Các yếu tố cấu thành tội bắt cóc con tin tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Các yếu tố cấu thành tội bắt cóc con tin

Tội bắt cóc con tin được quy định tại Điều 301 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

 

Những nội dung liên quan:

 • Tội khủng bố
 • Tội tài trợ khủng bố
 • Tội cướp biển
 • Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

 

Bình luận tội bắt cóc con tin

Mục lục:

 1. Khái niệm bắt cóc con tin
 2. Các yếu tố cấu thành tội bắt cóc con tin
 3. Hình phạt đối với tội bắt cóc con tin

Điều 301. Tội bắt cóc con tin

1Người nào bắt, giữ hoặc giam người khác làm con tin nhằm cưỡng ép một quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 113 và Điều 299 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.*

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:*

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.*

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.*

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

1. Khái niệm bắt cóc con tin

Bắt cóc con tin là hành vi bắt giữ, vận chuyển trái phép một người trái với ý muốn của họ nhằm mục đích đe dọa, cưỡng ép nhà nước, tổ chức hay công dân nhằm đáp ứng một yêu cầu được đặt ra.

Dấu hiệu pháp lý của tội bắt cóc con tin
Dấu hiệu pháp lý của tội bắt cóc con tin

2. Các yếu tố cấu thành tội bắt cóc con tin

2.1. Khách thể của tội bắt cóc con tin

Tội bắt cóc con tin xâm phạm vào an toàn công cộng, trật tự công cộng, xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tinh mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, xâm phạm vào tài sản  của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2.2. Mặt khách quan của tội bắt cóc con tin

Tội bắt cóc con tin được thể hiện bởi các hành vi  bắt giữ, giam người khác làm con tin và đe dọa giết, làm bị thương hoặc tiếp tục giam, giữ người đó nhằm cưỡng ép một  quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc như một điều kiện để thả con tin.

2.3. Mặt chủ  quan của tội bắt cóc con tin

Tội bắt cóc con tin được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể của tội bắt cóc con tin

Tội bắt cóc con tin được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

3. Hình phạt đối với tội bắt cóc con tin

3.1. Hình phạt chính

– Khung 1: (khoản 1) Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 04 năm.

Khung 2: (khoản 2) Người phạm tội có thể bị phạt tù từ  03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Đối với người đang thi hành công vụ;
 • Gây hậu quả nghiêm trọng.

– Khung 3: (khoản 3) Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

– Khung 4 (khoản 4) Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.

– Khung 5 (khoản 5) Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm khi người chuẩn bị phạm tội này. Hành vi chuẩn bị phạm tội bắt cóc con tin là việc người phạm tội xây dựng kê hoạch, nghiên cứu quy luật hoạt động của nạn nhân, phân công bố trí lực lượng chuẩn bị công cụ, phương tiện để bắt giữ người, địa điểm giam giữ người.

3.1. Hình phạt bổ sung

Bộ luật Hình sự không quy định hình phạt bổ sung đối với tội phạm này.

(Nội dung được trích dẫn từ: Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do TS. TRẦN VĂN BIÊN và TS. ĐINH THẾ HƯNG (đồng chủ biên) Trang 476, 477)

4.5/5 - (102 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền

Chúng tôi rất tiếc, nhưng Hocluat.vn sẽ không hoạt động đúng nếu không bật JavaScript.