Sự khác nhau giữa hiến pháp XHCN và hiến pháp tư sản

Chuyên mụcLuật hiến pháp Hiến pháp

Căn cứ theo bản chất nhà nước, hiến pháp được phân thành hai loại là hiến pháp xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hiến pháp tư sản. Dưới đây là bảng so sánh hai loại hiến pháp này.

 

Những nội dung cùng được quan tâm:

 

So sánh so sánh hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa

  Hiến pháp tư sản Hiến pháp xã hội chủ nghĩa
Khái niệm Hiến pháp tư sản là hiến pháp của nhà nước tư sản hay các nước phát triển theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Hiến pháp xã hội chủ nghĩa là hiến pháp được ban hành trong nhà nước XHCN, với bản chất là ý chí của nhân dân lao động.
Chế độ xã hội Không quy định rõ về tính giai cấp Quy định rõ về tính giai cấp
Đặc điểm Trực tiếp hay gián tiếp tuyên bố bảo vệ quyền tư hữu về tư liệu sản xuất, quyền sở hữu tư nhân là thiêng liêng bất khả xâm phạm.

 

 

 

Hiến pháp XHCN ghi nhận khẳng định và củng cố các quan hệ sản xuất mà nó có nhiệm vụ bảo vệ, đó là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, ghi nhận và củng cố các nguyên tắc cơ bản của đường lối quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc XHCN, đường lối đối ngoại hòa bình hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc thể hiện tính chất nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc của chế độ mới đồng thời ghi nhận, khẳng định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xác định một cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nền tảng quyền lực Hiến pháp tư sản tập trung nói về ba cơ quan Nhà nước theo xu hướng Tam quyền phân lập:

+ Lập pháp

+ Hành pháp

+Tư pháp

Trong tổ chức bộ máy nhà nước phủ nhận học thuyết “Tam quyền phân lập”, áp dụng nguyên tắc tập trung thống nhất vào Quốc Hội; Thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn thể nhân dân mà đặc biệt là các cơ quan dân cử, cơ quan đại diện trong nền dân chủ XHCN.
Cơ quan quyền lực Nhà nước Theo thông lệ, các hiến pháp tư bản đều trực tiếp hoặc gián tiếp tuyên bố nghị viện, cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra là cơ quan có quyền lực nhà nước tối cao. Nhưng trên thực tế không có một cơ chế thực tế nào phản ánh đúng tư tưởng này. Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là cơ quan dân cử do Nhân dân cả nước bầu ra
Quy định về đảng phái chính trị Không quy định vai trò của các đảng phái chính trị, trong khi chúng có vị trí rất quan trọng trong cơ chế quyền lực nhà nước tư sản Hiến pháp của các nước XHCN trước đây và còn lại hiện nay ghi nhận vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của Đảng Cộng sản.
Đối tượng điều chỉnh Hiến pháp của các nước tư sản có đối tượng điều chỉnh hẹp hơn, và thường không có quy định mang tính cương lĩnh Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp XHCN không chỉ hạn hẹp như của Hiến pháp tư bản chủ nghĩa. Ngoài việc quy định các mối quan hệ có liên quan đến việc tổ chức quyền lực nhà nước, hiến pháp các nước XHCN còn quy định các mối quan hệ xã hội khác liên quan đến việc tổ chức xã hội: chế độ kinh tế  văn hoá, an ninh, quốc phòng…. Chính vì vậy, không ít học giả cho rằng hiến pháp XHCN là Hiến pháp của xã hộiHiến pháp XHCN còn quy định nhiều mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, làm cho Hiến pháp mang tính cương lĩnh. Tính cương lĩnh trong hiến pháp XHCN là tính chất được nhiều người thừa nhận
Hiến pháp một số quốc gia Mỹ, Anh, Pháp,… Việt Nam, Cuba,…

Điểm giống nhau giữa hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa

Phân biệt hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa


Các tìm kiếm liên quan đến so sánh hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa: hiến pháp tư sản là gì, bản chất của hiến pháp tư sản, đặc điểm của hiến pháp tư sản, hiến pháp cổ điển và hiến pháp hiện đại, chức năng của hiến pháp, hiến pháp hiện đại là gì, hiến pháp không thành văn là gì, câu hỏi ôn tập môn hiến pháp tư sản, hiến pháp không thành văn của nước anh, tại sao khẳng định ngành luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam

5/5 - (31520 bình chọn)

Phản hồi

  1. có thể nói cụ thể điểm giống nhau của hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa không ạ? Xin cảm ơn.

    • có thể nói cụ thể điểm giống nhau của hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa không ạ? Xin cảm ơn.

  2. có thể nói cụ thể điểm giống nhau của hiến pháp tư sản và hiến pháp xã hội chủ nghĩa không ạ? Xin cảm ơn.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền