So sánh các hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

Chuyên mụcLuật Luật sư Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư là một chủ thể kinh doanh được hình thành bởi một hoặc nhiều luật sư để tham gia vào việc hành nghề luật. Theo Luật luật sư 2006, hình thức tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: Văn phòng luật sưCông ty luật (gồm công ty luật hợp danhcông ty luật trách nhiệm hữu hạn).

 

Những nội dung liên quan:

 

So sánh các hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

Văn phòng luật sư

Công ty Luật

Loại hình doanh nghiệp (DN)

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty luật hợp danh

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn

Số thành viên thành lập

Một luật sư

Công ty luật hợp danh: Ít nhất hai luật

sư, không có thành viên góp vốn.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn:

+ 1 thành viên: Do một luật sư thành lập.

+ 2 thành viên: Do hai luật sư trở lên thành lập.

Đại diện theo pháp luật

Trưởng văn phòng đại diện

Công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn do công ty thỏa thuận.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Giám đốc công ty

Tên (theo quy định của LDN 2014)

Do luật sư lựa chọn

Phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”

Công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận chọn.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu chọn

Phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Tên không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Trách nhiệm với nghĩa vụ của DN

Vô hạn

Công ty luật hợp danh: Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng tài sản của công ty, nếu tài sản của không đủ để thanh toán các khoản nợ thì các thành viên hợp danh phải tiếp tục lấy tài sản của mình ra để thanh toán các khoản nợ của công ty.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn: Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp.

>>> Xem thêm: Danh sách các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam hiện nay

Một số nội dung liên quan đến các hình thức hành nghề luật sư

  • So sánh các hình thức hành nghề luật sư

  • Hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

  • Hạn chế của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

  • Luật sư nội bộ

  • Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

  • Thực trạng nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

  • Hình thức hành nghề luật sư cá nhân

5/5 - (29159 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền