Tư vấn pháp luật và những điều cần biết

Khái niệm tư vấn pháp luật

Hiện nay còn có nhiều cách tiếp cận và định nghĩa khác nhau về tư vấn pháp luật. Tuy nhiên, từ góc độ lý luận và thực tiễn, tư vấn pháp luật được hiểu là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài xử sự đúng pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hoạt động tư vấn pháp luật không chỉ bao gồm việc chuyển tải nội dung của một điều luật, một văn bản pháp luật, hoặc cung cấp thông tin về những quy định pháp luật có liên quan mà còn là việc sử dụng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm của các chuyên gia pháp luật. Như vậy, người thực hiện tư vấn phải sử dụng lao động trí óc của mình để đưa ra một lời khuyên, giúp khách hàng có một hướng giải quyết đúng đắn.

Đây là cách hiểu phổ biến nhất về “tư vấn pháp luật” và thuật ngữ này thường được sử dụng với ý nghĩa đó trong các văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay.

 

Đặc điểm của tư vấn pháp luật

 

Các hình thức tư vấn pháp luật

 

Các bước tư vấn pháp luật

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến tư vấn pháp luật là gì: khái niệm tư vấn pháp luật, kỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong tư vấn pháp luật, yêu cầu và điều kiện của người thực hiện tư vấn pháp luật, vai trò của tư vấn pháp luật, đặc điểm của tư vấn pháp luật, các hình thức tư vấn pháp luật, các bước tư vấn pháp luật,, giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền