Phân biệt khái niệm bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức

Bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là việc công chứcviên chức được quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

 

Bổ nhiệm lần đầu là việc công chức, viên chức được quyết định giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý lần đầu tiên hoặc được quyết định giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

 

Bổ nhiệm lại là việc công chức, viên chức được quyết định tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

 

Miễn nhiệm là gì?

Miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt chức vụ đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do công chức, viên chức gây nên.

 

Cách chức là gì?

Cách chức là việc người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến khái niệm bãi nhiệm và miễn nhiệm: khái niệm miễn nhiệm, từ nhiệm nghĩa là gì, từ nhiệm là gì, miễn nhiệm cán bộ, thôi giữ chức vụ là gì, cách chức là gì, thôi giữ chức vụ là gì, miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ, miễn nhiễm là gì, bãi nhiệm tiếng anh là gì

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền