Tổng hợp những văn bản hướng dẫn liên quan đến công chứng (còn hiệu lực)

Chuyên mụcLuật Công chứng, Thảo luận pháp luật, Văn bản Luật Luật Công chứng

Tổng hợp những văn bản hướng dẫn liên quan đến công chứng bao gồm các luật, nghị định, thông tư (còn hiệu lực) để quý bạn đọc nghiên cứu.

LUẬT

1. Luật Công chứng 2014

2. Bộ luật Dân sự  2015

3. Luật đất đai 2013

4. Luật Hôn nhân gia đình 2014

5. Luật Nhà ở 2014

6. Luật Kinh doanh bất động sản  2014

NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai

Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình

Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản

THÔNG TƯ:

Thông tư 111/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Thông tư  257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

Thông tư 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư 11/2012/TT-BTP quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43/2014/nđ-cp và nghị định số 44/2014/nđ-cp

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của luật nhà ở và nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở.

QUYẾT ĐỊNH:

Quyết định 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành, Công chứng, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

Quyết định 240/QĐ-TTg ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020.

Quyết định 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”

Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề cong chứng đến năm 2020”

Quyết định 199/QĐ-TTg phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

Quyết định 132/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam


Các tìm kiếm liên quan đến văn bản hướng dẫn luật công chứng, luật công chứng mới nhất 2019, hiệu lực văn bản công chứng, nghị định hướng dẫn luật công chứng 2006, văn bản công chứng có hiệu lực khi nào, quy định về bản sao, khoản 3 điều 23 luật công chứng, thông tư hướng dẫn về công chứng chứng thực, quy định pháp luật về văn bản công chứng, thông tư hướng dẫn luật công chứng

5/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

 1. Mình rất muốn đc tham khảo học hỏi các văn bản nói trên xin được hỗ trợ gửi tài liệu vào mail ahihiseomi@gmail.com (1. Luật Công chứng 2014

  2. Bộ luật Dân sự 2015
  3. Luật đất đai 2013
  4. Luật Hôn nhân gia đình 2014
  5. Luật Nhà ở 2014
  6. Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền