So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại Doanh nghiệp

Để so sánh (phân biệt) Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh, ta có thể xét trên các tiêu chí như Tư cách pháp nhân, số lượng thành viên, đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp, vốn góp trong doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức.

 

Các nội dung liên quan:

 

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh

Khái niệm Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Công ty hợp danh là một pháp nhân, phải có ít nhất hai thành viên là cá nhân, chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân
Số lượng thành viên Chỉ có một cá nhân duy nhất thành lập Có ít nhất 2 thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiêp Chỉ có 1 chủ sở hữu là đại diện theo pháp luật, dù chủ sở hữu có trực tiếp quản lý hoặc thuê người quản lý doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp Có nhiều đại diện theo pháp luật, các thành viên hợp danh đều là đại diện theo pháp luật của công ty.
Vốn góp trong doanh nghiệp Không có sự tách bạch giữa tài sản của doanh nghiệp và tài sản chủ sở hữu, chủ sở hữu cũng được quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Thành viên hợp danh phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty hợp danh.
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn, gồm Chủ sở hữu công ty có thể làm Tổng gám đốc, Giám đốc hoặc thuê người khác làm Tổng gám đốc, Giám đốc. Có cơ cấu phức tạp hơn doanh nghiệp tư nhân: Có hội đồng thành viên (thành viên hợp danh và thành viên góp vốn), chủ tịch hội đồng thành viên (có thể kiêm Tổng giám đốc, Giám đốc)

Các tìm kiếm liên quan đến So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh, so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, so sánh công ty hợp danh và công ty cổ phần, so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần, so sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty tnhh 2 thành viên, so sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, 3 điểm khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, hạn chế của công ty hợp danh so với doanh nghiệp tư nhân, so sánh doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần công ty tnhh công ty hợp danh

5/5 - (453 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền