Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia đã được các nhà làm luật dự liệu và đưa vào Bộ luật hình sự 1985. Trải qua nhiều lần sửa chữa và thay đổi, đến nay, tội phạm này vẫn tiếp tục được kế thừa và phát triển trong Bộ luật hình sự 2015.

 

Công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là gì?

Công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là các công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội

 

Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là gì?

Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia là hành vi phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhưng không phải nhằm vào mục đích chống chính quyền nhân dân.

 

Cần lưu ý, cũng với những hành vi như trên mà người nào thực hiện nhằm chống chính quyền nhân dân thì người đó sẽ phạm vào một tội khác đó là tội phá hoại cơ sở vật chất- kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 114 Bộ luật hình sự 2015.

 

Tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia được quy định tại Điều 303 Bộ luật hình sự 2015:

 

Điều 303:

1. Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200% trở lên;

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế – xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4.  Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm

 

Cấu thành tội phạm: tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

–  Về chủ thể: người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định. Dựa theo điều 12 Bộ luật hình sự 2015 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì độ tuổi luật định đối với tội phạm này là đủ 14 tuổi đối với khoản 1,2 và đủ 16 tuổi đối với khoản 3,4.

–  Về khách thể: đối tượng tác động là công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội

–  Về mặt chủ quan: Lỗi cố ý. Nếu vì lý do nào đó mà người phạm tội không nhận thức được hoặc không buộc phải nhận thức được hành vi của mình là xâm phạm công trình, cơ sở quan trọng về an ninh quốc gia thì không phạm tội này.

Nếu hành vi nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phá hoại cơ sở vật chất- kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Về mặt khách quan: người phạm tội chỉ thực hiện một hành vi khách quan là “phá hủy”. Hành vi phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia cũng tương tự hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng tài sản bị hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng là một loại tài sản có giá trị đặc biệt.

 

Mức hình phạt tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia

Mức hình phạt của tội này được chia cụ thể như sau:

–  Khung một (khoản 1)

Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin – liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa và xã hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm.

–  Khung hai (khoản 2)            

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động;

c) Làm chết 03 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 200% trở lên;

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế – xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

–  Khung ba (khoản 3)

Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

–  Hình phạt bổ sung:

Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm

 

Các tìm kiếm liên quan đến tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia: danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật, điều 85 bộ luật hình sự, cong trinh phuong tien quan trong ve an ninh quoc gia la gi, điều 231 bộ luật tố tụng hình sự nghị định 126 năm 2008 công trình trọng điểm về an ninh quốc gia danh mục công trình trọng điểm an ninh quốc gia

 

đánh giá bài viết

Phản hồi

  1. I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic,
    you can earn additional cash every month because you’ve got high quality content.
    If you want to know how to make extra money, search for: Boorfe’s tips best adsense alternative

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền