So sánh tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của XHCN với tội phá hủy công trình an ninh quốc gia

So sánh tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa với tội phá hủy công trình an ninh quốc gia: Điểm giống và khác nhau giữa 2 tội này.

 

Điểm giống nhau giữa tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa và tội phá hủy công trình an ninh quốc gia

– Về khách thể: hai tội phạm này đều xâm phạm tội phạm đến tài sản vật chất có vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia.

– Về mặt khách quan: đối tượng tác động của hai tội phạm này đều là tài sản có giá trị vật chất.

 

Điểm khác nhau giữa tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa và tội phá hủy công trình an ninh quốc gia

 

 

Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa (Đ79 BLHS 1999) Tội phá huỷ công trình về an ninh quốc gia (Đ94 BLHS 1999)
Khái niệm Tội phá hoại cơ sở vật chất kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa là hành vi phá hoại hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực an ninh quốc gia, kinh tế – khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân. Tội phá huỷ công trình về an ninh quốc gia là hành vi hủy hoại hoặc làm hư hỏng các công trình và phương tiện như giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi, các công trình quan trọng khác về an ninh quốc gia, kinh tế khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân.
Về chủ thể Là bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự và từ 16 tuổi trở lên. Là bất kỳ ai có năng trách nhiệm hình sự và từ 14 tuổi trở lên.
Về mặt chủ quan Tội phá hoại quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự có đối tượng tác động rộng hơn đối với tội phá huỷ quy định điều 94 BLHS (vì đối tượng tác động của tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa bao gồm đối tượng tác động của tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia quy định tại điều 94 cộng với tội cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa quy định tại điều 138 BLHS).
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền