[PDF] Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật Giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân. Chủ biên: TS. Lê Mai Anh.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Quốc tế – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019 là giáo trình Luật Quốc tế mới nhất tính đến cuối năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Quốc tế PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Quốc tế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà trường tổ chức biên soạn Giáo trình Luật quốc tế.

Nội dung của Giáo trình Luật quốc tế bao gồm: lý luận chung về luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, chủ thể của luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự, luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ, luật quốc tế về quyền con người, luật hình sự quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế, trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Giáo trình Công pháp quốc tế chắc chắn sẽ còn khiếm khuyết; mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản tới, giáo trình được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình Luật Quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Lê Mai Anh

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế

Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế

Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế

Chương 4: Luật Điều ước quốc tế

Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế

Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người

Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế

Chương 8: Luật Biển quốc tế

Chương 9: Luật Hàng không quốc tế

Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế

Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế

Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự

Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế

Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo

Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế

Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế

Chương 18: Luật Môi trường quốc tế

Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế

Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

Nội dung giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 05

[Download] Giáo trình Luật Quốc tế PDF

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Quốc tế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Luật Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối
Trang cuối Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật Quốc tế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Quốc tế 2016 – Chủ biên: PGS.TS. Nông Quốc Bình

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Quốc tế 2016 – Chủ biên: PGS.TS. Nông Quốc Bình

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Quốc tế 2014 – Chủ biên: TS. Lê Mai Anh

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, bao gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật vũ trụ quốc tế, Luật tổ chức quốc tế,…

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Quốc tế 2014 – Chủ biên: TS. Lê Mai Anh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Quốc tế PDF, Giáo trình Luật Quốc tế PDF, Giáo trình Luật Quốc tế Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Quốc tế Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Quốc tế đại học luật, Bài giảng Luật Quốc tế Đại học luật Hà Nội, Luật Quốc tế uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Quốc tế

Nội dung của Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Quốc tế, gồm: khái niệm, nguyên tắc và chủ thể của Luật Quốc tế; Luật Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền con người, lãnh thổ trong Luật Quốc tế; Luật Biển quốc tế, Luật Hàng không quốc tế, Luật Vũ trụ quốc tế,…
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật Quốc tế.

Kết cấu của Giáo trình Luật Quốc tế – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Chương 1: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của Luật Quốc tế
– Chương 2: Các nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế
– Chương 3: Chủ thể Luật Quốc tế
– Chương 4: Luật Điều ước quốc tế
– Chương 5: Dân cư trong Luật Quốc tế
– Chương 6: Luật Quốc tế về quyền con người
– Chương 7: Lãnh thổ trong Luật Quốc tế
– Chương 8: Luật Biển quốc tế
– Chương 9: Luật Hàng không quốc tế
– Chương 10: Luật Vũ trụ quốc tế
– Chương 11: Luật Tổ chức quốc tế
– Chương 12: Luật Ngoại giao và lãnh sự
– Chương 13: Giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế
– Chương 14: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
– Chương 15: Luật Quốc tế nhân đạo
– Chương 16: Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
– Chương 17: Các cơ quan tài phán quốc tế
– Chương 18: Luật Môi trường quốc tế
– Chương 19: Luật Kinh tế quốc tế
– Chương 20: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (52021 bình chọn)

Phản hồi

 1. Cho mình xin tài liệu qua mail: ngochannguyen7802@gmail.com
  Bài giảng Luật Quốc tế Đại học luật Hà Nội
  Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Quốc tế
  102 câu hỏi nhận định đúng sai Luật Quốc tế
  Câu hỏi ôn tập môn Luật Quốc tế (có đáp án)
  Mình cảm ơn ạ!

 2. Cho mình xin tài liệu qua mail: thanhbinhnguyen.hlu@gmail.com
  Bài giảng Luật Quốc tế Đại học luật Hà Nội
  Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Quốc tế
  102 câu hỏi nhận định đúng sai Luật Quốc tế
  Câu hỏi ôn tập môn Luật Quốc tế (có đáp án)

 3. cảm ơn page đã share ebook giáo trình Luật quốc tế của ĐH Luật Hà Nội.
  Page có thể gửi cho em ebook giáo trình Luật quốc tế vào địa chỉ mail: sut.cassie@gmail.com được không ạ.
  Em cảm ơn ạ.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền