Bài tập tình huống môn luật môi trường có đáp án

Chuyên mụcLuật môi trường Đề cương luật môi trường - Đại học luật Hà Nội

[Hocluat.vn] Tổng hợp các bài tập tình huống luật môi trường có đáp án, câu hỏi tình huống luật môi trường để các bạn tham khảo ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tới

 

Xem thêm: Đề cương luật môi trường – Đại học luật Hà Nội

 

Bài 1:

Năm 2016, dự án khu liên hợp gang thép và cảng biển của tập đoàn F. Giai đoạn 1, chủ đầu tư

 1. xây dựng nhà máy liên hợp gang thép có công suất 7,5 triệu tấn sản phẩm/năm và
 2. cảng biển nước sâu SD có năng lực cập tàu là 30.000 DWT.

Dự kiến chủ đầu tư phải

 1. hút cát để san lắp mặt bằng với tổng lượng vật liệu nạo vét là 12.000.000 m3
 2. thi công khu tái định cư cho 1.785 hộ dân,
 3. thi công đường ống cấp nước cho dự án từ hồ chứa nước thượng nguồn sông T. lưu lượng khoảng 55.000 mnước/ngày đêm.

Giai đoạn 2, chủ đầu tư sẽ:

 1. khởi công dự án lọc hóa dầu công suất 6 triệu tấn/năm.

Hỏi:

Dự án nào thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Tại sao?

 • (1) – thuộc 55 mục Phụ lục II NĐ 18/2015, do có công suất lớn 2000 tấn sản phẩm/ năm.
 • (2) – thuộc 23 mục Phụ lục II NĐ 18/2015, do tiếp nhận tàu trọng tải lớn hơn 1000 DWT
 • (4) – thuộc 109 mục Phụ lục II NĐ 18/2015, do quy mô hơn 300 hộ dân.
 • (6) – thuộc 43 mục Phụ lục II NĐ 18/2015, do quy mô hơn 500 tấn sản phẩm/năm.

Ai là người có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM? Tại sao?

 • (1) – UBND tỉnh chức việc thẩm định Báo cáo ĐTM không thuộc phụ luc III NĐ 18/2015 và khoản 3 Điều 23 Luật BVMT.
 • (2) – UBND tỉnh chức việc thẩm định Báo cáo ĐTM không thuộc phụ luc III NĐ 18/2015 và khoản 3 Điều 23 Luật BVMT.
 • (4) – UBND tỉnh chức việc thẩm định Báo cáo ĐTM không thuộc phụ luc III NĐ 18/2015 và khoản 3 Điều 23 Luật BVMT.
 • (6) – Bộ Tài nguyên môi trường – điểm a khoản 1 Điều 14, mục 5 Phụ lục III NĐ 18/2015 và điểm b khoản 1 Điều 23 Luật BVMT.

Cho biết chủ đầu tư phải thực hiện những nghĩa vụ nào theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền? Tại sao?

 • Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 Luật BVMT)
 • Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ.
 • Tiền sử dụng đất.
 • Thuế tài nguyên.
 • Chi phí phục hồi môi trường trong khai thác tài nguyên (nước, dầu)

Nếu sau khi dự án đi vào hoạt động làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại cho người dân, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại có phải là nghĩa vụ phải trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền không? Tại sao?

Không. Vì nghĩa vụ phải trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là chủ thể trả tiền để có quyền được gây ô nhiễm trong phạm vi quyền mà Pháp luật cho phép.

Còn hoạt động gây ô nhiễm môi trường là đã vượt quá phạm vi cho phép dẫn đến gây thiệt hại cho người dân thì đây là trách nhiệm Bồi thường riêng.

 

Bài 2:

Ngày 01/4/2016, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường (Sở TN&MT) tỉnh T. tiến hành thanh tra đột xuất về bảo vệ môi trường tại nhà máy chế biến tinh bột sắn thuộc Công ty TNHHSXTM G (Công ty G.). Nhà máy không xử lý nước thải và lén lút xả thẳng ra sông VC. Lượng nước thải phát sinh 480m3/ ngày đêm, kết quả phân tích mẫu nước thải có chứa các thông số ô nhiễm vượt gấp 5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định. Ngày 13/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh T đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 340 triệu đồng, đồng thời công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trườngtrong thời hạn 30 ngày và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường. Hỏi:

Công ty G. đã bị xử phạt về hành vi nào? Cho biết cơ sở pháp lý?

Công ty G. đã bị xử phạt về hành vi không xử lý nước thải và lén lút xả thẳng ra sông VC Lượng nước thải phát sinh 480m3/ ngày đêm, kết quả phân tích mẫu nước thải có chứa các thông số ô nhiễmvượt gấp 5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,

Điểm c khoản 2 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này gồm các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải;

Cụ thể hành vi này thuộc điểm k khoản 5 Điều 13 quy định hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

k) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ)

– Mức phạt của Công ty G là phạt tiền từ 400 triệu đến 440 triệu do đây là tổ chức.

CSPL: khoản 1 Điều 5 NĐ 155/2016.

Xác định hình phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả mà công ty G phải thực hiện? Cho biết cơ sở pháp lý?

Trong trường hợp này, Công ty G bị xử phạt tiền với số tiền là 340 triệu đồng thì đây hình thức xử phạt chính

CSPL: điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 155/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

“b) Phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.”

Đồng thời công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn 30 ngày và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc, phân tích mẫu môi trường. Hai (02) biện pháp trên không thuộc Hình thức xử phạt chính hay Hình thức xử phạt bổ sung mà là biện pháp khắc phục hậu quả:

CSPL: điểm c, n khoản 3 Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty G. phải chấp hành hình phạt chính với mức tiền phạt là 340 triệu đồng là đúng hay sai? Tại sao?

– Là sai.

– Vì kết quả phân tích mẫu nước thải có chứa các thông số ô nhiễm vượt gấp 5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, sẽ thuộc khoản 4 Điều 14 quy định hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường (Nghị định 155/2016/NĐ-CP).

– Lượng nước thải phát sinh 480m3/ ngày đêm xẻt theo điểm k khoản 4 Điều 14 thì mức xử phạt cao nhất đối với hành vi này là 220 triệu đồng. Mà Chủ tịch UBND tỉnh T đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 340 triệu đồng là trái với quy định của pháp luật.

k) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ)”

– Mặt khác theo khoản 1 Điều 5 NĐ 155/2016, thì mức phạt đối với Công ty G:

400 triệu đến 440 triệu do đây là tổ chức

– Ngoài ra, theo khoản 7 Điều 13 NĐ 155/2016, Công ty G còn bị phạt tăng thêm 40% của mức tiền cao nhất đã chọn.

=> Cho nên mức tên không thể là 340 Triệu được.

Quyết định xử phạt do Chủ tịch UBND tỉnh ký là đúng thẩm quyền hay không? Tại sao?

Đúng.

CSPL: điểm b khoản 3 Điều 48 NĐ 155/2016.

Biện pháp buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường có cần thiết áp dụng khi xử phạt công ty G không? Tại sao?

Tuỳ quan điểm cá nhân.

Không. Vì hành vi xả thải trái phép không có số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi đó. Nên biện pháp này là không cần thiết.

 

Bài 3

Ông A dự định đầu tư dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường công suất 500 tấn/ ngày đêm tại tỉnh H.

Theo kế hoạch, ông A nhập khẩu dây chuyển công nghệ từ nước ngoài và khai thác nước ngầm để phục vụ cho hoạt động của cơ sở. Ngày 12/10/2014, báo cáo đánh giá tác động môi trường về dự án trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, do gặp một số vấn đề khó khăn về tài chính nên đến tháng 10/2015, ông A thay đổi địa điểm triển khai dự án tại tỉnh K. Hỏi:

Dự án trên có thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường (ĐTM) không? Tại sao?

dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường công suất 500 tấn/ ngày đêm tại tỉnh H. – là dự án phải ĐTM

CSPL: điểm c, khoản 1 Điều 18 Luật BVMT

Mục 45 Phụ lục II NĐ 18/2015, do có công suất lớn hơn 10 tấn/ngày.

– 10/2015, ông A thay đổi địa điểm triển khai dự án tại tỉnh K. Lúc này thì ông A phải thực hiện việc lập lại báo cáo ĐTM

CSPL: điểm b khoản 1 Điều 20 Luật BVMT.

Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt ĐTM? Tại sao?

Bộ tài nguyên và môi trường.

CSPL: điểm c khoản 1 Điều 23 Luật BVMT. Và Dự án này không mục 8 Phụ lục III NĐ 18/2015, do có công suất từ 250 tấn/ ngày đêm.

Những nghĩa vụ nào ông A phải thực hiện theo quy định pháp luật môi trường khi đầu tư cho dự án trên?/.

 • Phí bảo vệ môi trường (Điều 148 Luật BVMT)
 • Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ.
 • Tiền sử dụng đất.
 • Thuế tài nguyên (khai thác nguồn nước ngầm)
 • Chi phí phục hồi môi trường trong khai thác tài nguyên.

 

Bài 4:

Tháng 3/2014, Công ty cổ phần dịch vụ S bị lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh A bắt quả tang về hành vi xả nước thải ra rạch B. Qua kết quả điều tra, Trưởng Phòng cảnh sát môi trường kết luận: công ty cổ phần dịch vụ S đã:

 1. Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định;
 2. Xử lý chất thải nguy hại vượt quá khối lượng quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại;
 3. Xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2,5 lần với lượng nước thải là 9.000 m3/ngày (24 giờ).

Hỏi:

Công ty S phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào? Tại sao?

– Công ty S có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng hình thức xử phạt chính là Phạt tiền.

– Ngoài hình thức xử phạt chính thì công ty S còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy phép quản lý chất thải nguy hại; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

–  Ngoài hai hình thức xử vi phạm hành chính nêu trên, Công ty S còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

“c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục nh trạng ô nhiễm môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học;

n) Truy thu số phí bảo vệ môi trường nộp thiếu, trốn nộp theo quy định; buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm vxả cht thải vượt quy chun kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

CSPL: điểm c, n khoản 3 Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Hãy xử lý các hành vi vi phạm của công ty S.

Hành vi 1: không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Điều 9, anh đọc thì khoản 1 là thuộc phạm vi của UBND, và khoản 2 thuộc thẩm quyền Bộ TNMT à trước tiên để xử phạt hành vi này cần làm rõ dự án này – báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của ai phê duyệt à đề bài không cho dự án?

– Giả sử thuộc thẩm quyền UBND phê duyệt, không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

– Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng

Nhưng do Công ty S là tổ chức nên mức phạt tiền trên là gấp 02 lần nên mức phạt tiền là  Phạt tiền từ 320.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng

CSPL: điểm o khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 5 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hình phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của cơ sở 03 đến 06 tháng để khắc phục vi phạm.

CSPL: điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định 155/2013/NĐ-CP

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc lắp đặt, vận hành công trình bảo BVMT và lâp hồ sơ báo cáo kết quả.

CSPL: điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 155/2013/NĐ-CP

         

Hành vi 2: xử lý chất thải nguy hại vượt quá khối lượng quy định trong giấy phép quản lý chất thải nguy hại;

– Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Nhưng do Công ty S là tổ chức nên mức phạt tiền trên là gấp 02 lần nên mức phạt tiền là  Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

CSPL: điểm d khoản 5 Điều 23 khoản 1 Điều 5 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

– Hình phạt bổ sung:

Tước giấy phép xử lý chất thải từ 03 đến 06 tháng.

CSPL: điểm b khoản 9 Điều 23  Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Buộc chi trả chi phí trưng cầu giám định, buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo.

CSPL: điểm b khoản 9 Điều  23 Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Hành vi 3:  xả nước thải có chứa các thông số môi trường không nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2,5 lần với lượng nước thải là 9.000 m3/ngày.

Phạt tiền:

Từ 650.000.000 đồng đến 700.000.000 đồng. Nhưng do Công ty S là tổ chức nên mức phạt tiền trên là gấp 02 lần nên mức phạt tiền là  Phạt tiền từ 1.300.000.000 đồng đến 1.400.000.000 đồng

CSPL: điểm y khoản 3 Điều  13 Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Phạt tăng thêm 30% của mức tiền cao nhất đã chọn đối hành vi này.

CSPL: khoản 7 Điều  13 Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Ai có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm của công ty S? Tại sao?

Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Do tổng tiền phạt công ty sẽ lớn hơn 100 triệu và nhỏ hơn 2 tỷ

CSPL: điểm b khoản 3 Điều 48, khoản 2 Điều 5 Nghị định 155/2013/NĐ-CP.

Bài 5:

Công ty TNHH X hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kim loại và sắt thép xây dựng. Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất nên Công ty X muốn triển khai thực hiện dự án xây dựng một nhà máy luyện kim ở địa bàn huyện HM, TP.H. Để thực hiện dự án Công ty tiến hành nhập khẩu kim loại phế liệu từ nước ngoài về sử dụng. Hỏi:

a) Công ty X có phải thực hiện ĐTM không? Vì sao?

Có. Vì dự án là xây dựng nhà máy luyện kim – Với nguyên liệu là phế liệu thì là dự án thuộc  danh mục phải thực hiện dự án đánh giá tác động môi trường.

CSPL: điểm c khoản 1 Điều 18 và Mục 47 Phụ lục II NĐ 18/2015.

b) Nếu có thì Công ty X muốn tự lập báo cáo ĐTM thì có được không? Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM nêu trên?

Được. Vì chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật BVMT có quyền tự mình đánh giá tác động môi trường – Kết quả đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo ĐTM.

CSPL: Điều 19 Luật BVMT

c) Giả sử trong quá trình thực hiện dự án Công ty X muốn đăng ký bổ sung thêm ngành nghề cán, kéo kim loại cho dự án. Công ty có phải thực hiện thêm thủ tục pháp lý nào về môi trường không? Vì sao?

Nếu bổ sung thêm ngành nghề cán, kéo kim loại có quy mô công suất  từ 2000 tấn sản phẩm/ năm trở lên Công ty phải thực hiện thủ tục Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

CSPL: điểm b khoản 1 Điều 15 và Mục 48 Phụ luc II Nghị định 18.

(Nếu bổ sung thêm ngành nghề cán, kéo kim loại có quy mô công suất < 2000 tấn sản phẩm/ năm  => Chắc là đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

CSPL: Điều 29 Luật BVMT)

d) Công ty X phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính nào về môi trường?

 • Phí bảo vệ môi trường Điều 148 Luật BVMT.
 • Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ.
 • Tiền sử dụng đất.

 

Bài 6:

Danh nghiệp tư nhân A (A) do ông H làm chủ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán nhậu hiện có một nhà hàng tại Quận 1 (nhà hàng này đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch BVMT). Ngày 24/01/2016, do muốn mở rộng quy mô kinh doanh nên ông H đã mở thêm một địa điểm kinh doanh cho DN A tại Quận 4 trên diện tích mặt bằng 500m2 để kinh doanh quán nhậu. Hỏi:

a) Ông H có phải lập kế hoạch BVMT đối với địa điểm kinh doanh đặt tại Quận 4 không? Vì sao?

Ông A phải lập kế hoạch BVMT đối với địa điểm kinh doanh đặt tại Quận 4.

CSPL: Khoản 1 Điều 29 Luật BVMT; Điểm b khoản 1 Điều 18 NĐ 18

b) Kế hoạch BVMT trên có bắt buộc phải đăng ký không? Nếu đăng ký thì cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận? Cơ sở pháp lý?

Kế hoạch BVMT trên bắt buộc phải đăng ký

CSPL: Điều 31 Luật BVMT và khoản 2  Điều 18 NĐ 18.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận là UBND cấp huyện.

CSPL:  khoản 2 Điều  32 Luật BVMT; Điểm b khoản 1 Điều 19 NĐ18

c) Tình tiết bổ sung: Để tiết kiệm chi phí nguyên liệu, ngày 10/06/2016 ông H đã đầu tư thuê một diện tích đất có mặt nước 15 ha tại huyện X tỉnh K để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sảnnhằm cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà hàng, quán nhậu của ông. Hỏi dự án này phải lập báo cáo ĐTM hay kế hoạch BVMT? Vì sao?

Dự án này phải lập báo cáo ĐTM vì nó thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM

CSPL: Điểm c khoản 1 Điều 18 Luật BVMT và mục 77 Phụ lục II NĐ 18.

 

Bài 7:

Công ty cổ phần ô tô TH (gọi tắt là Công ty) là một doanh nghiệp chuyên sản xuất, sửa chữa, lắp ráp ô tô có trụ sở tại tỉnh QN. Do muốn mở rộng quy mô kinh doanh nên Công ty muốn mở một dự án đầu tư xây dựng một cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp ô tô tại Quận TB, thành phố H nhằm sản xuất và phân phối ô tô cho các đại lý ở thành phố H và các tỉnh lân cận. Do không am hiểu pháp luật môi trường nên Công ty muốn nhờ bạn tư vấn một số vấn đề có liên quan. Cụ thể như sau:

a) Công ty có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? Vì sao?

Trường hợp 1, công suất từ 500 tô tô/năm trở lên thì dự án của công ty phải lập ĐTM

CSPL: Điểm c khoản 1 Điều 18 Luật BVMT và mục 52 Phụ lục II NĐ 18.

Trường hợp 2, công suất dưới 500 tô tô/năm trở lên thì dự án của công ty phải lập ĐTM

Công ty phải lập kế hoạch BVMT đối với dự án của mình.

CSPL: Khoản 1 Điều 29 Luật BVMT; Điểm b khoản 1 Điều 18 NĐ18

b) Giả sử sau khi được cấp phép hoạt động, trong quá trình sản xuất Công ty có phát sinh một lượng lớn chất thải nguy hại nhưng Công ty chưa biết phải xử lý như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật. Cho biết Công ty sẽ phải thực hiện yêu cầu nào theo quy định của pháp luật môi trường? Công ty có thể làm gì để giải quyết khối lượng chất thải nguy hại phát sinh nêu trên, biết rằng hiện tại Công ty không có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại?

– Chủ nguồn chất thải nguy hại phải lập hồ sơ về CTNH và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Sở tài nguyên và môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH. tỉnh QN, Quận TB

CSPL: khoản 1 Điều 90 BVMT, khoản 1 Điều 12 Nđ 36/2015.

– Do không có giấy phép xử lý chất thải nên công ty phải chuyển giao cho cơ sở có giấy phép xử lý CTNH.

CSPL:  Khoản 1 Điều 91 BVMT

c) Giả sử, trong quá trình sản xuất, Công ty muốn nhập khẩu một số ô tô cũ từ nước ngoài để tháo dỡ lấy phụ kiện tái sử dụng thì có được không? Vì sao?

– Không được.

– Thì pháp luật cấm nhập khẩu phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ nên công ty không thể nhập khẩu.

CSPL: Điểm b khoản 2 Điều 75 BVMT .

d) Công ty muốn nhập khẩu một khối lượng lớn phế liệu sắt, thép từ nước ngoài về Việt Nam để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ô tô thì có được không? Vì sao?

– Cần phải xem xét:

Nếu phế liệu sắt thép này đáp ứng QCKT môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập do Thủ tướng chính phủ quy định.

CSPL: khoản 1 Điều 76 Luật BVMT + mục 20 Qđ số 73/2014/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 19/12/2014 quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu(Khoản 2 Điều 76 Luật BVMT)

e) Cho biết với các hành vi nêu trên, Công ty sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính nào về môi trường?

 • Phí bảo vệ môi trường. Đ148
 • Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (thu gom rác,..)

Bài 8:

Cưông ty X là một doanh nghiệp trong nước hiện đang có nhu cầu sử dụng 10.000 ha rừng ràm tự nhiên ở huyện MH, tỉnh LA để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái rừng và khu nghỉ dưỡng. Hỏi:

a) Công ty X có thể xác lập quyền sử dụng rừng trong trường hợp này thông qua những cách thức nào?

– Giao rừng có thu tiền (điểm  khoản 1 Điều 24 Luật BVPT Rừng)

– Cho thuê rừng trả tiền hàng năm để kinh doanh cảng quan, nghĩ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường (khoản 2 Điều 24 Luật BVPT Rừng)

b) Giả sử Công ty X làm hồ sơ xin được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng. Hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giao rừng trong trường hợp này? Nếu cần thu hồi lại thì cơ quan nào sẽ có thẩm quyền thu hồi? Nêu rõ cơ sở pháp lý.

UBND tỉnh LA có thẩm quyền giao rừng đối với tổ chức trong nước.

CSPL: điểm a khoản 1 Điều 28 Luật bảo vệ và phát triển rừng

UBND tỉnh LA  có thẩm quyền giao rừng nào thì có quyền thu hồi rừng đó.

CSPL:  điểm c khoản 1 Điều 28 Luật bảo vệ và phát triển rừng

c) Giả sử Công ty X muốn khai thác gỗ tràm trong rừng để bán và sản xuất bàn ghế phục vụ du khách thì có được không? Nếu được thì điều kiện như thế nào?

tổ chức đuợc giao rừng sản xuất có thu tiền sử dụng rừng hoặc được NN cho thuê rừng sản xuất đều có quyền được khai thác lâm sản trong rừng sản xuất.

Điểm b khoản 1 Điều 64 và khoản 2 Điều 66 Luật Luật bảo vệ và phát triển rừng

Với các điều kiện sau:

– Đảm bảo duy trì diện tích phát triễn trữ lượng chất lượng của rừng và tuân theo quy chế quản lý rừng khoản 2 Điều 55

– Chủ rừng là tổ chức phải có hồ sơ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt gồm dự án đầu tư, phương án quản lý, bảo vệ và sản xuất, kinh doanh rừng; khai thác rừng phải có phương án điều chế rừng đã được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng phê duyệt; b khoản 2 Điều 56

– Chỉ được khai thác gỗ và các thực vật khác của rừng sản xuất là rừng tự nhiên, trừ các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị cấm khai thác theo quy định của Chính phủ về Chế độ quản lý, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Danh mục những loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. d khoản 2 Điều 56

– Đối với các tổ chức khi khai thác phải có hồ sơ thiết kế khai thác phù hợp với phương án điều chế rừng hoặc phương án hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh rừng được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt;a khoản 3 Điều 56

– Việc khai thác rừng phải theo quy chế quản lý rừng và chấp hành quy phạm, quy trình kỹ thuật bảo vệ và phát triển rừng; sau khi khai thác phải tổ chức bảo vệ, nuôi dưỡng, làm giàu rừng cho đến kỳ khai thác sau. khoản 4 Điều 56

– Việc khai thác rừng trồng được thực hiện theo quy định sau đây: (khoản  2 Điều 57)

a) Trường hợp chủ rừng tự bỏ vốn gây trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng thì được tự quyết định việc khai thác rừng trồng. Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng của chủ rừng được tự do lưu thông trên thị trường. Trường hợp cây rừng trồng là cây gỗ quý, hiếm thì khi khai thác phải thực hiện theo quy định của Chính phủ;

b) Trường hợp rừng trồng bằng vốn từ ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định. Các sản phẩm khai thác từ rừng trồng của chủ rừng được tự do lưu thông trên thị trường. Trường hợp cây rừng trồng là cây gỗ quý, hiếm thì khi khai thác phải thực hiện theo quy định của Chính phủ;

c) Trồng lại rừng vào thời vụ trồng rừng ngay sau khi khai thác hoặc thực hiện biện pháp tái sinh tự nhiên trong quá trình khai thác.

 

Bài 9:

Công ty TNHH A là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam hiện đang dự định thành lập 1 dự án đầu tư ở tỉnh BT để thăm dò và khai thác quặng titan ở các bãi cát trống cách xa khu dân cư. Hỏi:

a) Theo anh (chị) Công ty A có thuộc đối tượng được phép hoạt động khoáng sản ở Việt Nam hay không? Vì sao?

– Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm do khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản(khoản 5 Điều 2 Luật Khoáng sản)

– Công ty TNHH A là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam thì đây là Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

=> Doanh nghiệp này thuộc đối tượng được phép hoạt động khoáng sản tại Việt Nam

CSPL: điểm a khoản 1 Điều 34 và điểm a khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản.

b) Giả sử ngày 08/8/2013, Công ty A được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, thời hạn của giấy phép là 24 tháng kể từ ngày 09/8/2013. Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy phép đến ngày 09/8/2015 (2 năm sau) Công ty này vẫn chưa thăm dò được bất kỳ một mỏ khoáng sản nào nên muốn gia hạn thời hạn thăm dò khoáng sản.  Hỏi Công ty muốn gia hạn thời hạn thăm dò khoáng sản trên giấy phép thì có được không? Thời hạn tối đa được gia hạn và điều kiện để được gia hạn?

– Phải xét xem việc không tiến hành thăm dò khoáng sản có phải do bất khả kháng không?

– Nếu không phải là trường hợp lý do bất khả kháng mà sau 06 tháng, kể từ ngày Giấy phép thăm dò khoáng sản có hiệu lực, Công ty A không tiến hành thăm dò thì Giấy phép thăm dò khoáng sản sẽ bị thu hồi.

CSPL: Điểm a khoản 1 Điều 46 Luật khoáng sản)

– Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi Giấy phép bị thu hồi

CSPL: Điểm a khoản 2 Điều 45 Luật khoáng sản

c) Giả sử Công ty A được UBND tỉnh BT gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản đến ngày 09/8/2016.

Đến ngày 05/01/2017 Công ty A đã thăm dò và phát hiện một mỏ titan ở huyện TP, tỉnh BT.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh BT đã ra quyết định phê duyệt đối với trữ lượng khoáng sản tại mỏ này.

Ngày 30/11/2017, Công ty nộp hồ sơ yêu cầu UBND tỉnh BT cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho mỏ khoáng sản nêu trên thì bị UBND tỉnh BT từ chối với lý do mỏ titan này đã được cấp phép khai thác cho Công ty B có trụ sở tại TP.PT tỉnh BT vào ngày 20/10/2016. Hỏi việc từ chối cấp phép của UBND tỉnh BT trong trường hợp này có phù hợp với quy định của pháp luật không? Vì sao?

– Phù hợp không với pháp luật.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh BT đã ra quyết định phê duyệt đối với trữ lượng khoáng sản tại mỏ này. Trong thời hạn 06 từ ngày 15/02/2017, thì công ty sẽ được ưu tiên Cấp giấy phép khai thác khoáng sản. (khoản 1 Điều 45 LKS)

Ngày 30/11/2017, Công ty nộp hồ sơ yêu cầu UBND tỉnh BT cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (đã hết thời hạn ưu tiên).

– Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp. Nhưng tình huống thì Công ty A đang thăm dò hợp pháp UBND Tỉnh BT lại cấp Giấp phép khai thác khoáng sản cho công ty B là sai. (điểm a khoản 1 Điều 53 Luật KS)

 

Bài 10:

Công ty đang làm thủ thủ tục thực hiện một dự dán đầu tư xây dựng một nhà máy thủy điện có công suất 300 MW. Hỏi:

Dự án trên của công ty A có thuộc đối tượng phải ĐTM hay không? Tại sao?

Dự án thuộc đối tượng phải ĐTM vì thuộc danh mục phải thực hiện ĐTM

Có công suất trên 10 MW

CSPL: khoản 1 Điều 18 Luật BVMT và mục 27 Phụ lục II Nghị định 18/2015.

Nếu dự án trên thuộc đối tượng phải ĐTM thì:

a) Công ty A có thể tự lập báo cáo ĐTM hay không?

Có. Nhưng phải đáng ứng các điều kiện Pháp luật cho phép (Điều 13 NĐ 18/2015)

CSPL: khoản 1 Điều 19 Luật BVMT

b) Trong nội dung báo cáo ĐTM có bắt buộc phải có ý kiến tham vấn của cộng đồng dân cư hay không?

Không.

Trong quá trình thực hiện ĐTM, chủ dự án phải tiến hành tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. (khoản 4 Điều 12 NĐ 18/2015)

Ý kiên của các đại biểu tham dự cuộc họp tham vấn phải được thể hiện đầy đủ trong biên bản họp cộng đồng. (khoản 6 NĐ 18/2015)

c) Thời điểm công ty A phải nộp hồ sơ xin thẩm định báo cáo ĐTM?

d) Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án trên

Công trình thuỷ điện này không thuộc danh mục dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ TNMT (khoản 3 Là có dung tích hồ chứa nước 100.000.000 m3 còn dự án bài tập là 300 MW)

Thuộc thẩm quyền thẩm định là của UBND cấp tỉnh – Thẩm quyền phê duyệt là người đứng đầu hoặc thủ trưởng cơ quan thẩm định.

CSPL: khoản 4 Điều 23 và  khoản 1 Điều 25 Luật BVMT. Điểm d khoản 1 Điều 14 NĐ 18/2015.

e) Nêu các loại giấy phép về môi trường mà công ty A phải có để dự án được phê duyệt và đi vào hoạt động.

– Đánh giá tác động môi trường + Cam kết bảo vệ môi trường

– Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.

f) Nêu các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về môi trường mà công ty A phải thực hiện trong quá trình thực hiện và vận hành dự án.

– Phí bảo vệ môi trường. Đ148

– Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (thu gom rác,..)

– Tiền thuê đất, sử dụng đất.

 

g) Dự án thủy điện của công ty A có thể đăng kí là dự án phát triển sạch theo Nghị định thư Kyoto hay không? Tại sao?

Không. Vì công ước này chỉ áp đặt cho các Bên thuộc phụ lục I đạt được sự cam kết của mình về giảm và hạn chế phát thải định lượng theo Điều 3. Việt Nam không là một Bên trong Phụ lục I của Nghị định thư Kyoto.

CSPL: Khoản 2 Điều 12 Nghị định thư Kyoto

 

Bài 11: (bài này khó kinh khủng khiếp)

Ngày 12/8/2015, tàu chở dầu A mang cờ nước ngoài khi cập cảng CL của Việt Nam đã gặp sự cố kĩ thuật và đâm va phải cầu cảng. Hậu quả gây ra là:

 1. Lảm cho cầu cảng bị sập, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ
 2. 1500 tấn dầu DO tràn từ tàu ra sông làm một đoạn song dài 100km bị nhiễm dầu, thiệt hại ước tính là 1000 tỷ VNĐ
 3. Nước sông bị nhiễm dầu tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản và ruộng luất của nông dâu là cho lúa và thủ sản bị chết, thiệt hại ước tính là 500 tỷ VNĐ.
 4. Do nước sông bị nhiễm dầu nên những nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trong khu vực bị ô nhiễm phải ngừng hoạt động, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ.

Anh (chị) hãy cho biết hoặc xác định:

1. Những biện pháp phải và được phép áp dụng để xử lí sự cố?

– Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trong quá trình điều tra, xác định phạm vi giới hạn, mức độ nguyên nhân biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

– Tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân trong vùng.

– Thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý NN về BVMT.

– Bồi thường thiệt hại theo quy định của Luậtnày và quy định của pháp luật có liên quan.

CSPL:  khoản 1 Điều 112 Luật BVMT.

2. Trong số những thiệt hại nói trên, những thiệt hại nào được coi là thiệt hại do ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra? Tại sao?

Ô nhiễm môi trường (khoản 8 Điều 3 Luật BVMT)

1500 tấn dầu DO tràn từ tàu ra sông làm một đoạn song dài 100km bị nhiễm dầu à sự cố tràn dầu này đã làm ô nhiễm môi trường.

– Nước sông bị nhiễm dầu tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản và ruộng luất của nông dâu là cho lúa và thủ sản bị chết à đây thiệt hại do ô nhiễm môi trường (nguồn nước sông bị ô nhiễm)

– Do nước sông bị nhiễm dầu nên những nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trong khu vực bị ô nhiễm phải ngừng hoạt động à thiệt hại do ô nhiễm môi trường nguồn nước sông bị ô nhiễm)

3. Xác định pháp luật áp dụng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ tàu.

– Lảm cho cầu cảng bị sập, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ à BTTH theo pháp luật dân sự.

– 1500 tấn dầu DO tràn từ tàu ra sông làm một đoạn song dài 100km bị nhiễm dầu, thiệt hại ước tính là 1000 tỷ VNĐ; Nước sông bị nhiễm dầu tràn vào ao đầm nuôi trồng thủy sản và ruộng luất của nông dâu là cho lúa và thủ sản bị chết, thiệt hại ước tính là 500 tỷ VNĐ; Do nước sông bị nhiễm dầu nên những nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trong khu vực bị ô nhiễm phải ngừng hoạt động, thiệt hại ước tính là 10 tỷ VNĐ. à BTTH theo luật BVMT, và các pháp luật có liên quan (điểm d khoản 1 Điều 112 Luật BVMT;  và Chương XIX Luật BVMT) + Điều 33 NĐ 155/2016 – xử lý vi phạm hành chính về BVMT

4. Xác định người bị thiệt hại, căn cứ, phương pháp xác định thiệt hại thực tế và cơ chế giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại từ sự cố nói trên?

 

Bài 12:

Công ty A là một doanh nghiệp của nước ngoài có nhu cầu xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Việt Nam.

Hỏi:

1. Công ty A có thuộc đối tượng được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản hay không? Tại sao?

– Công ty A nếu muốn là đối tượng được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Việt Nam thì phải có VPĐD hoặc chi nhánh tại VN.

– Trường hợp ngược lại thì sẽ không được.

CSPL:  Điểm c khoản 1 Điều 34 Luật Khoáng sản.

2. Nếu được cấp thì cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho công ty A?

– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CSPL: Điểm i khoản 7 Điều 2 NĐ 21/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT.

 

3. Giả sử sau thăm dò, công ty A có nhu cầu xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì công ty A có thuộc đối tượng được cấp giấy phép khai thác hay không? Tại sao?

– Không

– Vì Doanh nghiệp nước ngoài không là đối tượng được khai thác khoáng sản tại VN.

CSPL: khoản 1 Điều 51 Luật khoáng sản.

4. Quyền và nghĩa vụ của công ty A trong trường hợp được cấp giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản?

– Trường hợp được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:

 • Điều 42 Luật khoáng sản.

– Trường hợp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản:

 • Điều 55 Luật khoáng sản.

 

Bài 13:

Tháng 4/2012, Phòng cảnh sát môi trường, Công an Tp.Hồ Chí Minh đã phát hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại Công ty Cổ phần rượu X. Mặt khác, trong quá trình kiểm tra đột xuất này, phía công ty không xuất trình được giấy phép xả thải. Khi kiểm tra, các trinh sát đã phát hiện công ty không trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Toàn bộ nước thải sản xuất phát sinh đều được xả ra hệ thống mương hở, không qua bất kỳ hệ thống xử lý nước thải nào. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra còn phát hiện công ty không nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ tháng 10 năm 2010.

Bằng kiến thức pháp luật môi trường, anh chị hãy giải quyết vụ việc trên.

Bài tập không nêu nước thải này có chứa các thông số môi trường thông thường (Điều 13 NĐ 155) hay xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại. (Điều 14 NĐ 155)

Giả sử. Là chất thải chứa thông số thông thường

1. Hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

– Tuỳ vào mức vượt quá quy chuẩn kỹ thuật, và khối lượng, thể tích mà quy chụp vào các điểu khoản tương ứng

– CSPL: Điều 13 NĐ 15/2016.

2. Không xuất trình được giấy phép xả thải

– Tuỳ vào lưu lượng nước thải mà quy chụp vào các điểu khoản tương ứng

– CSPL: Điều 12 Nghị định 142/2013 xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

3. Không trang bị hệ thống xử lý nước thải, khí thải

4. không nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ tháng 10 năm 2010.

 

Bài 14

Tháng 7/2015, một dự án xây dựng nhà máy dệt nhuộm vải có công suất dệt nhuộm 40 triệu m/năm, đầu tư tại tỉnh A và B.

 Dự án dự định khai thác nước ngầm có quy mô 1.500m3/ngày đêm đồng thời xả nước thải với khối lượng 1.200m3/ngày đêm.

Anh, chị hãy cho biết nghĩa vụ pháp lý cơ bản nhất về bảo vệ môi trường của chủ dự án.

– Dự án xây dựng nhà máy dệt nhuộm vải có công suất dệt nhuộm 40 triệu m/năm à Phải tiến hành ĐTM

CSPL: Mục 95 Phụ lục II NĐ 18/2015.

– Xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

– Xin cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

 Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư nên trên? Vì sao?

 

Bài 15

Doanh nghiệp A triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản rắn có khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản và đất đá thải) từ 50.000 m3 nguyên khai/năm trở lên tại địa bàn thuộc ranh giới quản lý của tỉnh X và Y. Hỏi:

 • Doanh nghiệp A sẽ phải thực hiện những nghĩa vụ cơ bản nào về môi trường?
 • Trong những nghĩa vụ trên, nghĩa vụ nào được xem là tiền phải trả theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền? Tại sao?
 • Dự án này do cơ quan nào chịu trách nhiệm ĐTM? Vì sao?

 


Các tìm kiếm liên quan đến bài tập tình huống luật môi trường có đáp án: câu hỏi tình huống luật môi trường, bài tập tình huống luật bảo vệ môi trường, bài tập môn luật môi trường, bài tập luật môi trường có đáp án, tình huống môn luật môi trường, câu hỏi trắc nghiệm về luật bảo vệ môi trường, bài tập tình huống về môi trường, trắc nghiệm luật môi trường có đáp án

Bài viết liên quan

Xin chào! Tôi là Thoáng - sinh viên năm 4 - Khoa Luật - trường Đại học Vinh. Bạn có thể kết nối với tôi qua: Facebook, Google Plus, Twitter.

4
Bình luận

avatar
2 Bình luận
2 Phản hồi
1 Theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Bình luận nổi bật nhất
4 Người bình luận
thiênNghêthiênMai Người bình luận gần đây
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo
thiên
Khách
thiên

xin adm xem lại bài 2 tí mình không hiểu lắm rõ ràng là nghị định ghi như vầy mà:
nghị định 155/2016/nđ – cp:
Điều 13. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường
5. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần bị xử phạt như sau:
k) Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m³/ngày (24 giờ);

Nghê
Khách
Nghê

Cái bài 2 đó nằm ở điêm k, khoản 6 điều 14 rồi bạn ơi.. Nđ 155/2016

thiên
Khách
thiên

cảm ơn bạn.

Mai
Khách
Mai

giúp em bài này ạ! ” Một dự án dự định sản xuất giấy và bột giấy trong đó sản xuất giấy với công suất 5000 tấn sản phẩm/năm, sản xuất bột giấy với công suất 12000 tấn sản phẩm /năm. Dự án đặt tại xã X, tỉnh Y. Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất giấy được khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng do chủ dự án tự bỏ vốn trồng rừng trên diện tích đất được nhà nước cho thuê. Chủ dự án dự định nhập khẩu dây chuyền sản xuất và hóa chất độc… Xem thêm »