Tổng hợp đề thi luật môi trường (có đáp án)

Chuyên mụcĐề thi Luật, Luật môi trường de-cuong-luat

Xin chia sẻ bộ đề thi luật môi trường có đáp án của trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh để bạn tham tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

 

Các nội dung liên quan:

 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA

a/ Hình thức kiểm tra và kết cấu đề

Đề kiểm tra bao gồm hai phần: nhận định đúng sai và tự luận

 • Phần nhận định đúng sai có 4 câu: 6 điểm.
 • Phần tự luận có 1 câu (có thể là câu hỏi lý thuyết hoặc câu bài tập): 4 điểm.

b/ Hướng dẫn cách làm bài phần nhận định đúng sai

 • Trả lời đúng hoặc sai và có giải thích tại sao. CHỈ TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI MÀ KHÔNG CÓ GIẢI THÍCH THÌ KHÔNG CÓ ĐIỂM.
 • Chọn câu dễ làm trước.
 • Trong trường hợp có cơ sở pháp lý thì nêu ra. Nếu không tìm đúng cơ sở pháp lý thì giải thích theo hướng hiểu vấn đề.

c/ Hướng dẫn làm bài phần tự luận

 • Trước hết phải tìm yêu cầu của bài, gạch dưới và đọc thật kỹ để làm đúng và vừa đủ theo yêu cầu của bài. Làm thừa so với yêu cầu sẽ không được tính điểm, mất thời gian vô ích.
 • Không cần làm bài theo thứ tự. Câu dễ làm trước.
 • Phần phân tích/bình luận/giải thích viết ngắn gọn và trình bày theo hiểu biết của mình. Không chép từ sách vào, nếu chép sẽ không được tính điểm.
 • Chép bài người khác sẽ không được tính điểm.

ĐỀ THI MẪU VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI MÔN: LUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian làm bài 90 phút, Sinh viên được tham khảo tài liệu giấy khi làm bài thi

Phần I: Nhận định đúng sai (6 Điểm)

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

 1. Cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM đồng thời là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM sau khi được thẩm định.
 2. Mọi trường hợp khai thác tài nguyên đều phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Tổ chức, cá nhân đều được tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nguy hại.
 4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Phần II: Tự luận (4 Điểm)

Anh, chị hãy phân tích nguyên tắc phòng ngừa. Phân biệt nguyên tắc phòng ngừa và nguyên tắc thận trọng. Cho ví dụ chứng minh.

– Hết đề thi –

ĐÁP ÁN ĐỀ THI: LUẬT MÔI TRƯỜNG

Phần I: Nhận định đúng sai (6 Điểm)

1. Cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM đồng thời là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM sau khi được thẩm định.

– Nhận định: Sai (0.25 điểm).

– Giải thích (1 điểm): Việc thẩm định báo cáo ĐTM là do hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định, còn cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM là cơ quan thành lập ra hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.

– Cơ sở pháp lý (0.25 điểm).

2. Mọi trường hợp khai thác tài nguyên đều phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Nhận định sai (0.25 điểm).

– Giải thích (1 điểm): các trường hợp khai thác nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân, quy mô gia đình, phục vụ cho mục đích sinh hoạt thì khi khai thác không cần có giấy phép.

– Cơ sở pháp lý (0.25 điểm).

3. Mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia vào hoạt động quản lý chất thải nguy hại.

– Nhận định sai (0.25 điểm).

– Giải thích (1 điểm): Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực quản lý chất thải nguy hại thì được cấp giấy phép, mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực và hướng dẫn việc lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép, mã số hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

– Cơ sở pháp lý (0.25 điểm).

4. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

– Nhận định đúng (0.25 điểm).

– Giải thích (1 điểm): Đây là dạng tranh chấp có đủ các đặc điểm của BTTH ngoài hợp đồng: hành vi trái pháp luật, hậu quả thực tế, mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả, lỗi.

– Cơ sở pháp lý (0.25 điểm).

Phần II: Tự luận (4 Điểm)

Anh, chị hãy phân tích nguyên tắc phòng ngừa. Phân biệt nguyên tắc phòng ngừa và nguyên tắc thận trọng. Cho ví dụ chứng minh.

Trả lời:

– Nêu khái niệm phòng ngừa (0.5 điểm).

– Cơ sở xác lập nguyên tắc:

+ Xuất phát từ tính hiệu quả của phòng ngừa so với thận trọng (0.25 điểm).

+ Phân tích (0.75 điểm).

– Yêu cầu của nguyên tắc:

+ Dự liệu những rủi ro mà con người và thiên nhiên có thể gây ra cho môi trường (0.25 điểm)

+ Đồng thời đưa ra những giải pháp để lọai trừ hoặc giảm thiểu rủi ro (0.25 điểm).

+ Phân tích (1 điểm).

– Cho ví dụ về việc lây lan virut H5N1 của cúm gia cầm, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thủy điện Sơn La (1 điểm).

 


Các tìm kiếm liên quan đến đề thi luật môi trường có đáp án, bài tập tình huống môn luật môi trường, bài tập tình huống luật môi trường có đáp án, bài tập môn luật môi trường, câu hỏi trắc nghiệm môn luật môi trường, trắc nghiệm luật môi trường có đáp án, đề thi luật môi trường 2014, đề cương ôn thi luật môi trường, câu hỏi tình huống luật môi trường

5/5 - (8202 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền