Vấn đề quản lý doanh nghiệp tư nhân

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân là gì

Khoản 1, điều 183 luật doanh nghiệp 2014 có quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân có các đặc điểm pháp lý cơ bản sau:

  • Do một cá nhân làm chủ
  • Không có tư cách pháp nhân
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm hữu hạn vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

 

Tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Được quy định ở điều 185 Luật doanh nghiệp 2014

 

Điều 185. Quản lý doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

1/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền