Tội xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt tại Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự xam-pham-thi-the-mo-ma-hai-cot

Tội xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt được quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tương ứng với điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

 

>>> Xem thêm:  Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng 

 

Điều 319. Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi th, mồ mả, hài ct, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;

c) Vì động  đê hèn;

d) Chiếm đoạt bộ phận thi th, hài cốt.

 

Bình luận tội xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt theo quy định của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

1. Khái niệm

  • Xâm phạm thi thể, được hiểu là hành vi tác động lên xác người chết một cách trái phép (Ví dụ: cắt xác người chết rồi vứt xuống sông).
  • Xâm phạm mồ mả, hài cốt, được hiểu là hành vi đào mổ mả, chiếm đoạt những đồ vật trong mộ, trên mộ, lấy hài cốt đem bán hoặc hành vi xâm phạm đến mồ mả, hài cốt.
  • Đào, phá mổ mả là hành vi dùng công cụ như cuốc, xẻng, thuốc nổ làm thay đổi biến dangh, hư hỏng, hủy hoại mồ mả (nhưng không có mục đích chiếm đoạt đồ vật trong hoặc trên mồ mả).
  • Chiếm đoạt đồ vật trong mộ, trên mộ (thường gần với việc đào, phá mồ mả) là hành vi lén lút hoặc công khai lấy đồ vật trong mồ mả (như quần áo, trang sức, kim khí quý… chôn theo người chết) hoặc trên mồ mả (như bia đá, tượng, hình ảnh…).

2. Các yếu tố cấu thành tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có một trong các dấu hiệu sau:

a) Có hành vi xâm phạm thi thể.

b) Có hành vi đào, phá mồ mả.

c) Có hành vi chiếm đoạt những đồ vật trong mộ, trên mộ

d) Có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Được thể hiện như lấy mộ để làm nơi kinh doanh, vứt đồ đạt có trên mộ đi nơi khác, vứt xương người chết hay xác người chết bừa bãi mà không chôn cất, giao cấu với xác chết, mua bán hài cốt,…

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến trật tự công cộng đồng thời xâm phạm đến tập quán, truyền thống đạo đức của cộng đồng dân cư, của dân tộc đối với việc an táng người chết.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia làm 02 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Tội xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt, tội xâm phạm mồ mả 2015, thế nào là xâm phạm mồ mả, luật về mồ mả, điều 246 bộ luật hình sự, luật bảo vệ mồ mả, thế nào là xâm phạm thi thể, tội xâm phạm hài cốt, luật về xâm phạm mồ mả
5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền