Người đại diện theo pháp Luật của các loại hình doanh nghiệp

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại Người đại diện theo pháp Luật của từng loại hình doanh nghiệp

Đa phần các bạn đều đã học nhiều môn liên quan đến Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, gặp những câu hỏi cụ thể như: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là ai? Công ty hợp danh có bao nhiều người đại diện theo pháp luật? Các bạn thường lúng túng. Bảng dưới đây sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức trên.

Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. Dưới đây là bảng hệ thống chi tiết:

Loại hình công ty Số lượng Người đại diện theo PL Cơ sở pháp lý
Doanh nghiệp tư nhân 01 Chủ doanh nghiệp tư nhân Khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014
Công ty hợp danh Tối thiểu 02 Tất cả thành viên hợp danh Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014
Công ty trách nhiệm hữu hạn Một hoặc nhiều Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014
 Công ty cổ phần Một hoặc nhiều Nếu chỉ có 1 người đại diện  thì chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty:+ Nếu điều lệ công ty quy định chức danh nào thì chức danh đó là người đại diện theo pháp Luật.

+ Nếu điều lệ công ty không quy định thì chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp có hơn 1 người đại diện thì chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Phần còn lại do điều lệ công ty quy định

Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

Các tìm kiếm liên quan đến Người đại diện theo pháp Luật của các loại hình doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân, người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 2 thành viên, giám đốc không phải là người đại diện pháp luật, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, ủy quyền người đại diện theo pháp luật, một công ty có 2 giám đốc, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, một người làm đại diện pháp luật 2 công ty

5/5 - (1510 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền