So sánh doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật thương mại Công ty TNHH 1 thành viên
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Khái niệm:

 

+ DNTN: là DN do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt đông của DN.

+ Cty TNHH 1 thành viên: là DN do 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ SH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn điều lệ của DN.

 

Giống nhau:

 

+ Đều là chủ thể cơ bản thường xuyên tham gia các quan hệ KT trên thị trường.

+ Được điều chỉnh bởi nguồn chủ yếu đó là luật DN – 12/6/1999.

+ Do 1 chủ sở hữu thành lập.

+ Quyền thành lập và quản lý DN (qui định tại Điều 9 luật DN)

 

Khác nhau:

 

Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH 1 thành viên
+Về đối tượng thành lập:  Cá nhân

+Về trách nhiệm tài sản: Chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ (bằng toàn bộ tài sản đ/v mọi hoạt động của DN).

+Về tư cách pháp nhân:  Không có tư cách pháp nhân.

+Về phát hành chứng khoán:   Không được phép.

+Về cơ cấu tổ chức,  quản lý:  Pháp luật không bắt buộc theo 1 mô hình nào cụ thể mà do chủ DN tự quyết định.

+Về điều lệ DN:  Không bắt buộc phải có điều lệ DN.

+ Tổ chức (có tư cách pháp nhân)

+ Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

+ Có tư cách pháp nhân.

+ Được phát hành chứng khoán (trái phiếu).

+ Do pháp luật qui định: Theo Đ49 – luật DN -12/6/99; Đ16, Đ17, Đ18 – NĐ số: 03/2000/NĐ-CP -3/2/2000 của CP:

– Hoặc là mô hình HĐQT: gồm HĐQT và Giám đốc (TGĐ).

– Hoặc là mô hình Chủ tịch công ty: gồm Chủ tịch Cty và Giám đốc (TGĐ).

+ Bắt buộc phải có điều lệ DN.

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 886 Bài viết
Dùng pháp luật để bảo vệ Người nghèo và kẻ yếu thế trong xã hội - Liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook để được để được tư vấn kịp thời và nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý mà bạn đang gặp phải.

Bình luận

avatar