Vì sao Hiến pháp được tôn vinh đạo luật có tính tối cao?

Chuyên mụcLuật hiến pháp luat-hien-phap

Hiến pháp ra đời nhằm bảo vệ thành quả cách mạng của giai cấp thống trị đối với các giai cấp khác, bảo vệ quan hệ sản xuất, các quyền và lợi ích của con người, công dân. Bên cạnh đó, về bản chất, Hiến pháp là 1 văn bản để hạn chế quyền lực nhà nước và bảo vệ quyền lợi của người dân. Với tầm quan trọng và bản chất đặc biệt của Hiến pháp như “là văn bản của quyền lực gốc, điều chỉnh mối quan hệ, xác định hình thức nhà nước, mô hình tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, địa vị pháp lý của công dân, mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước” Hiến pháp nhất thiết phải có vị trí tối cao trong hệ thống pháp luật và cần thiết phải đảm bảo tính hợp hiến trong hoạt động lập pháp, lập quy của các cơ quan nhà nước để Hiến pháp thực sự áp dụng vào cuộc sống một cách hiệu quả.

 

>>> Xem thêm: Vì sao nói hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất?

 

Vì sao Hiến pháp được tôn vinh đạo luật có tính tối cao?

– Thứ nhất, tính tối cao của Hiến pháp thể hiện trước hết qua việc ghi nhận chủ quyền tối cao của nhân dân. Vì vậy, Hiến pháp là văn bản chính trị – pháp lý chứa đựng những giá trị cơ bản, cao quý nhất của xã hội.

– Thứ hai, tính tối cao của Hiến pháp thể hiện thông qua quy trình, thủ tục pháp lý đối với việc ban hành, sửa đổi và hiệu lực pháp lý quy định tại Điều 120 Hiến pháp 2013. (Do nội dung, vị trí, vai trò đặc biệt của Hiến pháp, việc xây dựng, thông qua, ban hành, sửa đổi, thay đổi đều phải tuân theo một trình tự đặc biệt) Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải thuộc quyền của nhân dân nói chung, hoặc cơ quan đại diện có thẩm quyền cao nhất của nhân dân (Quốc hội) thông qua theo một trình tự thủ tục đặc biệt vì Hiến pháp điều chỉnh và bảo vệ những quan hệ xã hội quan trọng nhất, cơ bản nhất, và là công cụ để bảo vệ thành quả đấu tranh Cách mạng.

– Bên cạnh đó, điều Điều 119 Hiến pháp 2013 quy định: “Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.” cho thấy Hiến pháp là văn bản pháp luật duy nhất quy định và thực hiện toàn bộ quyền lực nhà nước – lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Vì sao Hiến Pháp được tôn vinh đạo luật có tính tối cao?: tại sao hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất, tính tối cao của hiến pháp trong hệ thống pháp luật và đời sống xã hội, vì sao nói hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất, tại sao nói hiến pháp là ngành luật chủ đạo, tại sao khẳng định ngành luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam?, tính tối cao của hiến pháp là gì, vì sao hiến pháp được tôn vinh là đạo luật tối cao, tại sao luật hiến pháp được gọi là luật mẹ

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền