Khái niệm, đặc điểm và chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế

Chuyên mụcLuật tài chính, Luật thuế Luật thuế là gì

1. Quan hệ pháp luật thuế là gì?

Quan hệ pháp luật thuế là quan hệ thu, nộp thuế thực hiện trên cơ sở các quy phạm pháp luật thuế.

 

Những nội dung liên quan:

 

Quan hệ pháp luật thuế và chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế

Mục lục:

  1. Khái niệm quan hệ pháp luật thuế
  2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật thuế
  3. Các nội dung cần làm rõ khi nghiên cứu quan hệ pháp luật thuế

Quan hệ pháp luật thuế là gì

2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật thuế

Quan hệ pháp luật thuế mang tính quyền lực.

Hệ quả của quan hệ pháp luật này là sự chuyển giao một khối lượng tài sản từ người nộp thuế cho nhà nước, vì vậy đây không phải là sự lựa chọn của người nộp mà là yêu cầu của nhà nước, và được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước.

Quan hệ pháp luật thuế thường quy định cụ thể những quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia quan hệ.

– Một bên tham gia quan hệ pháp luật thuế bao giờ cũng là cơ quan quản lý thuế.

3. Các nội dung cần làm rõ khi nghiên cứu quan hệ pháp luật thuế

* Căn cứ pháp lý

Quan hệ pháp luật thuế chỉ có thể xác định được khi có quy định pháp luật thuế xác định điều kiện cho các đối tượng nộp thuế.

Luật thuế chính là căn cứ phân biệt quan hệ pháp luật thuế với quan hệ pháp luật khác; phân biệt quan hệ luật thuế này với luật thuế khác.

* Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế

Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế có hai loại:

– Thứ nhất, các cơ quan quản lý thuế và thu thuế:

+ Cơ quan thuế: có nhiệm vụ thuế các khoản thuế phát sinh trên cơ sở các hoạt đọng sản xuất kinh doanh trong nước;

+ Cơ quan hải quan: quản lý và thu các loại thuế gắn với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thứ hai, đối tượng nộp thuế: là tất cả các tổ chức, cá nhân có điều kiện phải nộp một loại thuế nhất định.

* Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế

Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế được phân chia theo từng giai đoạn.

– Đăng ký thuế;

– Kê khai thuế

– Nộp thuế

– Quyết toán thuế

Thanh tra thuế

* Sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là những sự kiện thực tế làm xuất hiện các điều kiện của chủ thể nộp thuế, được pháp luật ghi nhận rõ.

Mỗi quan hệ pháp luật thuế hình thành trên cơ sở một đạo luật thuế cụ thể có những quy định về sự kiện pháp lý riêng.

5/5 - (14053 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền