So sánh điều ước quốc tế tập quán quốc tế

Chuyên mụcCông pháp quốc tế, Thảo luận pháp luật Pháp luật và thực tiễn Việt Nam về bảo lưu điều ước quốc tế

Anh/chị hãy lập bảng so sánh điều ước quốc tế tập quán quốc tế để làm rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa chúng.

Những nội dung liên quan:

Sự giống nhau giữa điều ước quốc tế tập quán quốc tế

– Cả tập quán quốc tế và điều ước quốc tế đều là kết quả của sự thống nhất ý chí của các chủ thể liên quan; chúng đều hình thành từ sự thỏa thuận của các bên liên quan; đều là nguồn chứa đựng quy phạm pháp luật quốc tế; là công cụ pháp lý quan trọng để điều chỉnh quá trình hợp tác quốc tế.

– Là hình thức pháp luật cơ bản chứa đựng các quy phạm LQT để xây dựng và ổn định các cơ sở pháp luật cho các quan hệ pháp luật quốc tế hình thành và phát triển.

– Là công cụ, phương tiện quan trọng để duy trì và tăng cường các quan hệ hợp tác quốc tế giữa các chủ thể.

– Là đảm bảo pháp lý quan trọng cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ thể LQT.

– Là công cụ để xây dựng khung pháp luật quốc tế hiện đại, cũng như để tiến hành hiệu quả việc pháp điển hóa LQT.

– Điều chỉnh hiệu quả các quan hệ pháp luật quốc tế phát sinh giữa các chủ thể LQT.

Phân biệt điều ước quốc tế tập quán quốc tế

 Điều ước quốc tế Tập quán quốc tế
Khái niệmCăn cứ vào các quy định của luật quốc tế và thực tiễn sinh hoạt quốc tế, điều ước quốc tế được hiểu là thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó được ghi nhận trang một văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó.So với điều ước quốc tế, tập quán quốc tế ra đời sớm hơn. Đó là những quy tắc xử sự chung ban đầu do một hay một số quốc gia đưa ra và áp dụng trong quan hệ với nhau. Sau một quá trình áp dụng lâu dài, rộng rãi và được nhiều quốc gia thừa nhận như những qui phạm pháp lý nên những qui tắc xử sự đó đã trở thành tập quán quốc tế. Vậy, tập quán quốc tế là những qui tắc xử sự chung, hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận rộng rãi là những qui tắc có tính chất pháp lý bắt buộc.
Đối tượng thi hànhĐiều chỉnh trực tiếp các quan hệ kinh tế quốc tế giữa các chủ thể luật quốc tế. Giải quyết các vấn đề như: thương mại, hàng hải, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo hiểm, thanh toán tố tụng kinh tế quốc tế,…

Ngoài ra, một số điều ước không điều chỉnh trực tiếp mà tồn tại với tư cách là nguồn gián tiếp hay bổ trợ cho các hoạt động ktqt kể trên, chúng chủ yếu điều chỉnh vấn đề tính hợp pháp của tư cách chủ thể trong các hoạt động kinh tế quốc tế, vấn đề tương trợ tư pháp giữa các nhà nước trong tu pháp quốc tế nói chung…

Là nguồn luật quốc tế điều chỉnh trực tiếp các quan hệ kinh tế quốc tế giữa các chủ thể luật quốc tế. Giải quyết các vấn đề như: thương mại, hang hải, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo hiểm, thanh toán tố tụng kinh tế quốc tế,…
Quá trình hình thànhThông qua các hình thức đàm phán và ký kết các văn bản pháp lý quốc tế của các quốc gia.

 

Quá trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế phải được điều chỉnh bằng các quy định của luật quốc tế và phải tuân thủ các quy phạm của luật quốc tế.

Điều ước quốc tế chỉ cần một sự kiện duy nhất là sự ký kết hay tham gia của các chủ thể theo đúng trình tự, thủ tục. Thời gian hình thành điều ước nhanh hơn, theo sát được sự vận động của các quan hệ quốc tế.

Không thông qua hành vi ký kết mà nó được hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được sự thừa nhận của các chủ thể LQT.

Quá trình hình thành tập quán quốc tế rất lâu dài và đòi hỏi phải có sự liên tục. Không có một thước đo chung cho thời gian hình thành các tập quán, có thể là 50-100 năm, hoặc nhiều hơn nữa, thậm chí hàng trăm năm. Tuy nhiên, tập quán quốc tế chủ yếu hình thành theo các con đường sau:

– Từ thực tiễn thực hiện các nghị quyết có tính chất khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.

– Từ thực tiễn thực hiện các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế

– Hình thành từ điều ước quốc tế

– Hình thành từ một tiền lệ duy nhất

Hình thức thể hiệnCác điều ước QT đều được xây dựng thành các văn bản pháp lý.

 

Có thể phân chia điều ước quốc tế thành nhiều loại trên cơ sở các căn cứ khác nhau, nhìn chung việc phân loại thường dựa vào các cơ sở sau:

– Dựa vào số lượng các bên kết ước, điều ước được phân thành: điều ước quốc tế song phương, điều ước quốc tế đa phương;

– Dựa vào lĩnh vực điều chỉnh, điều ước được phân thành: điều ước về chính trị, điều ước về kinh tế…;

– Dựa vào phạm vi áp dụng, có điều ước song phương, điều ước khu vực, điều ước phổ cập.

Quy phạm tập quán quốc tế tồn tại dưới dạng các hành vi xử sự của các chủ thể LQT. Do đó, tập quán quốc tế luôn ở dạng bất thành văn.
Điều kiện có hiệu lực– Điều ước quốc tế phải được ký kết trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng giữa các chủ thể luật quốc tế với nhau.

 

– Được ký kết phải phù hợp vói thủ tục, thẩm quyền theo quy định của các bên ký kết.

– Phải có nội dung phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

– Tập quán quốc tế phải được áp dụng một thời gian dài trong thực tiễn quan hệ quốc tế.

 

– Phải được thừa nhận rộng rãi như những quy phạm mang tính bắt buộc.

– Phải có nội dung phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế.

Vấn đề sửa đổi, bổ sungVấn đề sửa đổi, bổ sung trong điều ước đơn giản hơn rất nhiều so với tập quán, vì điều ước tồn tại dưới hình thức văn bản.Vấn đề sửa đổi, bổ sung trong tập quán quốc tế lâu dài hơn rất nhiều so với điều ước quốc tế.
Giá trị pháp lýGiống nhauGiống nhau
Giá trị sử dụngCó giá trị áp dụng ưu thế hơn.Có giá trị áp dụng thấp hơn điều ước quốc tế.
So sánh điều ước quốc tế tập quán quốc tế
Điều ước quốc tế là gì?

Điều ước quốc tế là thỏa thuận quốc tế được ký kết bằng văn bản giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc tế và được luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thỏa thuận đó được ghi nhận trang một văn kiện duy nhất hay hai hoặc nhiều văn kiện có quan hệ với nhau, cũng như không phụ thuộc vào tên gọi cụ thể của những văn kiện đó.

Tập quán quốc tế là gì?

Tập quán quốc tế là những qui tắc xử sự chung, hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận rộng rãi là những qui tắc có tính chất pháp lý bắt buộc.

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh điều ước quốc tế và tập quán quốc tế, điều kiện để điều ước quốc tế và tập quán quốc tế trở thành nguồn của luật quốc tế, ví dụ về tập quán quốc tế, so sánh việc áp dụng pháp luật quốc gia và tập quán quốc tế trong thương mại quốc tế, điều ước quốc tế có giá trị hiệu lực cao hơn tập quán, so sánh điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, các tập quán quốc tế phổ biến, điều ước quốc tế có hiệu lực cao hơn tập quán quốc tế

3.3/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền