt động chính trị. Không mấy khi việc nghiên cứu trên lại tách biệt lẫn nhau.


Các tìm kiếm liên quan đến  mối quan hệ giữa ngành luật hiến pháp và các ngành luật khác, mối quan hệ của khoa học luật hiến pháp với các ngành khoa học pháp lý khác, khái niệm khoa học luật hiến pháp, mối quan hệ giữa luật hiến pháp và chính trị, so sánh luật hiến pháp với các ngành luật khác, hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau, khoa học luật hiến pháp là gì, luật hiến pháp 1, mối quan hệ giữa luật hiến pháp và chính trị so sánh luật hiến pháp với các ngành luật khác, mối quan hệ giữa hiến pháp và pháp luật, hiến pháp và luật hiến pháp là hai khái niệm đồng nhất với nhau
5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền