Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, cho ví dụ?

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là gì?

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là các quan hệ xã hội phát sịnh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước với nội dung chính là chấp hành và điều chỉnh.

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính gồm ba nhóm lớn:

Nhóm thứ nhất: Nhóm quan hệ phát sinh trong quan trình cơ quan hành chính thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

+ Giữa cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới theo hệ thống dọc.

+ Giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp ( Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ); giữa cơ quan hành chính có thẩm quyền chung với cơ quan chuyên môn trực thuộc nó ( Chính phủ với các cơ quan chuyên môn của nó như: ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh;mbảo hiểm xã hội Việt Nam; thông tấn xã Việt Nam; học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; viện khoa học và công nghệ Việt Nam; viện khoa học xã hội Việt Nam; đài tiếng nói Việt Nam; đài truyền hình Việt Nam hoặc giữa ủy ban nhân dân tỉnh các cơ sở nội vụ, tài chính, lao động thương binh xã hội…).

+ Giữa cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung ở cấp tình: bộ với ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Giữa cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương khác nhau: các bộ, cơ quan ngang bộ với nhau.

+ Giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính ở trung ương đóng tại địa phương đó. Trong quan hệ này thì không có quan hệ về tổ chức nhưng có quan hệ về hoạt động.

+ Giữa cơ quan hành chính với các đơn vị cơ sở trực thuộc.

+ Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức kinh tế thuộcc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Các tổ chức kinh tế này phải đặt dưới sự quản lý thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nơi đóng trụ sở.

+ Giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội.

+ Giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch.

Nhóm thứ hai: Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cố chế dộ công tác nội bộ: kiểm tra, nâng cấp trình độ nghiệp vụ, khen thưởng, kỉ luật, sắp xếp nhân sự, tổ chức…

Nhóm thứ ba: Quan hệ được phát sinh trong quá trình cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể.

+ Trao quyền cho các nhân, tổ chức trong bộ máy nhà nước như: tòa án nhân dân, thẩm phán chủ tọa phiên tòa…

+ Trao quyền cho cá nhân, tổ chức không phải trong bộ máy nhà nước: chỉ huy tàu bay, tàu biển khi rời sân bay, bến cảng…

 

Ví dụ về 3 quan hệ xã hội thuộc 3 nhóm đối tượng điều chỉnh của luật hành chính

 


Các tìm kiếm liên quan đến đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, ví dụ về 3 quan hệ xã hội thuộc 3 nhóm đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, phuong phap điều chỉnh của luật hành chính, cho ví dụ về một quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, cho ví dụ về 1 quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, ví dụ đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế, nêu đối tượng điều chỉnh của luật dân sự, khái niệm luật hành chính, đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng hành chính

2.3/5 - (27 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền