Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập

Chuyên mụcLuật hôn nhân và gia đình, Thảo luận pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bởi vì Luật hôn nhân & gia đình có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng, bao gồm hệ thống những khái niệm, những nguyên tắc đặc thù.

 

Những nội dung liên quan:

 

Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập

Mục lục:

    1. Khái niệm luật hôn nhân và gia đình
    2. Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình
    3. Phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình

Phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình

Khái niệm luật hôn nhân và gia đình

Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thể chế hoá nhằm điều chỉnh các quan hệ về hôn nhân và gia đình (quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản).

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, cụ thể là quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con và giữa những người thân thích ruột thịt khác.

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình đó là các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Quan hệ nhân thân là nhóm quan hệ chủ đạo và có ý nghĩa quyết định trong các quan hệ hôn nhân và gia đình, theo đó yếu tố tình cảm gắn bó giữa các chủ thể là một đặc điểm trong quan hệ hôn nhân – gia đình, các quyền và nghĩa vụ hôn nhân – gia đình bền vững lâu dài, không mang tính chất đền bù ngang giá và gắn liền với nhân thân các chủ thể không thể chuyển giao cho người khác được

Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình

Phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là những cách thức, biện pháp mà các quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình tác động lên các cơ quan xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó.

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình hết sức mềm dẻo, chủ yếu là khuyến khích các chủ thể thực hiện các nghĩa vụ và quyền hôn nhân – gia đình. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới dùng biện pháp cưỡng chế như hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên,…


Các tìm kiếm liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập: tại sao nói luật hôn nhân gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật việt nam, so sánh đối tượng điều chỉnh giữa luật hôn nhân gia đình và luật dân sự, so sánh quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình với quan hệ pháp luật dân sự, đặc điểm của Luật Hôn nhân và gia đình, so sanh luat dan su va luat hon nhan gia dinh, căn cứ phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình, phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình, luat hon nhan va gia dinh la mot nganh luat doc lap

5/5 - (11170 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền