Tội phá thai trái phép theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự pha-thai

Tội phá thai trái phép được quy định tại Điều 316 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tương ứng với Điều 243. Tội phá thai trái phép BLHS 1999).

..

Những tội danh liên quan:

..

Bình luận tội phá thai trái phép theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

1. Phá thai trái phép là gì?

Phá thai trái phép được hiểu là hành vi hủy bỏ thai nhi của người khác (dưới bất cứ hình thức nào ở người phụ nữ) nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các yếu tố cấu thành tội phá thai trái phép

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phá thai trái phép có các dấu hiệu sau:

a) Mặt hành vi. Có hành vi thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác. Được thể hiện nhu thực hiện phá thai ở những nơi không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở không có giấy phép thực hiện việc phá thai…

b) Dấu hiệu khác. Có một trong các dấu hiệu sau đây:

  • Làm chết người;
  • Gây tổn hại đến sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
  • Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
  • Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội phá thai trái phép thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phá thai trái phép là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt của tội phá thai trái phép

3.1. Hình phạt chính

Mức hình phạt của tội phá thai trái phép được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3.2. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dung một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


Các tìm kiếm liên quan đến tội phá thai trái phép, các dấu hiệu cơ bản của tội phá thai trái phép, cấu thành tội phá thai trái phép, bình luận khoa học tội phá thai trái phép, tội phá thai trái phép tại BLHS 2015

Phá thai trái phép được hiểu là gì?

Phá thai trái phép được hiểu là hành vi hủy bỏ thai nhi của người khác (dưới bất cứ hình thức nào ở người phụ nữ) nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Tội phá thai trái phép được quy định tại Điều 316 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tương ứng với Điều 243. Tội phá thai trái phép BLHS 1999).

Điều 316. Tội phá thai trái phép quy định như thế nào?

Điều 316. Tội phá thai trái phép
1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61 % trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121 %;
d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền