Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ tại Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự ban-do
Việt Nam trên bản đồ thế giới (Ảnh: mapsfromscratch.com)

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ quy định tại Điều 111 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh th

Người nào xâm nhập lãnh th, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

1. Xâm phạm an ninh lãnh thổ là gì?

Xâm phạm an ninh lãnh thổ được hiểu là hành vi xâm phạm lãnh thổ, làm sai lệch đường biên giới Quốc gia hoặc có hoạt động khác gây phương hại cho an ninh lãnh thổ nước cộng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Các yếu tố cấu thành tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Có hành vi xâm nhập vào lãnh thổ. Được thể hiện qua hành vi (chủ yếu là của người nước ngoài) vượt biên giới vào lãnh thổ Việt Nam một cách trái phép. Việc xâm nhập lãnh thổ được thể hiện công khai hoặc lén lút, bằng các phương tiện và hình thức khác nhau (bằng đường bộ, đường không, đường thủy).

Việc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam có thể có vũ trang hoặc không có vũ trang, đồng thời có thể kèm theo hoạt động đốt phá tài sản, bắn giết người trong lãnh thổ Việt Nam.

b) Có hành vi làm sai lệch đường biên giới. Được hiểu là hành vi làm thay đổi vị trí các cột mốc của biên giới Việt Nam.

c) Có hoạt động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được thể hiện qua hoạt động bắn phá từ lãnh thổ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam, giúp đỡ các tổ chức phản động mở căn cứ thực hiện các hoạt động xâm nhập lãnh thổ Việt Nam, chống phá Việt Nam…

Lưu ý: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời (Điều 1 Hiến pháp 2013).

Lưu ý: Người chuẩn bị phạm tội chuẩn bị phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm về tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đe dọa đến an ninh lãnh thổ của Việt Nam.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Mục đích nhằm làm mất ổn định về an ninh lãnh thổ ở các vùng biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào (chủ yếu là người nước ngoài) có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Hình phạt của tội phạm được chia làm 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân (áp dụng đối với trường hợp người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng)

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù 05 năm đến 15 năm (áp dụng đối với người đồng phạm khác).

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 01 đến 05 năm (áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội).

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hành vi chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị tước đoạt một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 đến 05 năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền