Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Chuyên mụcLuật đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài: Một nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần của một công ty trong nước?

 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể được phép góp vốn hoặc mua lại cổ phần của một công ty trong nước với tỷ lệ không bị giới hạn, ngoại trừ những trường hợp sau:

– Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trong một công ty đại chúng với tỷ lệ được quy định theo pháp luật về chứng khoán;

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần trong một công ty trong nước hoạt động trong các lĩnh vực được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành với tỷ lệ được quy định theo các luật chuyên ngành đó;

– Đối với các lĩnh vực đầu tư được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tỷ lệ góp vốn và số cổ phần mua lại từ các công ty trong nước của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tuân theo lộ trình phù hợp với quy định của điều ước quốc tế;

– Đối với công ty trong nước kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm những ngành nghề, lĩnh vực có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn hoặc mua cổ phần từ những công ty này với tỷ lệ không vượt quá tỷ lệ được quy định trong những quy định áp dụng đối với ngành nghề, lĩnh vực có mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp nhất; và

– Đối với các doanh nghiệp 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn hoặc mua cổ phần của những doanh nghiệp này với tỷ lệ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng không được quá tỷ lệ được quy định trong trường hợp những doanh nghiệp này hoạt động trong những lĩnh vực được nêu trong những điểm nêu trên.

 

Các tìm kiếm liên quan đến tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp
thủ tục góp vốn của người nước ngoài
quy chế góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp việt nam
chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài
tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài
công ty nước ngoài góp vốn vào công ty việt nam
chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
thông tư 131/2010/tt-btc
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền