So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật thương mại So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Khái niệm:

 

+ DNTN : là DN do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt đông của DN.

+ Cty Hợp danh : là DN  trong đó bắt buộc có ít nhất 2 thành viên hợp danh phải là cá nhân, là những người chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, và có thể có thành viên góp vốn là những người chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

 

Giống nhau:

 

+ Đều là chủ thể cơ bản thường xuyên tham gia các quan hệ KT trên thị trường.

+ Được điều chỉnh bởi nguồn chủ yếu đó là luật DN – 12/6/1999.

+ Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

Khác nhau:

Xem tại đây: Phân biệt Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền