Điểm mới của Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Chuyên mụcLuật hình sự, Thảo luận pháp luật Bộ luật hình sự

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 có một số điểm mới nổi bật như sau:

–  Người không tố giác là người bào chữa thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm, trừ những trường hợp sau đây:

+ Các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia); hoặc

+ Tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

– Bổ sung Điều 217a quy định về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

– Bãi bỏ Điều 292 quy định về Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

 

Xem chi tiết: So sánh bộ luật hình sự 1999 và 2015 (toàn tập)

 


Các tìm kiếm liên quan đến điểm mới bộ luật hình sự sửa đổi 2017: những điểm mới của bộ luật hình sự 2015, những điểm mới của bộ luật hình sự 2017, những điểm mới của bộ luật hình sự năm 2015 – phần 2, so sánh bộ luật hình sự 2009 và 2017, điểm mới của bộ luật hình sự 2015 so với bộ luật hình sự 1999 về tội phạm tham nhũng, điểm mới blds 2015, những điểm mới của bộ luật hình sự 2015 về tội phạm tham nhũng, so sánh luật hình sự 1999 và luật hình sự 2015, so sánh bộ luật hình sự 2015 và 2017

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền