Các yếu tố cấu thành Tội tổ chức tảo hôn tại Bộ luật Hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Tảo hôn

Tội tổ chức tảo hôn quy định tại Điều 183 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

 

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn 

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

 

Bình luận tội tổ chức tảo hôn

Mục lục:

1. Khái niệm

2. Dấu hiệu pháp lý của tội tổ chức tảo hôn

3. Về hình phạt

Tảo hôn

1. Khái niệm

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định (nam chưa đủ 20 tuổi trở lên và nữ chưa đủ 18 tuổi trở lên).

Tổ chức tảo hôn là hành vi tổ chức việc lấy vợ lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn là việc sắp xếp, tiến hành các nghi lễ cho nam, nữ chưa đủ tuổi kết hôn lấy nhau thành vợ, thành chồng theo tập quán.

2. Các yếu tố cấu thành tội tổ chức tảo hôn

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội tổ chức tảo hôn có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi.

Được thể hiện qua hành vi của một hoặc nhiều người (như bố, mẹ, ông, bà…) đứng ra sắp đặt, bố trí tiến hành các nghi lễ theo tập quán cho đôi bên nam nữ lấy nhau thành vợ, thành chồng mà có một hoặc cả hai bên chưa đủ độ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Việc tổ chức cho nam, nữ lấy vợ, chồng này không có việc cưỡng ép nam hoặc nữ nhằm buộc họ phải lấy vợ hoặc lấy chồng.

Tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là nam từ đủ 20 tuổi trở lên , nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

b) Dấu hiệu khác. Người thực hiện các hành vi nêu trên phải thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.2. Khách thể

Tội phạm nói trên đều xâm phạm đến chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Cụ thể là vi phạm các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về độ tuổi kết hôn.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể thực hiện tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng là người có quyền uy, trách nhiệm trong gia đình như cha, mẹ, ông, bà, người giám hộ… của đôi nam, nữ.

3. Về hình phạt của tội tổ chức tảo hôn

Điều luật chỉ quy định 01 khung hình phạt duy nhất với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

5/5 - (27299 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền