Tổng hợp các đề thi bán trắc nghiệm môn Logic học (có đáp án)

Chuyên mụcĐề thi Luật, Logic học Logic học đại cương

Dưới đây là những đề thi bán trắc nghiệm môn Logic học (có đán án) được tổng hợp bởi Hocluat.vn. Xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập!

 

>>> Tham khảo thêm: Tổng hợp đề thi môn logic học đại cương (có đán án)

 

Đề thi bán trắc nghiệm môn Logic học

Đề 01

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a B C Câu a b c Câu a B c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Luật định: Không được quyền hưởng di sản nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.Biết rằng, ông Hoàn không được quyền hưởng di sản. Do đó, chắc chắn ông Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.  SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                      c) Đúng.                  

2/ Cựu bộ trưởng nọ, sau khi bị các đại biểu Quốc hội chỉ trích rất nhiều vì việc không thực hiện những điều đã hứa, ông ta đã nói một câu rất “nổi tiếng” như sau: “Tôi không hứa nữa, tôi xin hứa với Quốc hội đấy!”. Ông X đã vi phạm: a) Yêu cầu 1 của luật cấm mâu thuẫn               b) Yêu cầu 2 của luật  cấm mâu thuẫn.                    c) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuân                  

3/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL: a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

4/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM                    b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

5/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên                           b) Sai do có 4 hạn từ                 c) Cả a và b đều sai

6/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                         b) Bác bỏ trực tiếp                       c) Bác bỏ gián tiếp     

7/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này: a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên             b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

8/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

9/ Có người lập luận: S khai đã đưa hố lộ 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ                

10/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

11/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

12/ SL đi từ những tiền đề không bao quát mọi phần tử thuộc một tập hợp  nào đó mà chỉ từ những phần tử giới hạn để rút ra KL chung cho mọi phần tử thuộc tập hợp thì KL của loại SL này là : a) Không đáng tin cậy vì đây là loại SL quy nạp.                             b) Không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự .                    c) a và b đều sai

13/ Đại diện Viện kiểm sát tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

14/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật: a) Cấm mâu thuẫn                  b) Lý do đầy đủ                      c)  a và b đều sai

15/ Có diễn giả lập luận: “Nếu chúng ta thừa nhận tư tưởng sau đây của Mác và A.Ghen: “Chỉ có với nền sản xuất công nghiệp lớn mới xoá bỏ được sở hữu tư nhân” là đúng thì với nước ta hiện nay, tôi khẳng định rằng chúng ta không thể không xoá bỏ được sở hữu tư nhân vì nước ta lúc này không thể nói là không có nền sản xuất công nghiệp lớn”. Về hình thức logic SL này:     a) Đúng                      b) Sai do KL phủ định hậu từ            c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

16/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                 

17/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                        c) Sai do có 4 hạn từ

18/ Trong một phiên toà, LS A sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội”. Khi ông A chuẩn bị ngồi xuống, Chủ tọa phiên tòa lập tức hỏi: “LS có xin giảm hình phạt cho thân chủ của ông không?” Ông A tức thì trả lời: “ Thưa Chủ tọa, có chứ ạ!”. LS đã vi phạm:  a) yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.                   b) yêu  cầu 2 luật đồng nhất.                           c) yêu cầu 2 luật lý do đầy đủ.

19/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.              b) Đúng         c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

20/ Mật báo cho DCD để từ đó D bỏ trốn ngay trước khi khởi tố vụ án và có lệnh bắt tạm giam D chỉ có thể là ông X, ông Y hoặc ông Z. Quá trình điều tra được biết, ông Z đã mật báo tin này. Suy ra, ông X và ông Y đã không mật báo. SL này là: a) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                b) Đúng                   c) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

21/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

22/ Nhà nước không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án (cô Loan) là không đang có thai. Vậy, chắc chắn Nhà nước không thi hành án tử hình (cô Loan). SL này: a) Đúng                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.         c) Sai vì KL khẳng định hậu từ. 

23/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

24/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a) Đúng              b) Sai do M cả hai lần trừ                c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.  

25/ Giáo trình nọ có đoạn viết: “Nhà nước và PL là hai hiện tượng đồng thời xuất hiện, đồng thời tồn tại và sẽ đồng thời mất đi”. Trong giáo trình này cũng có đoạn: “Khi chưa có nhà nước thì cũng chưa có PL. Chỉ đến khi chế độ thị tộc tan rã mới hình thành nhà nước. Khi có nhà nước, giai cấp thống trị thông qua bộ máy nhà nước hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội đã có sẵn hoặc đặt ra các quy phạm mới và dùng quyền lực nhà nước buộc mọi người phải tuân theo. Từ đó PL ra đời”. Trường hợp này vi phạm:     a)Yêu  cầu 3 của luật đồng nhất.                       b) Luật cấm mâu thuẫn.                              c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ

 26/ Có định nghĩa: “lề đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi lòng đường với các công trình xây dựng hợp pháp và lòng đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường”. Về hình thức, định nghĩa này: a) Đúng.              b) Định nghĩa không cân đối.                             c) Sai.        

27/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:   a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai                  b) CM mệnh đề đó sai

 1. c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

28/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) Đúng.

29/ Đội trưởng dân quân xã Lam Hồng  làm đơn xin chủ tịch xã (CT) cho giết một con trâu để ăn mừng chiến công bắn rơi chiếc F111. CT phê vào đơn: “Trâu cày không được giết”. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh quyết định thêm vào sau từ “được” trong câu phê của CT duy nhất một dấu phẩy ( , ). Chiều hôm đó CT nhận được thư mời đến ăn liên hoan. Khi đến, CT hoảng hồn vì thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt trâu vừa mới được giết mà mọi người đều nói là từ bút phê của ông. Hai bên cãi nhau bất phân thắng bại rằng, CT cho hay không cho giết trâu. Anh Thắng đã vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật đồng nhất.                        b) yêu cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.

30/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Mà hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa các công ty này đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này:   a) Sai vì KL khẳng định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) a và b đều đúng.

Đề 02

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a B C Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Bị cáo là người đã bị khởi tố. Bị can cũng là người đã bị khởi tố. Bởi vậy, suy cho cùng, bị can cũng là bị cáo. SL này:     

a) Có 4 hạn từ b) Sai vì M 2 lần không chu diên c) Sai vì vừa M 2 lần không chu diên vừa  Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL

2/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.                       b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Cảnh sát điều tra cầm cây viết và hỏi bị can: Nếu anh giấu cây viết của tôi thì anh có biết nó ở đâu không? Bị can đáp: Chắc chắn em giấu thì em biết nó ở đâu rồi. Cảnh sát điều tra: Vậy, vừa rồi anh chỉ ra một cách rất chính xác nơi có bịch hêroin, nghĩa là anh biết, đúng không ? Dạ đúng a. Thế mà anh còn chối cãi là anh không giấu nghĩa là sao?. Lập luận cảnh sát:  a) Rất logic                 b)  Sai vì  KL khẳng định tiền từ                         c)  Sai vì  tiểu tiền đề khẳng định tiền tử  

6/ Anh biết đấy, luật tố tụng hình sự quy định: Vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo (đúng luật). Mà vụ án này bị cáo không kháng cáo. Vậy, chắc chắn vụ án này không xét xử phúc thẩm. SL này:  a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                  b) Sai vì KL  phủ định hậu từ                        c) Đúng

7/ Luật định: Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân. Năm Roi đã bị Tòa án tuyên án tử hình, nhưng ngày 2/9/2007 hình phạt tử hình của Năm Roi được chuyển thành chung thân. Vậy, chắc chắn Năm Roi đã được ân giảm. SL này:  a) Đúng                     b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

8/ Trong một vụ án tham ô, vì không tìm được chứng cứ, khó KL, nên điều tra viên viết KL điều tra: “Điều tra không có chứng cứ, sự việc này có nguyên nhân”. Nhưng do nhận hối lộ nên khi báo cáo lên cấp trên, tổ trưởng tổ điều tra nói: “Sự việc này có nguyên nhân, điều tra không có chứng cứ” Vậy, tổ trưởng đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                      b)  Đồng nhất                                 c) Lý do đầy đủ                 

9/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL:

 1. a) Quy nạp hoàn toàn. b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

10/ Thượng nghị sĩ Mỹ (A) nói với nhà khoa học Mỹ (B): Ở nước Mỹ này mọi người cộng sản đều chống tôi. Tôi cũng được biết, ông là người kịch liệt chống tôi. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ông rằng, ông là cộng sản. B trả lời: Lập luận của ngài nghe cũng logic đấy, nhưng mà thôi, tốt hơn hết là chúng ta không nên nói chuyện chính trị trong cuộc gặp này. Sau đó ông chuyển sang đề tài ẩm thực. Khi câu chuyện về ẩm thực vào đoạn cao trào, B đột ngột hỏi A: Thưa ngài, ngài có thích ăn cà rốt không?. Ồ! Thưa ông, tôi rất thích ăn cà rốt, đó là một loại rau củ rất có lợi cho sức khỏe đấy ạ. Liền sau đó, B nói: Và cũng thưa ngài, theo tôi được biết, mọi con thỏ đều rất thích ăn cà rốt. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ngài rằng, ngài cũng là…con thỏ.  Và, … theo ngài, lập luận của tôi nghe có logic không ạ?. Đến đây, lập tức X trở nên ú ớ và lớ ngớ.  Bác bỏ của B là bác bỏ: a) Luận đề                          b) Luận cứ                      c) Luận chứng

11/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                    b) SL hợp logic                  c) a,b đều sai

12/ Có định nghĩa: “Bộ máy nhà nước là bộ máy được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước, còn các Cơ quan nhà nước là các bộ phận hợp thành Bộ máy nhà nước”. Về hình thức, định nghĩa này: a) Đúng.              b) Không cân đối.         c) Sai.

13/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên: a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai                   b) CM mệnh đề đó sai

 1. c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

14/ Một cậu bé bảy tuổi mà đã cực kỳ thông minh nên ai cũng gọi nó là thần đồng. Nghe vậy, một cụ già liền nói với nó: Cháu ạ, chẳng hay ho gì điều đó mà mừng. Ở đời, người nào lúc trẻ thông minh thì về già đần độn đấy! Nó nhanh nhảu: Thưa cụ, vậy, chắc hồi trẻ cụ thông minh lắm nhỉ. Cậu bé đã SL theo sơ đồ nào sau đây: a) [(P à Q) Q] à P               

 1. b) [(~P à Q) Q] à ~P c) [(P à Q) P] à Q    

15/ Ông X nói: “Dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”. Trong một lần n    ói chuyện trước công chúng, bà Y phát biểu như sau: “Thưa các đồng chí, đồng chí X đã từng nói: dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”. Bà Y đã vi phạm: a) Yêu cầu 2 của luật đồng nhất        b) Yêu cầu 4 của luật đồng nhất              c) Yêu cầu 5 của luật đồng nhất

16/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                    c)  a và b đều sai

17/ Theo luật định, chỉ khi Viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can, Tòa án mới đưa vụ án ra xét xử. Mà trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, được biết, Viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can. Vậy, tôi khẳng định rằng, chắc chắn Tòa án đưa vụ án ra xét xử . SL này: a) Sai vì KL phủ định hậu từ             b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                 c)   Đúng

18/ “Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc là do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do lạm phát. Vậy, do cung không đủ cầu”. SL này: a)  sai  quy tắc 1 của TĐL lựa chọn                 b) Đúng                 c) sai quy tắc 2 của TĐL lựa chọn                             

19/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

20/ Năm 2007 một vị cựu Bộ trưởng phát biểu: “sẽ không để ai phải nghỉ học vì học phí”. Sau đó, cũng chính ông này phát biểu:“Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, phải chấp nhận cả việc nhiều người đi học sẽ phải nghỉ học vì tăng học phí!”. Cựu Bộ trưởng này đã vi phạm:   a) Yêu cầu 1 của luật cấm mâu thuẫn.                         b) Yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.              

 1. c) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.

21/ Tử tù không là người vị thành niên. Tử tù đều là kẻ phạm tội. Vậy, một số kẻ phạm tội không là người vị thành niên . SL này: a) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên    b) Đúng        c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên

22/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                            b) Bác bỏ trực tiếp                                  c) Bác bỏ gián tiếp     

23/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.        b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

24/ Jonh Locke nói: “Nơi nào không có luật, nơi đó không có tự do”. Từ đây có người lập luận: “Mà nước X hiện nay là nước có luật. Vậy chắc chắn nước X hiện nay là nước có tự do”. :    a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ.                             b) a và c đều đúng                    c) Sai vì KL phủ định hậu từ.

25/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

26/ Vi phạm PL là hành vi trái PL. Hành vi trái PL không là hành vi được nhà nước cho phép. Vậy, một số hành vi được nhà nước cho phép không là vi phạm PL. SL này:   a) Đúng                   b) Sai do T chu diên ở TĐ nhưng không chu diên ở KL.             c) Sai do Đ chu diên ở TĐ nhưng KL không chu diên.           

27/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Xieng Phenh (người Lào) mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Xieng Phenh có hành vi vi phạm PL. SL này: a) Đúng                     b) Cả a và c đều sai                   c) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên

28/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                 

29/ Sinh viên A học logic tại nhà. Một băng cướp xô cửa xông vào, tướng cướp hỏi: Mày có phải là người không? A bình tĩnh đáp: Dạ em là người. Vậy mày phải chết. Nói đoạn, một trong các tên cướp vung mã tấu lên để lấy mạng A. A thắc mắc: Tại sao khi không các anh lại buộc em phải chết? Tướng cướp hùng hổ: Đừng có lôi thôi, vì mọi người đều phải chết! Sau một hồi nghe A giải thích, tướng cướp nói: Chà logic học hay hè!. SL của tướng cướp là: a) Đúng.                 b) Đây là SL tương tự nên KL không chắc chắn đúng.                       c) Sai vì vi phạm quy tắc 1 của TĐL đơn.

30/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b C Câu a B c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

 

1/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Đúng.  

2/ Trước Toà bà Minh nói: “Tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ”. Thư ký phiên toà ghi: “Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp cho con. Vậy thư ký phiên toà đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                 b) Lý do đầy đủ                  c)  Đồng nhất

3/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                      b) SL hợp logic                       c) a,b đều sai

4/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị trừng trị. Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Năm Cam cần bị trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                      b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                      c) a, b đều sai

5/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này:a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

6/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                   b) Bác bỏ trực tiếp.                 c) Bác bỏ gián tiếp.

7/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành vi vi phạm PL. SL này: a) Đúng                               b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên           c)  a và b đều sai                    8/ Có 03 SL:   a/ [(a à b) a]à b              b/ [(a Ú b  Ú   c) ~ a Ù ~ b] à c                  c/ [(a à ~b) b]à ~a

 1. a) b đúng, a và c sai b) c sai, a và b đúng c) cả 03 đều đúng

9/ LS tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của tôi không hề đủ 18 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của tôi chắc  chắn không phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này: a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

10/ Một số nhà khoa học là những kẻ cơ hội. Mà mọi kẻ cơ hội đều không là người được tôn trọng. Vậy một số nhà khoa học  không là người được tôn trọng. SL này :  a) Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                    b) Sai vì T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                  c) Đúng

11/  Thời Sa hoàng, có lệnh không cho phép ai lập gia đình nếu vợ hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm. Vợ Mendeleyev vừa mới chết (chưa đầy ba năm), ông ta cưới một người phụ nữ khác và được chấp nhận. Một vị tể tướng cũng trong hoàn cảnh như Mendeleyev và cũng làm đám cưới nhưng sau đó bị Sa Hoàng hủy hôn. Tể tướng thắc mắc, Sa Hoàng trả lời: “Người như ngươi ta có đầy, còn người như Mendeleyev ta chỉ có một”. Dưới góc độ của logic và PL, tư tưởng của Nga hoàng: a) Hoàn toàn hợp logic                  b) Sai vì vi phạm luật đồng nhất                                c) Sai vì vi phạm luật cấm mâu thuẫn

12/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ                        b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                             c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ

13/ Ngụy biện mà để KL được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mủi lòng, xúc động ở người khác, dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho họat động tư duy bị sai lệch. a) là ngụy biện “nhân quả sai”               b)  là ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.                        c)        a và b đều sai

14/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

15/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

16/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

17/ Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung. Vậy sở hữu chung hợp nhất là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. SL này: a) Sai do T ở TĐ chu diên nhưng KL không chu diên                  b)  Đúng tất cả các quy tắc.                                          c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.

18/Luật định: di sản thừa kế được chia theo PL nếu người để lại di sản không lập di chúc. Được biết, bà Minh có lập di chúc cho di sản để lại. Vậy nên, chắc chắn di sản của bà Minh được chia thừa kế theo PL. SL này:  a)  Đúng                          b) Sai do tiểu TĐ phủ định tiền từ.                   c) Sai do  tiểu TĐ khẳng định hậu từ.

19/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

20/ Khi nghiên cứu nhóm tội gồm 03 tội người ta nhận thấy:1/ Tội phản bội tổ quốc không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 2/ Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 3/ Tội gián điệp không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Người ta cũng biết rằng, chúng đều là tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia.Từ đó KL: Vậy, mọi tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. KL trong SL này là: a) Không đáng tin cậy vì đây là SL quy nạp.                   b) Đúng             c) KL không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự .

21/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do: a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) SL sai quy tắc logic                 c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

22/ Bác bỏ  mà trong đó người ta chỉ ra hệ quả của vấn đề cần bác bỏ là không đúng với thực tiễn hoặc với lý thuyết đã được chứng minh  là phương pháp:  a)  bác bỏ gián tiếp luận đề                   b) bác bỏ gián tiếp luận cứ.              c) bác bỏ trực tiếp luận đề

23/ Có định nghĩa:“điểm là giao của 2 đường thẳng, đường thẳng là giao tuyến của 2 mặt phẳng, còn mặt phẳng là cái được tạo nên khi ta cho một đường thẳng bắc ngang qua 2 đường thẳng song song với nhau trượt trên 2 đường thẳng đó”   a) Định nghĩa này coi như chưa định nghĩa                     b) Sai do định nghĩa quá rộng                          c) Sai do định nghĩa không cân đối

24/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:  a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai                  b) CM mệnh đề đó sai

 1. c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

25/ Khi đột nhập vào nhà nạn nhân, bị cáo tuyên bố với nạn nhân rằng, bị cáo sẽ giết  nạn nhân nếu nạn nhân không đưa tiền cho bị cáo. Điều này được bị cáo xác nhận là đúng. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã có KL rằng, ngay sau lời tuyên bố của bị cáo, nạn nhân đã đưa tiền cho bị cáo. Vậy suy ra rằng, bị cáo đã không giết nạn nhân

SL này:    a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                                  b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Đúng.

26/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ              c)  a và b đều sai

27/ Tôi đi tới khẳng định: Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết, theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là một công nhân bình thường, nghĩa là hoàn toàn không có chức, không có quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được người ta biếu xén vàng bạc, quà cáp mà thôi. SL này:  a) Đúng                 b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

28/ Trong một vụ án, CQĐT đưa ra phán đoán: Nạn nhân chết là do tự tử, do đột tử hoặc do bị giết. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử. Từ  đây CQĐT khẳng định: Nạn nhân chết không do đột tử và cũng không do bị giết. SL của CQĐT là: a) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                 b) Đúng                           c) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

29/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

30/ Trong phiên toà phúc thẩm vụ án sừng tê giác giả ngày 7-5-2001 của TANDTC tại Tp. HCM LS M sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lý lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội. Ngay sau đó, ông cúi xuống mở cặp tài liệu và trưng ra huân chương của cha bị cáo và xin Toà giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình. LS đã vi phạm:  a) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                           b) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                           c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b C Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

 

1/ Trong một phiên toà, LS (LS) A sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội”. Khi ông A chuẩn bị ngồi xuống, Chủ tọa phiên tòa lập tức hỏi: “LS có xin giảm hình phạt cho thân chủ của ông không?” Ông A tức thì trả lời: “ Thưa Chủ tọa, có chứ ạ!”. LS đã vi phạm:  a) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                  b) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                  c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

2/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

3/ Có định nghĩa: “lề đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi lòng đường với các công trình xây dựng hợp pháp và lòng đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường”. Định nghĩa này:a)Quá hẹp      b) Quá rộng      c) Vòng quanh

4/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                                 c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

5/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) Đúng.

6/ Scott Lindlaw, thuộc hãng tin AP (Mỹ) khi viết về các vụ kiện đòi bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam, có đoạn: Trong khi tòa án Mỹ liên tục không chấp nhận vụ kiện của các nạn nhân VN thì tại Mỹ, những nạn nhân như các nạn nhân VN lại thắng kiện. Thật là lạ lùng khi họ chỉ bồi thường cho những người lính Mỹ mà không bồi thường cho đông đảo nạn nhân VN. Phải chăng chỉ có người Mỹ mới là người, còn người Việt Nam không phải là người?! Đoạn trên là biểu hiện cụ thể tinh thần của: a) Yêu cầu 2 luật đồng nhất.           b) Yêu cầu 4 uật luật đồng nhất.                       c)  yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.  

7/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Được biết, hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa công ty A và công ty B đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này: a) Sai vì KL khẳng định tiền từ        b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) a,b đều đúng.

8/ Luật định: Không được quyền hưởng di sản nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.Biết rằng, ông Hoàn không được quyền hưởng di sản. Do đó, chắc chắn ông Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.  SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                       c) Đúng.

9/ Trong một vụ án tham ô, vì không tìm được chứng cứ, khó KL, nên điều tra viên viết KL điều tra: “Điều tra không có chứng cứ, sự việc này có nguyên nhân”. Nhưng do nhận hối lộ nên khi báo cáo lên cấp trên, tổ trưởng tổ điều tra nói: “Sự việc này có nguyên nhân, điều tra không có chứng cứ”. Tổ trưởng đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                                   b)  Đồng nhất                                 c) Lý do đầy đủ                 

10/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL: a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

 11/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM                 b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

12/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên                           b) Sai do có 4 hạn từ                 c) Cả a và b đều sai

13/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

14/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.         b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

15/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

16/ Đại diện Viện kiểm sát tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

17/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                   c)  a và b đều sai

18/ Có diễn giả lập luận: “Nếu chúng ta thừa nhận tư tưởng sau đây của Mác và A.Ghen: “Chỉ có với nền sản xuất công nghiệp lớn mới xoá bỏ được sở hữu tư nhân” là đúng thì với nước ta hiện nay, tôi khẳng định rằng chúng ta không thể không xoá bỏ được sở hữu tư nhân vì nước ta lúc này không thể nói là không có nền sản xuất công nghiệp lớn”.Về hình thức logic, SL này:     a) Đúng                      b) Sai do KL phủ định hậu từ                           c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

19/ Điều kiện quyết định tính chất của chế độ XH là hoàn cảnh địa lý, hoặc là sự phát triển dân số hoặc là phương thức sản xuất của cải vật chất. Lịch sử  đã chỉ ra rằng không phải hoàn cảnh địa lý, cũng không phải sự phát triển dân số là điều kiện quyết định tính chất của chế độ XH. Do đó, phương thức sản xuất của cải vật chất là điều kiện quyết định tính chất của chế độ XH. SL này là: a) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                  b) Đúng                     c) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.

20/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

21/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                    b) Đúng                  c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

22/ Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng miễn thuế vào Mỹ lẽ ra là câu: “Tropical fruit-plants for the pupose of  propagation  (các cây nhiệt đới ăn trái nhằm mục đích nhân giống) nhưng người ta đánh dấu nối thành dấu phẩy, thành ra: “Tropical fruit, plants for the pupose of  propagation” (trái cây nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống) thế là toàn bộ trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ. Và nước Mỹ đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được. Sự cố này là do đã vi phạm:  a) Yêu cầu 1 luật đồng nhất                    b) Yêu cầu 2 luật đồng nhất                      c)  Yêu cầu 4 luật đồng nhất.

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                  b) SL hợp logic                   c) a,b đều sai

24/ Nhà nước không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án (cô Loan) là không đang có thai. Vậy, chắc chắn Nhà nước không thi hành án tử hình (cô Loan). SL này:    a) Đúng                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.         c) Sai vì KL khẳng định hậu từ. 

25/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

26/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a) Đúng       b) Sai do M cả hai lần không chu diên.     c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.   

27/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

28/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                          b) Bác bỏ trực tiếp                               c) Bác bỏ gián tiếp     

29/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này: a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên                         b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

30/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

 

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

 

1/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

2/ Có định nghĩa: “Bộ máy nhà nước là bộ máy được tạo thành bởi các cơ quan nhà nước, còn các Cơ quan nhà nước là các bộ phận hợp thành Bộ máy nhà nước”. Về hình thức, định nghĩa này: a) Đúng.     b) Sai do định nghĩa không cân đối.          c) Sai.

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Cảnh sát điều tra cầm cây viết và hỏi bị can: Nếu anh giấu cây viết của tôi thì anh có biết nó ở đâu không? Bị can đáp: Chắc chắn em giấu thì em biết nó ở đâu rồi. Cảnh sát điều tra: Vậy, vừa rồi anh chỉ ra một cách rất chính xác nơi có bịch hêroin, nghĩa là anh biết, đúng không ? Dạ đúng a. Thế mà anh còn chối cãi là anh không giấu nghĩa là sao?. Lập luận cảnh sát:  a) Rất logic                 b)  Sai vì  KL khẳng định tiền từ                         c)  Sai vì  tiểu tiền đề khẳng định tiền tử  

6/ Anh biết đấy, luật tố tụng hình sự quy định: Vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo (đúng luật). Mà vụ án này bị cáo không kháng cáo. Vậy, chắc chắn vụ án này không xét xử phúc thẩm. SL này:  a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                  b) Sai vì KL  phủ định hậu từ                        c) Đúng

7/ Luật Hình sự quy định: Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân. Năm Roi đã bị Tòa án tuyên án tử hình, nhưng ngày 2/9/2007 hình phạt tử hình của Năm Roi được chuyển thành chung thân. Vậy, chắc chắn Năm Roi đã được ân giảm. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

8/ “Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc là do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do lạm phát. Vậy, do cung không đủ cầu”. SL này: a)  sai  quy tắc 1 của TĐL lựa chọn                b) Đúng                 c) sai quy tắc 2 của TĐL lựa chọn                             

9/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

10/ Năm 2007 một vị cựu Bộ trưởng phát biểu: “sẽ không để ai phải nghỉ học vì học phí”. Sau đó, cũng chính ông này phát biểu:“Học phí chắc chắn sẽ phải tăng, phải chấp nhận cả việc nhiều người đi học sẽ phải nghỉ học vì tăng học phí!”. Cựu Bộ trưởng này đã vi phạm:   a) Yêu cầu 1 của luật cấm mâu thuẫn.                b) Yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                c) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.               

11/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

12/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

13/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                               c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

14/ Một cậu bé bảy tuổi mà đã cực kỳ thông minh nên ai cũng gọi nó là thần đồng. Nghe vậy, một cụ già liền nói với nó: Cháu ạ, chẳng hay ho gì điều đó mà mừng. Ở đời, người nào lúc trẻ thông minh thì về già đần độn đấy! Nó nhanh nhảu: Thưa cụ, vậy, chắc hồi trẻ cụ thông minh lắm nhỉ. Cậu bé đã SL theo sơ đồ nào sau đây: a) [(P à Q) Q] à P              

 1. b) [(~P à Q) Q] à ~P                        c) [(P à Q) P] à Q    

15/ Ông X nói: “Dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”. Trong một lần nói chuyện trước công chúng, bà Y phát biểu như sau: “Thưa các đồng chí, đồng chí X đã từng nói: dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”. Bà Y đã vi phạm: a) Yêu cầu 2 của luật đồng nhất        b) Yêu cầu 4 của luật đồng nhất              c) Yêu cầu 5 của luật đồng nhất

16/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                   c)  a và b đều sai

17/ Theo luật định, chỉ khi Viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can, Tòa án mới đưa vụ án ra xét xử. Mà trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, được biết, Viện kiểm sát đã có quyết định truy tố bị can. Vậy, tôi khẳng định rằng, chắc chắn Tòa án đưa vụ án ra xét xử . SL này: a) Sai vì KL phủ định hậu từ             b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                         c)   Đúng

18/ Trong vụ án tham ô, vì không tìm được chứng cứ, khó KL, nên điều tra viên viết KL điều tra: “Điều tra không có chứng cứ, sự việc này có nguyên nhân”. Do nhận hối lộ nên khi báo cáo lên cấp trên, tổ trưởng tổ điều tra viết: “Sự việc này có nguyên nhân, điều tra không có chứng cứ”. Tổ trưởng đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn           b)  Đồng nhất          c) Lý do đầy đủ                 

19/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL: a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

20/ Thượng nghị sĩ Mỹ (A) nói với nhà khoa học Mỹ (B): Ở nước Mỹ này mọi người cộng sản đều chống tôi. Tôi cũng được biết, ông là người kịch liệt chống tôi. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ông rằng, ông là cộng sản. B trả lời: Lập luận của ngài nghe cũng logic đấy, nhưng mà thôi, tốt hơn hết là chúng ta không nên nói chuyện chính trị trong cuộc gặp này. Sau đó ông chuyển sang đề tài ẩm thực. Khi câu chuyện về ẩm thực vào đoạn cao trào, B đột ngột hỏi A: Thưa ngài, ngài có thích ăn cà rốt không?. Ồ! Thưa ông, tôi rất thích ăn cà rốt, đó là một loại rau củ rất có lợi cho sức khỏe đấy ạ. Liền sau đó, B nói: Và cũng thưa ngài, theo tôi được biết, mọi con thỏ đều rất thích ăn cà rốt. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ngài rằng, ngài cũng là…con thỏ.  Và, … theo ngài, lập luận của tôi nghe có logic không ạ?. Đến đây, lập tức X trở nên ú ớ và lớ ngớ.  Bác bỏ của B là bác bỏ: a) Luận đề                     b) Luận cứ                      c) Luận chứng

21/ Tử tù không là người vị thành niên. Tử tù đều là kẻ phạm tội. Vậy, một số kẻ phạm tội không là người vị thành niên . SL này: a) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên    b) Đúng        c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên

22/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                               b) Bác bỏ trực tiếp                                  c) Bác bỏ gián tiếp     

23/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.        b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

24/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                  25/ Sinh viên A học logic tại nhà. Một băng cướp xô cửa xông vào, tướng cướp hỏi: Mày có phải là người không? A bình tĩnh đáp: Dạ em là người. Vậy mày phải chết. Nói đoạn, một trong các tên cướp vung mã tấu lên để lấy mạng A. A thắc mắc: Tại sao khi không các anh lại buộc em phải chết? Tướng cướp hùng hổ: Đừng có lôi thôi, vì mọi người đều phải chết! Sau một hồi nghe A giải thích, tướng cướp nói: Chà logic học hay hè!. SL của tướng cướp là: a) Đúng.                 b) Đây là SL tương tự nên KL không chắc chắn đúng.                       c) Sai vì vi phạm quy tắc 1 của TĐL đơn.

26/ Bị cáo là người đã bị khởi tố. Bị can cũng là người đã bị khởi tố. Bởi vậy, suy cho cùng, bị can cũng là bị cáo. SL này:

 1. a) Có 4 hạn từ b) Sai vì M 2 lần không chu diên c) Sai vì vừa M 2 lần không chu diên vừa  Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL

27/ Jonh Locke nói: “Nơi nào không có luật, nơi đó không có tự do”. Từ đây có người lập luận: “Mà nước X hiện nay là nước có luật. Vậy chắc chắn nước X hiện nay là nước có tự do”. SL này:    a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ.                              b) a và c đều đúng                    c) Sai vì KL phủ định hậu từ.

28/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

29/ Vi phạm PL là hành vi trái PL. Hành vi trái PL không là hành vi được nhà nước cho phép. Vậy, một số hành vi được nhà nước cho phép không là vi phạm PL. SL này:   a) Đúng            b) Sai do T chu diên ở TĐ nhưng không chu diên ở KL.             c) Sai do Đ chu diên ở TĐ nhưng KL không chu diên.           

30/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Xieng Phenh mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Xieng Phenh có hành vi vi phạm PL. SL này: a) Đúng            b) Cả a và c đều sai         c) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên

 

                                                                                    

 

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

PHẦN TRẢ LỜI:

1/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ                               b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                             c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ

2/ Ngụy biện mà để KL được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mủi lòng, xúc động ở người khác, dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho họat động tư duy bị sai lệch. a) là ngụy biện “nhân quả sai”               b)  là ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.                        c)  a và b đều sai

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                                      b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất                                 c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                       b) Lý do đầy đủ                  c)  a và b đều sai

7/ Tôi đi tới khẳng định: Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết, theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là một công nhân bình thường, nghĩa là hoàn toàn không có chức, không có quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được người ta biếu xén vàng bạc, quà cáp mà thôi. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

8/ Trong một vụ án, CQĐT đưa ra phán đoán: Nạn nhân chết là do tự tử, do đột tử hoặc do bị giết. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử. Từ  đây CQĐT khẳng định: Nạn nhân chết không do đột tử và cũng không do bị giết. SL của CQĐT là: a) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                 b) Đúng             c) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

9/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

10/ Trong phiên toà phúc thẩm vụ án sừng tê giác giả ngày 7-5-2001 của TANDTC tại Tp. HCM LS M sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lý lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội. Ngay sau đó, ông cúi xuống mở cặp tài liệu và trưng ra huân chương của cha bị cáo và xin Toà giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình. LS đã vi phạm:  a) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                           b) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                           c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

11/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                       c) Đúng.

12/ Trước Toà bà Minh nói: “Tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ”. Thư ký phiên toà ghi: “Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp cho con. Vậy thư ký phiên toà đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                 b) Lý do đầy đủ                  c)  Đồng nhất

13/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

14/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị trừng trị. Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Năm Cam cần bị trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                      b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                        c) a, b đều sai

15/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

16/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                   b) Bác bỏ trực tiếp.                 c) Bác bỏ gián tiếp.

17/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành trái PL. SL này: a) Đúng                                    b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           c)  a và b đều sai                    18/ Có 03 SL:   a/ [(a à b) a]à b              b/ [(a Ú b  Ú   c) ~ a Ù ~ b] à c                  c/ [(a à ~b) b]à ~a

 1. a) b đúng, a và c sai b) c sai, a và b đúng c) cả 03 đều đúng

19/ LS tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của tôi không hề đủ 18 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của tôi chắc  chắn không phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

20/ Một số nhà khoa học là những kẻ cơ hội. Mà mọi kẻ cơ hội đều không là người được tôn trọng. Vậy một số nhà khoa học  không là người được tôn trọng. SL này :  a) Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                    b) Sai vì T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                  c) Đúng

21/ Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung. Vậy sở hữu chung hợp nhất là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. SL này: a) Sai do T ở TĐ chu diên nhưng KL không chu diên                  b)  Đúng tất cả các quy tắc.                                          c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.

22/ Theo luật định, di sản thừa kế được chia theo PL nếu người để lại di sản không lập di chúc. Được biết, bà Minh có lập di chúc cho di sản để lại. Vậy nên, chắc chắn di sản của bà Minh được chia thừa kế theo PL. SL này:  a)  Đúng                  b) Sai do tiểu TĐ phủ định tiền từ.             c) Sai do  tiểu TĐ khẳng định hậu từ.

23/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

24/ Khi đột nhập vào nhà nạn nhân, bị cáo tuyên bố với nạn nhân rằng, bị cáo sẽ giết  nạn nhân nếu nạn nhân không đưa tiền cho bị cáo. Điều này được bị cáo xác nhận là đúng. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã có KL rằng, ngay sau lời tuyên bố của bị cáo, nạn nhân đã đưa tiền cho bị cáo. Vậy suy ra rằng, bị cáo đã không giết nạn nhân

SL này:    a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                        b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ           c) Đúng.

25/ Dưới thời Sa hoàng, có lệnh không cho phép ai lập gia đình nếu vợ hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm. Vợ Mendeleyev vừa mới chết (chưa đầy ba năm), ông ta cưới một người phụ nữ khác và được chấp nhận. Một vị tể tướng cũng trong hoàn cảnh như Mendeleyev và cũng làm đám cưới nhưng sau đó bị Sa Hoàng hủy hôn. Tể tướng thắc mắc, Sa Hoàng trả lời: “Người như ngươi ta có đầy, còn người như Mendeleyev ta chỉ có một”. Dưới góc độ của logic và PL, tư tưởng của Nga hoàng: a) Hoàn toàn hợp logic                  b) Sai vì vi phạm luật đồng nhất                  c) Sai vì vi phạm luật cấm mâu thuẫn

26/ Khi nghiên cứu nhóm tội gồm 03 tội người ta nhận thấy:1/ Tội phản bội tổ quốc không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 2/ Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 3/ Tội gián điệp không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Người ta cũng biết rằng, chúng đều là tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia.Từ đó KL: Vậy, mọi tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. KL trong SL này là: a) Không đáng tin cậy vì đây là SL quy nạp.                             b) Đúng                  c) KL không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự .

27/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do: a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.           b) SL sai quy tắc logic          c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

28/ Bác bỏ  trong đó người ta chỉ ra hệ quả của vấn đề cần bác bỏ là không đúng với thực tiễn hoặc với lý thuyết đã được chứng minh  là phương pháp: a)  bác bỏ gián tiếp luận đề                   b) bác bỏ gián tiếp luận cứ.            c) bác bỏ trực tiếp luận đề

29/ Có định nghĩa:“điểm là giao của 2 đường thẳng, đường thẳng là giao tuyến của 2 mặt phẳng, còn mặt phẳng là cái được tạo nên khi ta cho một đường thẳng bắc ngang qua 2 đường thẳng song song với nhau trượt trên 2 đường thẳng đó”   a) Định nghĩa này coi như chưa định nghĩa           b) Sai do định nghĩa quá rộng                c) Sai do định nghĩa không cân đối

30/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                               c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

 

 

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

 

1/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

2/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Đại diện Viện kiểm sát tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng, trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                   c)  a và b đều sai

7/ Có diễn giả lập luận: “Nếu chúng ta thừa nhận tư tưởng sau đây của Mác và A.Ghen: “Chỉ có với nền sản xuất công nghiệp lớn mới xoá bỏ được sở hữu tư nhân” là đúng thì với nước ta hiện nay, tôi khẳng định rằng chúng ta không thể không xoá bỏ được sở hữu tư nhân vì nước ta lúc này không thể nói là không có nền sản xuất công nghiệp lớn”.

SL này:     a) Đúng                      b) Sai do KL phủ định hậu từ            c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

8/ Trong một vụ án, vì không tìm được chứng cứ, khó KL, nên điều tra viên viết KL điều tra: “Điều tra không có chứng cứ, sự việc này có nguyên nhân”. Nhưng do nhận hối lộ nên khi báo cáo lên cấp trên, tổ trưởng tổ điều tra nói: “Sự việc này có nguyên nhân, điều tra không có chứng cứ” Vậy, tổ trưởng đã vi phạm luật: a)Cấm mâu thuẩn      b)  Đồng nhất             c) Lý do đầy đủ                 

9/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL: a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

10/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM                 b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

11/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên                           b) Sai do có 4 hạn từ                 c) Cả a và b đều sai

12/ Có định nghĩa: “lề đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi lòng đường với các công trình xây dựng hợp pháp và lòng đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường”. Về hình thức, định nghĩa này: a) Quá rộng.                                   b) Quá hẹp.                             c) Coi như chưa định nghĩa.           

13/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                               c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

14/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                    c) Đúng.

15/ Trong một bài viết của Scott Lindlaw thuộc hãng tin AP (Mỹ) về các vụ kiện đòi bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam, có đoạn: Trong khi tòa án Mỹ liên tục không chấp nhận vụ kiện của các nạn nhân VN thì tại Mỹ, những nạn nhân như các nạn nhân VN lại thắng kiện. Thật là lạ lùng khi họ chỉ bồi thường cho những người lính Mỹ mà không bồi thường cho đông đảo nạn nhân VN. Phải chăng chỉ có người Mỹ mới là người, còn người Việt Nam không phải là người?! Đoạn trên là biểu hiện cụ thể tinh thần của: a) Yêu cầu 2 của luật đồng nhất.                      b) Yêu cầu 4 của luật luật đồng nhất.                                  c)  yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.  

16/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Được biết, hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa công ty A và công ty B đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này:   a) Sai vì KL khẳng định tiền từ                      b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) a và b đều đúng.

17/ Luật định: Không được quyền hưởng di sản nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.Biết rằng, ông Hoàn không được quyền hưởng di sản. Do đó, chắc chắn ông Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.  SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                       c) Đúng.

18/ “Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc là do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do lạm phát. Vậy, do cung không đủ cầu”. SL này: a)  sai  quy tắc 1 của TĐL lựa chọn                 b) Đúng                 c) sai quy tắc 2 của TĐL lựa chọn                             

19/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

20/ Trong một phiên toà, LS (LS) A sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội”. Khi ông A chuẩn bị ngồi xuống, Chủ tọa phiên tòa lập tức hỏi: “LS có xin giảm hình phạt cho thân chủ của ông không?” Ông A tức thì trả lời: “ Thưa Chủ tọa, có chứ ạ!”. LS đã vi phạm:  a) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                  b) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                 c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

21/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.              b) Đúng         c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

22/ Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng miễn thuế vào Mỹ lẽ ra là câu: “Tropical fruitn – plants for the pupose of  propagation  (các cây nhiệt đới ăn trái nhằm mục đích nhân giống) nhưng người ta đánh dấu nối thành dấu phẩy, thành ra: “Tropical fruit, plants for the pupose of  propagation” (trái cây nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống) thế là toàn bộ trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ. Và nước Mỹ đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được. Sự cố này là do đã vi phạm:  a) Yêu cầu 1 luật đồng nhất                        b) Yêu cầu 2 luật đồng nhất                    c)  Yêu cầu 4 luật đồng nhất.

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

24/ Nhà nước không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án (cô Loan) là không đang có thai. Vậy, chắc chắn Nhà nước không thi hành án tử hình (cô Loan). SL này:    a) Đúng                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.         c) Sai vì KL khẳng định hậu từ. 

25/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

26/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này:  a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên                         b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

27/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

28/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a)Đúng     b) Sai do M cả hai lần không chu diên.         c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.  

 29/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

30/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.              b) Bác bỏ trực tiếp                      c) Bác bỏ gián tiếp     

 

 

 

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

PHẦN TRẢ LỜI:

 

1/ Mọi SL đúng đắn đều có sức thuyết phục. Không một sự ngụy biện nào có sức thuyết phục. Vậy, không một sự ngụy biện nào là sự SL đúng đắn. SL này: a) Sai do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                                b) Đúng                            c) a,b đều sai.

2/ Hợp đồng dân sự không có giá trị pháp lý nếu hợp đồng đó được ký kết không tự nguyện. Mà hợp đồng mua bán nhà (hợp đồng dân sự) giữa ông A và bà B không có giá trị pháp lý. Vậy, chắc chắn hợp đồng đó được ký kết không tự nguyện. SL này: a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ.                            b) Đúng              c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ 

3/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

4/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị PL trừng trị. Tử tù Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Tử tù Năm Cam cần bị PL trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                             b) Đúng                    c) a, b đều sai

5/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do:a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.           b) SL sai quy tắc logic         c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

6/ Có mệnh đề P. Ta đưa ra mệnh đề ~P, sau đó CM rằng ~ P đúng, từ đó khẳng định P sai. Thao tác  này được gọi là: a) Bác bỏ trực tiếp mệnh đề P                              b) Bác bỏ gián tiếp mệnh đề P                               c) CM phản chứng  mệnh đề P     

7/ Có định nghĩa:“Thiếu úy là sĩ quan trong lực lượng vũ trang dưới trung úy còn trung úy là sĩ quan trong lực lượng vũ trang trên thiếu úy”. Định nghĩa này:    a) coi như chưa định nghĩa                      b) quá rộng                      c)  không cân đối

8/ Để chứng minh “A có tội” là sai, người ta đưa ra mệnh đề “A không có tội” và CM được rằng “A không có tội” là đúng. Thao tác logic trên được gọi là: a) CM phản chứng                       b) Bác bỏ                             c) Ngụy biện                                                                                              

9/ Di chúc không có giá trị pháp lý nếu di chúc được lập có sự cưỡng bức. Mà di chúc do bà Minh lập hoàn toàn tự nguyện (không có sự cưỡng bức). Do vậy di chúc do bà Minh lập hoàn toàn có giá trị pháp lý. SL này:     a) Sai do tiểu TĐ phủ  định  tiền   từ                          b) Đúng                           c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

10/ Dưới thời Sa hoàng, có lệnh không cho phép ai lập gia đình nếu vợ hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm. Vợ Mendeleyev vừa mới chết (chưa đầy ba năm), ông ta cưới một người phụ nữ khác và được chấp nhận. Một vị tể tướng cũng trong hoàn cảnh như Mendeleyev và cũng làm đám cưới nhưng sau đó bị Sa Hoàng hủy hôn. Tể tướng thắc mắc, Sa Hoàng trả lời: “Người như ngươi ta có đầy, còn người như Mendeleyev ta chỉ có một”. Dưới góc độ của logic và PL, tư tưởng của Nga hoàng: a) Hoàn toàn hợp logic                  b) Sai vì vi phạm luật đồng nhất                  c) Sai vì vi phạm luật cấm mâu thuẫn

11/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

12/ Tôi đi tới khẳng định: Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết, theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là một công nhân bình thường, nghĩa là hoàn toàn không có chức, không có quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được người ta biếu xén vàng bạc, quà cáp mà thôi. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ               c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

13/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.             b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

14/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

15/ Sinh viên A học logic tại nhà. Một băng cướp xô cửa xông vào, tướng cướp hỏi: Mày có phải là người không? A bình tĩnh đáp: Dạ em là người. Vậy mày phải chết. Nói đoạn, một trong các tên cướp vung mã tấu lên để lấy mạng A. A thắc mắc: Tại sao khi không các anh lại buộc em phải chết? Tướng cướp hùng hổ: Đừng có lôi thôi, vì mọi người đều phải chết! Sau một hồi nghe A giải thích, tướng cướp nói: Chà logic học hay hè!. SL của tướng cướp là: a) Đúng.                 b) Đây là SL tương tự nên KL không chắc chắn đúng.                       c) Không hợp logic.

16/ Hoạt động hành pháp là hoạt động quản lý xã hội. Hầu hết hoạt động của tòa án không là hoạt động quản lý xã hội. Vậy, hầu hết hoạt động của tòa án không là hoạt động hành pháp. SL này: a) Đúng               b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                       c) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên

17/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

18/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                   b) Bác bỏ trực tiếp.                 c) Bác bỏ gián tiếp.

19/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành trái PL. SL này: a) Đúng                            b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           c)  a và b đều sai                  

20/ SL nào sau đây đúng: a) [(a à  ~b) ~a] à ~b                         b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a    

21/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Đúng.

22/ Trước Toà bà Minh nói: “Tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ”. Thư ký phiên toà ghi: “Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp cho con”. Vậy thư ký phiên toà đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                 b) Lý do đầy đủ                  c)  Đồng nhất

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                        b) SL hợp logic                   c) a,b đều sai

24/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                           c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ

25/ Điều 2 BLHS: “Chỉ người nào phạm  một tội đã được BLHS  quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. Được biết : X phạm bảy tội (không phạm một tội) đã được BLHS quy định. Từ đó suy ra : X không chịu trách nhiệm hình sự. Hỏi : Với giả định việc tử hình X là đúng, người ta đưa ra các  nhận định sau và theo anh (chị) nhận định nào hợp lý :  a)  SL  này hợp logic nhưng có tiền đề nào đó không ổn nên kết luận  lại là một phán đoán không chân thực ( Sai – không đúng với thực tiễn – X  đã bị tử hình, tức là đã chịu một loại trách nhiệm hình sự).                   b) SL này  không hợp logic nên KL của nó là một phán đoán không chân thực.      c) SL này vừa không hợp logic vừa có tiền đề nào đó không ổn nên KL của nó là một phán đoán không chân thực.

26/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ              c)  a và b đều sai

27/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                                  b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

28/ Hai người hàng xóm đánh nhau.Toà xử. Trước toà, bị hại khai: Bị cáo đạp tôi một cái. Toà hỏi: Đúng một cái không? Sau khi đạp bị hại có bị ngã vào đâu không? Bị hại: Đúng một cái và không bị ngã. Tòa: Đạp trúng đâu? Trả lời: Trúng vào lưng, vào đầu, vào bụng, vào bộ hạ.  Bị hại đã vi phạm: a) Yêu cầu 1 của luật cấm mâu thuẫn.                       b) Yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                  c)  a,b đều sai

29/ Ngụy biện mà để KL được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mủi lòng, xúc động ở người khác, dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho họat động tư duy bị sai lệch. a) là ngụy biện “nhân quả sai”               b)  là ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.                      c)        a và b đều sai

30/ Trong một vụ án, CQĐT khẳng định: Trực tiếp thực hiện vụ án chỉ có thể là A,B hoặc C. Quá trình điều tra được biết chắc chắn A  trực tiếp thực hiện vụ án. Từ kết quả này, CQĐT đi tới KL: B C  không thực hiện vụ án và chỉ ra quyết định khởi tố A. SL này là: a) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                b) Đúng                   c) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

2/ Ngụy biện mà để KL được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mủi lòng, xúc động ở người khác, dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho họat động tư duy bị sai lệch. a) là ngụy biện “nhân quả sai”               b)  là ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.                        c)        a và b đều sai

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                                      b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất                                 c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                     c)  a và b đều sai

7/ Tôi đi tới khẳng định: Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết, theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là một công nhân bình thường, nghĩa là hoàn toàn không có chức, không có quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được người ta biếu xén vàng bạc, quà cáp mà thôi. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

8/ Trong một vụ án, CQĐT đưa ra phán đoán: Nạn nhân chết là do tự tử, do đột tử hoặc do bị giết. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử. Từ  đây CQĐT khẳng định: Nạn nhân chết không do đột tử và cũng không do bị giết. SL của CQĐT là: a) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                 b) Đúng             c) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

9/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ                               b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                             c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ

10/ Trong phiên toà phúc thẩm vụ án sừng tê giác giả ngày 7-5-2001 của TANDTC tại Tp. HCM LS M sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lý lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội. Ngay sau đó, ông cúi xuống mở cặp tài liệu và trưng ra huân chương của cha bị cáo và xin Toà giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình. LS đã vi phạm:  a) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                           b) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                           c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

11/ Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung. Vậy sở hữu chung hợp nhất là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. SL này: a) Sai do T ở TĐ chu diên nhưng KL không chu diên                  b)  Đúng tất cả các quy tắc.                                          c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.

12/ Theo luật định, di sản thừa kế được chia theo PL nếu người để lại di sản không lập di chúc. Được biết, bà Minh có lập di chúc cho di sản để lại. Vậy nên, chắc chắn di sản của bà Minh được chia thừa kế theo PL. SL này:  a)  Đúng                  b) Sai do tiểu TĐ phủ định tiền từ.             c) Sai do  tiểu TĐ khẳng định hậu từ.

13/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

14/ Khi nghiên cứu nhóm tội gồm 03 tội người ta nhận thấy:1/ Tội phản bội tổ quốc không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 2/ Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. 3/ Tội gián điệp không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. Người ta cũng biết rằng, chúng đều là tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia.Từ đó KL: Vậy, mọi tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia không có mức hình phạt thấp hơn hình phạt tù. KL trong SL này là: a) Không đáng tin cậy vì đây là SL quy nạp.                  b) Đúng                  c) KL không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự 15/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do: a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) SL sai quy tắc logic                 c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

16/ Bác bỏ  mà trong đó người ta chỉ ra hệ quả của vấn đề cần bác bỏ là không đúng với thực tiễn hoặc với lý thuyết đã được chứng minh  là phương pháp:  a)  bác bỏ gián tiếp luận đề                   b) bác bỏ gián tiếp luận cứ.             c) bác bỏ trực tiếp luận đề

17/ Có định nghĩa:“điểm là giao của 2 đường thẳng, đường thẳng là giao tuyến của 2 mặt phẳng, còn mặt phẳng là cái được tạo nên khi ta cho một đường thẳng bắc ngang qua 2 đường thẳng song song với nhau trượt trên 2 đường thẳng đó”   a) Định nghĩa này coi như chưa định nghĩa                        b) Sai do định nghĩa quá rộng                      c) Sai do định nghĩa không cân đối

18/ Có 03 SL:   a/ [(a à b) a]à b              b/ [(a Ú b  Ú   c) ~ a Ù ~ b] à c                  c/ [(a à ~b) b]à ~a

 1. a) b đúng, a và c sai b) c sai, a và b đúng c) cả 03 đều đúng

19/ LS tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của tôi không hề đủ 18 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của tôi chắc  chắn không phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

20/ Một số nhà khoa học là những kẻ cơ hội. Mà mọi kẻ cơ hội đều không là người được tôn trọng. Vậy một số nhà khoa học  không là người được tôn trọng. SL này :  a) Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                    b) Sai vì T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                  c) Đúng

21/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                       c) Đúng.

22/ Trước Toà bà Minh nói: “Tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ”. Thư ký phiên toà ghi: “Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp cho con. Vậy thư ký phiên toà đã:a)Tái tạo đúng tư tưởng bà Minh    b) Vi phạm luật Lý do đầy đủ     c)Vi phạm luật Đồng nhất

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

24/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị trừng trị. Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Năm Cam cần bị trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                      b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                        c) a, b đều sai

25/ Khi đột nhập vào nhà nạn nhân, bị cáo tuyên bố với nạn nhân rằng, bị cáo sẽ giết  nạn nhân nếu nạn nhân không đưa tiền cho bị cáo. Điều này được bị cáo xác nhận là đúng. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã có KL rằng, ngay sau lời tuyên bố của bị cáo, nạn nhân đã đưa tiền cho bị cáo. Vậy suy ra rằng, bị cáo đã không giết nạn nhân

SL này:    a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                        b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ           c) Đúng.

26/ Dưới thời Sa hoàng, có lệnh không cho phép ai lập gia đình nếu vợ hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm. Vợ Mendeleyev vừa mới chết (chưa đầy ba năm), ông ta cưới một người phụ nữ khác và được chấp nhận. Một vị tể tướng cũng trong hoàn cảnh như Mendeleyev và cũng làm đám cưới nhưng sau đó bị Sa Hoàng hủy hôn. Tể tướng thắc mắc, Sa Hoàng trả lời: “Người như ngươi ta có đầy, còn người như Mendeleyev ta chỉ có một”. Dưới góc độ của logic và PL, tư tưởng của Nga hoàng: a) Hoàn toàn hợp logic                  b) Sai vì vi phạm luật đồng nhất                  c) Sai vì vi phạm luật cấm mâu thuẫn

27/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

28/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                           b) Bác bỏ trực tiếp.                       c) Bác bỏ gián tiếp.

29/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành trái PL. SL này: a) Đúng                                    b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           c)  a và b đều sai                   

30/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                               c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ SL mà trong đó KL về một dấu hiệu chung P nào đó cho toàn nhóm đối tượng S nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ đối tượng thuộc nhóm S, khi các đối tượng được nghiên cứu không có đối tượng nào không có dấu hiệu P được gọi là SL: a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                          c)  Quy nạp

2/ HĐXX bất bất ngờ hỏi bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ các cán bộ điều tra đối xử với bị cáo như thế nào?. Sức khỏe của bị cáo có tốt không ?.Bị cáo trả lời: Thưa HĐXX tốt ạ! Sau đó HĐXX dung câu trả lời này để khẳng định rằng, bị cáo đã thừa nhận  các cán bộ điều tra đã đối xử  tốt với bị cáo. Đây là: a) ngụy biện “nhân quả sai”                b) a và c đều sai               c) ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

4/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

5/ Đại diện Viện kiểm sát tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ                 c)  a và b đều sai

7/ Có diễn giả lập luận: “Nếu chúng ta thừa nhận tư tưởng sau đây của Mác và A.Ghen: “Chỉ có với nền sản xuất công nghiệp lớn mới xoá bỏ được sở hữu tư nhân” là đúng thì với nước ta hiện nay, tôi khẳng định rằng chúng ta không thể không xoá bỏ được sở hữu tư nhân vì nước ta lúc này không thể nói là không có nền sản xuất công nghiệp lớn”.

SL này:     a) Đúng                      b) Sai do KL phủ định hậu từ            c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

8/ Trong một vụ án tham ô, vì không tìm được chứng cứ, khó KL, nên điều tra viên viết KL điều tra: “Điều tra không có chứng cứ, sự việc này có nguyên nhân”. Nhưng do nhận hối lộ nên khi báo cáo lên cấp trên, tổ trưởng tổ điều tra nói: “Sự việc này có nguyên nhân, điều tra không có chứng cứ” Vậy, tổ trưởng đã vi phạm luật: a) Cấm mâu thuẩn                                   b)  Đồng nhất                                 c) Lý do đầy đủ                 

9/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

10/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM                  b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

11/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                       b) Đúng                 c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

12/ Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng miễn thuế vào Mỹ lẽ ra là câu: “Tropical fruit -plants for the pupose of  propagation  (các cây nhiệt đới ăn trái nhằm mục đích nhân giống) nhưng người ta đánh dấu nối thành dấu phẩy, thành ra: “Tropical fruit, plants for the pupose of  propagation” (trái cây nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống) thế là toàn bộ trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ. Và nước Mỹ đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được. Sự cố này là do đã vi phạm:  a) Yêu cầu 1 luật đồng nhất                        b) Yêu cầu 2 luật đồng nhất                    c)  Yêu cầu 4 luật đồng nhất.

13/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

14/ Nhà nước không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án (cô Loan) là không đang có thai. Vậy, chắc chắn Nhà nước không thi hành án tử hình (cô Loan). SL này:    a) Đúng                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.         c) Sai vì KL phủ định hậu từ. 

15/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

16/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a) Đúng     b) Sai do M cả hai lần không chu diên.            c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.   

17/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

18/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                    b) Bác bỏ trực tiếp                       c) Bác bỏ gián tiếp     

19/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này:  a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên                         b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

20/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

21/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên                           b) Sai do có 4 hạn từ                 c) Cả a và b đều sai

22/ Có định nghĩa: “lề đường là phần đất và không gian được giới hạn bởi lòng đường với các công trình xây dựng hợp pháp và lòng đường là phần đất và không gian nằm giữa hai lề đường”. Định nghĩa này: a) Đúng.                                   b) Sai do không cân đối.                            c) Coi như chưa định nghĩa.   

23/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                               c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

24/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ              c) Đúng.

25/ Scott Lindlaw, thuộc hãng tin AP (Mỹ) khi viết về các vụ kiện đòi bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam, có đoạn: Trong khi tòa án Mỹ liên tục không chấp nhận vụ kiện của các nạn nhân VN thì tại Mỹ, những nạn nhân như các nạn nhân VN lại thắng kiện. Thật là lạ lùng khi họ chỉ bồi thường cho những người lính Mỹ mà không bồi thường cho đông đảo nạn nhân VN. Phải chăng chỉ có người Mỹ mới là người, còn người Việt Nam không phải là người?! Đoạn trên là biểu hiện cụ thể tinh thần của: a) Yêu cầu 2 luật đồng nhất.                      b) Yêu cầu 4 luật luật đồng nhất.                c)  yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.  

26/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Được biết, hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa công ty A và công ty B đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này:   a) Sai vì KL khẳng định tiền từ                      b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) a và b đều đúng.

27/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

28/ Trong một phiên toà, LS (LS) A sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội”. Khi ông A chuẩn bị ngồi xuống, Chủ tọa phiên tòa lập tức hỏi: “LS có xin giảm hình phạt cho thân chủ của ông không?” Ông A tức thì trả lời: “ Thưa Chủ tọa, có chứ ạ!”. LS đã vi phạm:  a) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.              b) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                     c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

29/ Luật định: Không được quyền hưởng di sản nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.Biết rằng, ông Hoàn không được quyền hưởng di sản. Do đó, chắc chắn ông Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.  SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                       c) Đúng.

30/ “Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc là do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do lạm phát. Vậy, do cung không đủ cầu”. SL này: a)  sai  quy tắc 1 của TĐL lựa chọn                 b) Đúng                 c) sai quy tắc 2 của TĐL lựa chọn                             

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

2/ Hợp đồng dân sự không có giá trị pháp lý nếu hợp đồng đó được ký kết không tự nguyện. Mà hợp đồng mua bán nhà (hợp đồng dân sự) giữa ông A và bà B không có giá trị pháp lý. Vậy, chắc chắn hợp đồng đó được ký kết không tự nguyện. SL này: a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ.                                    b) Đúng              c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ 

3/ Mọi SL đúng đắn đều có sức thuyết phục. Không một sự ngụy biện nào có sức thuyết phục. Vậy, không một sự ngụy biện nào là sự SL đúng đắn. SL này: a) Sai do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                                b) Đúng                            c) a,b đều sai.

4/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị PL trừng trị. Tử tù Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Tử tù Năm Cam cần bị PL trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                             b) Đúng                    c) a, b đều sai

5/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do:a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.           b) SL sai quy tắc logic         c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

6/ Có mệnh đề P. Ta đưa ra mệnh đề ~P, sau đó CM rằng ~ P đúng, từ đó khẳng định P sai. Thao tác  này được gọi là: a) Bác bỏ trực tiếp mệnh đề P                              b) Bác bỏ gián tiếp mệnh đề P                               c) CM phản chứng  mệnh đề P     

7/ Có định nghĩa:“Thiếu úy là sĩ quan trong lực lượng vũ trang dưới trung úy còn trung úy là sĩ quan trong lực lượng vũ trang trên thiếu úy”. Định nghĩa này:    a) coi như chưa định nghĩa                              b) quá rộng        c)  quá hẹp

8/ Để chừng minh “A có tội” là sai, người ta đưa ra mệnh đề “A không tội” và CM được rằng “A không có tội” là đúng. Thao tác logic trên được gọi là: a) CM phản chứng                       b) Bác bỏ                             c) Ngụy biện                                                                                             

9/ Di chúc không có giá trị pháp lý nếu di chúc được lập có sự cưỡng bức. Mà di chúc do bà Minh lập hoàn toàn tự nguyện (không có sự cưỡng bức). Do vậy di chúc do bà Minh lập hoàn toàn có giá trị pháp lý. SL này:     a) Sai do tiểu TĐ phủ  định  tiền   từ                          b) Đúng                           c)  Sai do  tiểu  tiền   đề khẳng định hậu từ     

10/ Dưới thời Sa hoàng, có lệnh không cho phép ai lập gia đình nếu vợ hoặc chồng vừa chết trong vòng ba năm. Vợ Mendeleyev vừa mới chết (chưa đầy ba năm), ông ta cưới một người phụ nữ khác và được chấp nhận. Một vị tể tướng cũng trong hoàn cảnh như Mendeleyev và cũng làm đám cưới nhưng sau đó bị Sa Hoàng hủy hôn. Tể tướng thắc mắc, Sa Hoàng trả lời: “Người như ngươi ta có đầy, còn người như Mendeleyev ta chỉ có một”. Dưới góc độ của logic và PL, tư tưởng của Nga hoàng: a) Hoàn toàn hợp logic                   b) Sai vì vi phạm luật đồng nhất                  c) Sai vì vi phạm luật cấm mâu thuẫn

11/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan pháp luật không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

12/ Tôi đi tới khẳng định: Bị cáo Q không phạm tội nhận hối lộ vì các vị đều biết, theo luật định, chỉ những người có chức có quyền mới phạm tội nhận hối lộ. Trong lúc đó, mặc dù Q là con của giám đốc nhưng anh ta chỉ là một công nhân bình thường, nghĩa là hoàn toàn không có chức, không có quyền. Chẳng qua do Q là con giám đốc nên được người ta biếu xén vàng bạc, quà cáp mà thôi. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

13/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.             b) Đồng nhất.             c) a và b đều sai

14/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.             b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

15/ Sinh viên A học logic tại nhà. Một băng cướp xô cửa xông vào, tướng cướp hỏi: Mày có phải là người không? A bình tĩnh đáp: Dạ em là người. Vậy mày phải chết. Nói đoạn, một trong các tên cướp vung mã tấu lên để lấy mạng A. A thắc mắc: Tại sao khi không các anh lại buộc em phải chết? Tướng cướp hùng hổ: Đừng có lôi thôi, vì mọi người đều phải chết! Sau một hồi nghe A giải thích, tướng cướp nói: Chà logic học hay hè!. SL của tướng cướp là: a) Đúng.                 b) Đây là SL tương tự nên KL không chắc chắn đúng.                       c) Không hợp logic.

16/ Hoạt động hành pháp là hoạt động quản lý xã hội. Hầu hết hoạt động của tòa án không là hoạt động quản lý xã hội. Vậy, hầu hết hoạt động của tòa án không là hoạt động hành pháp. SL này: a) Đúng               b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                       c) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên

17/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

18/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                   b) Bác bỏ trực tiếp.                 c) Bác bỏ gián tiếp.

19/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành trái PL. SL này: a) Đúng                                    b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                           c)  a và b đều sai                  

20/ SL nào sau đây đúng: a) [(a à ~ b) ~a] à ~b                         b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a    

21/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của Nhà nước là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Đúng.

22/ Trước Toà bà Minh nói: “Tôi đồng ý bán nhà giúp con trả nợ”. Thư ký phiên toà ghi: “Tôi đồng ý bán nhà trả nợ giúp cho con”. Vậy thư ký phiên toà đã:  a) Tái tạo đúng tư tưởng bà Minh                 b) Đúng luật Lý do đầy đủ                  c)  Vi phạm luật Đồng nhất

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                        b) SL hợp logic                   c) a,b đều sai

24/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                           c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ

25/ Điều 2 BLHS: “Chỉ người nào phạm  một tội đã được BLHS  quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. Được biết : X phạm bảy tội (không phạm một tội) đã được BLHS quy định. Từ đó suy ra : X không chịu trách nhiệm hình sự. Hỏi : Với giả định việc tử hình X là đúng, người ta đưa ra các  nhận định sau và theo anh (chị) nhận định nào hợp lý :  a)  SL  này hợp logic nhưng có tiền đề nào đó không ổn nên kết luận  lại là một phán đoán không chân thực ( Sai – không đúng với thực tiễn – X  đã bị tử hình, tức là đã chịu một loại trách nhiệm hình sự).                   b) SL này  không hợp logic nên KL của nó là một phán đoán không chân thực.      c) SL này vừa không hợp logic vừa có tiền đề nào đó không ổn nên KL của nó là một phán đoán không chân thực.

26/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ              c)  a và b đều sai

27/ Ngụy biện mà để KL được chấp nhận theo hướng có lợi cho mình, người ngụy biện đã cố tình gây sự thương cảm, mủi lòng, xúc động ở người khác, dùng các hiện tượng, quy luật tâm lý tác động lên hoạt động tư duy làm cho họat động tư duy bị sai lệch. a) là ngụy biện “nhân quả sai”               b)  là ngụy biện “dựa vào tư cách cá nhân”.                      c)        a và b đều sai

28/ Trong một vụ án, CQĐT khẳng định: Trực tiếp thực hiện vụ án chỉ có thể là A,B hoặc C. Quá trình điều tra được biết chắc chắn A  trực tiếp thực hiện vụ án. Từ kết quả này, CQĐT đi tới KL: B C  không thực hiện vụ án và chỉ ra quyết định khởi tố A. SL này là: a) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                b) Đúng                   c) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

29/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                                  b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

30/ Hai người hàng xóm đánh nhau.Toà xử. Trước toà, bị hại khai: Bị cáo đạp tôi một cái. Toà hỏi: Đúng một cái không? Sau khi đạp bị hại có bị ngã vào đâu không? Bị hại: Đúng một cái và không bị ngã. Tòa: Đạp trúng đâu? Trả lời: Trúng vào lưng, vào đầu, vào bụng, vào bộ hạ.  Bị hại đã vi phạm: a) Yêu cầu 1 của luật cấm mâu thuẫn.                       b) Yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                  c)  a,b đều sai

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

 PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

2/ SL đi từ những tiền đề không bao quát mọi phần tử thuộc một tập hợp  nào đó mà chỉ từ những phần tử giới hạn để rút ra KL chung cho mọi phần tử thuộc tập hợp thì KL của loại SL này là : a) Không đáng tin cậy vì đây là loại SL quy nạp.                             b) Không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự .                    c) a và b đều sai

3/ Đại diện VKS tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

4/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ          c)  a và b đều sai

5/ Bàn về đổi mới trong viết chính tả, GS Văn Như  Cương nói: khi viết thì yêu cầu viết chữ E đầu tiên vì chữ E là chữ đơn giản nhất, dễ viết nhất. Không thể viết ngay chữ A, mặc dù chữ A đứng đầu bảng chữ cái vì chữ A viết nhiều nét hơn, khó hơn. Thầy giáo TMC phản bác: Thưa GS, vì chữ E dễ viết nhất vậy còn chữ I hoặc chữ L thì sao ? Hai chữ đó không phải là dễ viết hơn sao ?. Phản bác của thầy TMC là:   *a) bác bỏ luận cứ.                   b) bác bỏ luận chứng.                    c) bác bỏ luận đề

6/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                 

7/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                                b) Sai do M hai lần không chu diên                        c) Sai do có 4 hạn từ

8/ Trong một phiên toà, LS  A sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các lẽ trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi hoàn toàn không có tội”. Khi ông A chuẩn bị ngồi xuống, Chủ tọa phiên tòa lập tức hỏi: “LS có xin giảm hình phạt cho thân chủ của ông không?” Ông A tức thì trả lời: “ Thưa Chủ tọa, có chứ ạ!”. LS đã vi phạm:  a) yêu cầu 2 của luật cấm mâu thuẫn.                   b) yêu  cầu 2 của luật đồng nhất.                     c) yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ.

9/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.              b) Đúng                   c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

10/ Mật báo cho DCD để từ đó D bỏ trốn ngay trước khi khởi tố vụ án và có lệnh bắt tạm giam D chỉ có thể là ông X, ông Y hoặc ông Z. Quá trình điều tra được biết, ông Z đã mật báo tin này. Suy ra, ông X và ông Y đã không mật báo. SL này là: a) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                b) Đúng                   c) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

11/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

12/ NN không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án (cô Loan) là không đang có thai. Vậy, chắc chắn NN thi hành án tử hình. SL này: a) Đúng                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.        c) Sai vì KL phủ định hậu từ. 

13/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của NN.Vậy, biện pháp cưỡng chế của NN là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

14/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a) Đúng              b) Sai do M cả hai lần trừ                c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.  

15/ Giáo trình nọ có đoạn viết: “NN và PL là hai hiện tượng đồng thời xuất hiện, đồng thời tồn tại và sẽ đồng thời mất đi”. Trong giáo trình này cũng có đoạn: “Khi chưa có NN thì cũng chưa có PL. Chỉ đến khi chế độ thị tộc tan rã mới hình thành NN. Khi có NN, giai cấp thống trị thông qua bộ máy NN hoặc thừa nhận các quy phạm xã hội đã có sẵn hoặc đặt ra các quy phạm mới và dùng quyền lực NN buộc mọi người phải tuân theo. Từ đó PL ra đời”. Trường hợp này vi phạm:     a)Yêu cầu 3 của luật đồng nhất.                       b) Luật cấm mâu thuẫn.                              c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ

 16/ Có định nghĩa (từ điển Tiếng Việt 2008 do Nguyễn Văn Xô (chủ biên), nxb Thanh niên) : “hợp đồng: là khế ước giữa đôi bên cam kết một việc gì đó”. “khế ước là giấy giao kèo”. “giấy giao kèo là hợp đồng do hai bên cùng thỏa thuận với nhau”. Định nghĩa này: a) Đúng vì nó là từ điển.          b) Sai do định nghĩa không cân đối.           c) Coi như chưa định nghĩa.

17/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:   a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai               b) CM mệnh đề đó sai

 1. c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

18/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                 b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) Đúng.

19/ Bàn về trách nhiệm của quốc hội khi quốc hội đưa ra những quyết sách sai, một đại biểu quốc hội đã phát biểu :“QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                  b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                      c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

20/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Mà hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa các công ty này đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này:   a) Sai vì KL khẳng định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ             c) a và b đều đúng.

21/ Dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 (Mai) mới 19 tuổi sau khi trải qua 5 đời vợ. Lúc đầu, Mai cứ tưởng “chú Ân” nói đùa, nhưng khi biết đại gia thật lòng, cô đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn hơn mình 53 tuổi. Từ khi kết hôn, vị đại gia luôn chiều chuộng cô vợ kém mình 55 tuổi. Đoạn trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                           b) yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.                 c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

22/ Có diễn giả lập luận: “Nếu tiêu chuẩn giáo dục bị hạ thấp, chất lượng tranh luận sẽ bị tồi đi. Do đó, nếu chúng ta thấy chất lượng tranh luận tồi đi trong những năm sắp đến, thì điều đó cho thấy tiêu chuẩn giáo dục của ta bị xuống cấp.” SL này: a)  Sai do KL khẳng định tiền từ                                  b) Đúng .                       c) Sai do  KL phủ định hậu từ.  

23/ Cho phép căn cứ vào điều luật quy định về một tội A để xử lý một hành vi nguy hiểm cho xã hội khác (B) chưa có luật quy định nhưng khá giống với tội A. Quy định này: a) đúng vì đã sử dụng phép diễn dịch và trong PL nước ta từng được quy định.           b) đúng vì đã sử dụng phép quy nạp hoàn toàn.              c) rất không nên vì có nguy cơ sai lầm.

24/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM                b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

25/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên                               b) Sai do có 4 hạn từ                 c) Cả a và b đều sai

26/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                         b) Bác bỏ trực tiếp                       c) Bác bỏ gián tiếp     

27/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này: a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên             b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

28/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  ) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

29/ Có người lập luận: S khai đã đưa hố lộ 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan PL không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                 b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất             c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy đủ                 30/ Trả lời nào sau đây đúng? Ngụy biện là hành vi: a) làm cho người khác nhận thức sai.                b) cố tình dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai?                     c) dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai.

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

 PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ Có định nghĩa (từ điển Tiếng Việt 2008 do Nguyễn Văn Xô (chủ biên), nxb Thanh niên) : “hợp đồng: là khế ước giữa đôi bên cam kết một việc gì đó”. “khế ước là giấy giao kèo”. “giấy giao kèo là hợp đồng do hai bên cùng thỏa thuận với nhau”. Định nghĩa này: a) Đúng vì nó là từ điển.          b) Sai do định nghĩa không cân đối.           c) Coi như chưa định nghĩa.

2/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                    b) SL hợp logic                  c) a,b đều sai

3/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên: a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai                   b) CM mệnh đề đó sai

c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

4/ Một cậu bé bảy tuổi mà đã cực kỳ thông minh nên ai cũng gọi nó là thần đồng. Nghe vậy, một cụ già liền nói với nó: Cháu ạ, chẳng hay ho gì điều đó mà mừng. Ở đời, người nào lúc trẻ thông minh thì về già đần độn đấy! Nó nhanh nhảu: Thưa cụ, vậy, chắc hồi trẻ cụ thông minh lắm nhỉ. Cậu bé đã SL theo sơ đồ nào sau đây: a) [(P à Q) Q] à P               

b) [(~P à Q) Q] à ~P c) [(P à Q) P] à Q    

5/ Ông X nói: “Dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”. Trong một lần nói chuyện trước công chúng, bà Y phát biểu như sau: “Thưa các đồng chí, đồng chí X đã từng nói: dân chủ XHCN là dân chủ chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”. Bà Y đã vi phạm: a) Yêu cầu 2 của luật đồng nhất                     b) Yêu cầu 4 của luật đồng nhất            c) Yêu cầu 5 của luật đồng nhất

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ       c)  a và b đều sai

7/ Chúng ta đều biết, theo luật định, chỉ khi VKS đã có quyết định truy tố bị can, Tòa án mới đưa vụ án ra xét xử. Mà trong vụ án Năm Cam và đồng bọn, được biết, VKS đã có quyết định truy tố bị can. Vậy, tôi khẳng định rằng, chắc chắn Tòa án đưa vụ án ra xét xử . SL này: a) Sai vì KL phủ định hậu từ              b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                      c)   Đúng

8/ “Giá hàng tăng là do cung không đủ cầu hoặc là do lạm phát. Nhưng giá hàng tăng mà không do lạm phát. Vậy, do cung không đủ cầu”. SL này: a)  sai  quy tắc 1 của TĐL lựa chọn             b) Đúng        c) sai quy tắc 2 của TĐL lựa chọn                             

9/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                               b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

10/ Dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 (Mai) mới 19 tuổi sau khi trải qua 5 đời vợ. Lúc đầu, Mai cứ tưởng “chú Ân” nói đùa, nhưng khi biết đại gia thật lòng, cô đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn hơn mình 53 tuổi. Từ khi kết hôn, vị đại gia luôn chiều chuộng cô vợ kém mình 55 tuổi. Đoạn trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                           b) yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.                 c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

11/ Tử tù không là người vị thành niên. Tử tù đều là kẻ phạm tội. Vậy, một số kẻ phạm tội không là người vị thành niên . SL này: a) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                               b) Đúng                       c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên

12/ Về đổi mới trong viết chính tả, GS Văn Như  Cương nói: khi viết thì yêu cầu viết chữ E đầu tiên vì chữ E là chữ đơn giản nhất, dễ viết nhất. Không thể viết ngay chữ A, mặc dù chữ A đứng đầu bảng chữ cái vì chữ A viết nhiều nét hơn, khó hơn. Thầy giáo TMC phản bác: Thưa GS, vì chữ E dễ viết nhất vậy còn chữ I hoặc chữ L thì sao ? Hai chữ đó không phải là dễ viết hơn sao ?. Phản bác của thầy TMC là:   a) bác bỏ luận cứ.                   b) bác bỏ luận chứng.                    c) bác bỏ luận đề

13/ Mọi chánh án đều là thẩm phán. Ông Nguyễn Văn Hiện là chánh án (TANDTC). Vậy chắc chắn ông Nguyễn Văn Hiện là thẩm phán.  KL trong SL này sai là do: a) Đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.        b) Sai quy tắc logic          c)  Vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

14/ Jonh Locke nói: “Nơi nào không có luật, nơi đó không có tự do”. Từ đây có người lập luận: “Mà nước X hiện nay là nước có luật. Vậy chắc chắn nước X hiện nay là nước có tự do”:    a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ.                            b) a và c đều đúng                    c) Sai vì KL phủ định hậu từ.

15/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của NN.Vậy, biện pháp cưỡng chế của NN là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.           

16/ Vi phạm PL là hành vi trái PL. Hành vi trái PL không là hành vi được NN cho phép. Vậy, một số hành vi được NN cho phép không là vi phạm PL. SL này:   a) Đúng                   b) Sai do T chu diên ở TĐ nhưng không chu diên ở KL.             c) Sai do Đ chu diên ở TĐ nhưng KL không chu diên.           

17/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Xieng Phenh (người Lào) mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Xieng Phenh có hành vi vi phạm PL. SL này: a) Đúng                     b) Cả a và c đều sai                   c) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên

18/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                 

19/ Sinh viên A học logic tại nhà. Một băng cướp xô cửa xông vào, tướng cướp hỏi: Mày có phải là người không? A bình tĩnh đáp: Dạ em là người. Vậy mày phải chết. Nói đoạn, một trong các tên cướp vung mã tấu lên để lấy mạng A. A thắc mắc: Tại sao khi không các anh lại buộc em phải chết? Tướng cướp hùng hổ: Đừng có lôi thôi, vì mọi người đều phải chết! Sau một hồi nghe A giải thích, tướng cướp nói: Chà logic học hay hè!. SL của tướng cướp là: a) Đúng.                 b) Đây là SL tương tự nên KL không chắc chắn đúng.                       c) Sai vì vi phạm quy tắc 1 của TĐL đơn.

 20/ Đảng viên nọ trong một cuộc tranh cãi với người dân đã nói như sau: “Tôi là đảng viên, ông chống tôi là ông chống đảng đấy nhé. Mà chống đảng là tội tày trời đó, ông liệu hồn đi là vừa!”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.           b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                   c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

 21/  Có diễn giả lập luận: “Nếu tiêu chuẩn giáo dục bị hạ thấp, chất lượng tranh luận sẽ bị tồi đi. Do đó, nếu chúng ta thấy chất lượng tranh luận tồi đi trong những năm sắp đến, thì điều đó cho thấy tiêu chuẩn giáo dục của ta bị xuống cấp.” SL này: a)  Sai do KL khẳng định tiền từ                              b)Đúng.                   c) Sai do  KL phủ định hậu từ.  

22/ Trả lời nào sau đây đúng? Ngụy biện là hành vi: a) làm cho người khác nhận thức sai.               * b) cố tình dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai?                     c) dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai.

23/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

24/“Phương pháp SL logic để chuyển tri thức đã biết về một đối tượng riêng lẻ này sang một đối tượng riêng lẻ khác” được gọi là SL:  a) Quy nạp hoàn toàn.                       b) Quy nạp khoa học.                         c)  Tương tự

25/ Cảnh sát điều tra cầm cây viết và hỏi bị can: Nếu anh giấu cây viết của tôi thì anh có biết nó ở đâu không? Bị can đáp: Chắc chắn em giấu thì em biết nó ở đâu rồi. Cảnh sát điều tra: Vậy, vừa rồi anh chỉ ra một cách rất chính xác nơi có bịch hêroin, nghĩa là anh biết, đúng không ? Dạ đúng a. Thế mà anh còn chối cãi là anh không giấu nghĩa là sao?. Lập luận cảnh sát:  a) Rất logic                 b)  Sai vì  KL khẳng định tiền từ                         c)  Sai vì  tiểu tiền đề khẳng định tiền tử  

26/ Anh biết đấy, luật tố tụng hình sự quy định: Vụ án được xét xử phúc thẩm nếu bị cáo kháng cáo (đúng luật). Mà vụ án này bị cáo không kháng cáo. Vậy, chắc chắn vụ án này không xét xử phúc thẩm. SL này:  a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                  b) Sai vì KL  phủ định hậu từ           c) Đúng

27/ Luật định: Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình phạt tử hình được chuyển thành chung thân. Năm Roi đã bị Tòa án tuyên án tử hình, nhưng ngày 2/9/2007 hình phạt tử hình của Năm Roi được chuyển thành chung thân. Vậy, chắc chắn Năm Roi đã được ân giảm. SL này:  a) Đúng                     b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

28/ Bàn về trách nhiệm của quốc hội khi quốc hội đưa ra những quyết sách sai, một đại biểu quốc hội đã phát biểu như sau:“QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                         b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                       c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn.

29/ Cho phép căn cứ vào điều luật quy định về một tội A để xử lý một hành vi nguy hiểm cho xã hội khác (B) chưa có luật quy định nhưng khá giống với tội A. Quy định này: a) đúng vì đã sử dụng phép diễn dịch và trong PL nước ta từng được quy định.           b) đúng vì đã sử dụng phép quy nạp hoàn toàn.                   c) rất không nên vì có nguy cơ sai lầm.

30/ Thượng nghị sĩ Mỹ (A) nói với nhà khoa học Mỹ (B): Ở nước Mỹ này mọi người cộng sản đều chống tôi. Tôi cũng được biết, ông là người kịch liệt chống tôi. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ông rằng, ông là cộng sản. B trả lời: Lập luận của ngài nghe cũng logic đấy, nhưng mà thôi, tốt hơn hết là chúng ta không nên nói chuyện chính trị trong cuộc gặp này. Sau đó ông chuyển sang đề tài ẩm thực. Khi câu chuyện về ẩm thực vào đoạn cao trào, B đột ngột hỏi A: Thưa ngài, ngài có thích ăn cà rốt không?. Ồ! Thưa ông, tôi rất thích ăn cà rốt, đó là một loại rau củ rất có lợi cho sức khỏe đấy ạ. Liền sau đó, B nói: Và cũng thưa ngài, theo tôi được biết, mọi con thỏ đều rất thích ăn cà rốt. Cho nên, tôi có thể nói mà không sợ mất lòng ngài rằng, ngài cũng là…con thỏ.  Và, … theo ngài, lập luận của tôi nghe có logic không ạ?. Đến đây, lập tức X trở nên ú ớ và lớ ngớ.  Bác bỏ của B là bác bỏ: a) Luận đề                          b) Luận cứ                      c) Luận chứng

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

 PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/  LS tranh luận với Đại diện VKS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của tôi không hề đủ 18 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của tôi chắc  chắn không phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này: a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

2/ Hợp đồng không có giá trị pháp lý nếu được ký kết không trên cơ sở tự nguyện. Mà hợp đồng giữa công ty A và công ty B có giá trị pháp lý. Vậy hợp đồng đã được ký kết trên cơ sở tự nguyện. SL trên là: a) Đúng do tiểu TĐ phủ định hậu từ và  KL  phủ định tiền từ                     b) Đúng do tiểu TĐ đã khẳng định tiền từ và  KL đã khẳng định hậu từ                          c) Sai do tiểu TĐ khẳng định hậu từ.

3/ Trả lời nào sau đây đúng? Ngụy biện là hành vi: a) làm cho người khác nhận thức sai.                b) cố tình dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai?                     c) dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai.

4/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a và b đều sai

5/ Cho phép căn cứ vào điều luật quy định về một tội A để xử lý một hành vi nguy hiểm cho xã hội khác (B) chưa có luật quy định nhưng khá giống với tội A. Quy định này: a) đúng vì đã sử dụng phép diễn dịch và trong PL nước ta từng được quy định.           b) đúng vì đã sử dụng phép quy nạp hoàn toàn.                   c) rất không nên vì có nguy cơ sai lầm.

6/ Có người lập luận: S khai đã đưa 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan PL không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẩn                         b)  Yêu cầu 2 của luật đồng nhất                      c) Yêu cầu 2 của luật lý do đầy

7/ Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung. Vậy sở hữu chung hợp nhất là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. SL này: a) Sai do T ở TĐ chu diên nhưng KL không chu diên               b)  Đúng tất cả các quy tắc.                                          c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.

8/ Có diễn giả lập luận: “Nếu tiêu chuẩn giáo dục bị hạ thấp, chất lượng tranh luận sẽ bị tồi đi. Do đó, nếu chúng ta thấy chất lượng tranh luận tồi đi trong những năm sắp đến, thì điều đó cho thấy tiêu chuẩn giáo dục của ta bị xuống cấp.” SL này: a)  Sai do KL khẳng định tiền từ                             b) Đúng                                c) Sai do  KL phủ định hậu từ.  

9/ Bản án tuyên “thu hồi số tiền đầu tư”, nhưng khi giải thích bản án, Tòa lại giải thích là “thu hồi giá trị số tiền đầu tư” là vi phạm: a) yêu cầu 3 của luật cấm mâu thuẫn.                     b) yêu  cầu 4 của luật đồng nhất.                          c) yêu cầu 3 của luật lý do đầy đủ.

10/ Vi phạm PL là hành vi trái PL. Hành vi trái PL không là hành vi được nhà nước cho phép. Vậy, hành vi được nhà nước cho phép không là vi phạm PL. SL này :  a) Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                    b) Sai vì T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                  c) Đúng                  

11/ Mọi khoa học đều có tính giai cấp. Toán học là khoa học. Vậy, hẳn nhiên, toán học có tính giai cấp. KL trong SL này sai là do: a) SL đúng quy tắc logic nhưng có TĐ sai.               b) SL sai quy tắc logic                 c)  SL vừa sai quy tắc logic vừa có TĐ sai.

12/ Bác bỏ  mà trong đó người ta chỉ ra hệ quả của vấn đề cần bác bỏ là không đúng với thực tiễn hoặc với lý thuyết đã được chứng minh  là phương pháp:  a)  bác bỏ gián tiếp luận đề                   b) bác bỏ gián tiếp luận cứ.              c) bác bỏ trực tiếp luận đề

13/ Có định nghĩa (từ điển Tiếng Việt 2008 do Nguyễn Văn Xô (chủ biên), nxb Thanh niên) :”hợp đồng: là khế ước giữa đôi bên cam kết một việc gì đó”. “khế ước: là giấy giao kèo”. “giấy giao kèo: là hợp đồng do hai bên cùng thỏa thuận với nhau”. Định nghĩa này: a) Đúng vì nó là từ điển.         b) Sai do định nghĩa không cân đối.                  c) Coi như chưa định nghĩa

14/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:  a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai                  b) CM mệnh đề đó sai                                        c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

15/ Khi đột nhập vào nhà nạn nhân, bị cáo tuyên bố với nạn nhân rằng, bị cáo sẽ giết  nạn nhân nếu nạn nhân không đưa tiền cho bị cáo. Điều này được bị cáo xác nhận là đúng. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã có KL rằng, ngay sau lời tuyên bố của bị cáo, nạn nhân đã đưa tiền cho bị cáo. Vậy suy ra rằng, bị cáo đã không giết nạn nhân

SL này:    a) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Đúng.

16/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ              c)  a và b đều sai

17/ Về đổi mới trong viết chính tả, GS Văn Như  Cương nói: khi viết thì yêu cầu viết chữ E đầu tiên vì chữ E là chữ đơn giản nhất, dễ viết nhất. Không thể viết ngay chữ A, mặc dù chữ A đứng đầu bảng chữ cái vì chữ A viết nhiều nét hơn, khó hơn. Thầy giáo TMC phản bác: Thưa GS, vì chữ E dễ viết nhất vậy còn chữ I hoặc chữ L thì sao ? Hai chữ đó không phải là dễ viết hơn sao ?. Phản bác của thầy TMC là:   a) bác bỏ luận cứ.               b) bác bỏ luận chứng.                    c) bác bỏ luận đề

18/ Trong một vụ án, CQĐT đưa ra phán đoán: Nạn nhân chết là do tự tử, do đột tử hoặc do bị giết. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân chết là do tự tử. Từ  đây CQĐT khẳng định: Nạn nhân chết không do đột tử và cũng không do bị giết. SL của CQĐT là: a) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                 b) Đúng                           c) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

19/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                               b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

20/ Trong phiên toà phúc thẩm vụ án sừng tê giác giả ngày 7-5-2001 tại tòa án X,  LS M sau khi viện dẫn các quy định của PL, các chứng cứ… đã hùng hồn nói: Với các  trên, tôi khẳng định rằng, thân chủ của tôi vô tội. Ngay sau đó, ông cúi xuống mở cặp tài liệu và trưng ra huân chương của cha bị cáo và xin Toà giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình. LS đã vi phạm:  a) yêu  cầu 2 luật đồng nhất.            b) yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.             c) yêu cầu 2 luật lý do đầy đủ.

21/ Đảng viên nọ trong một cuộc tranh cãi với người dân đã nói như sau: “Tôi là đảng viên, ông chống tôi là ông chống đảng đấy nhé. Mà chống đảng là tội tày trời đó, ông liệu hồn đi là vừa!”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                   b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                   c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

22/ Tù chung thân là hình phạt.Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của NN.Vậy, một số biện pháp cưỡng chế của NN là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Đúng.

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng                      b) SL hợp logic                 c) a,b đều sai

24/ Tước đoạt mạng sống người khác trái PL là hành vi cần bị trừng trị. Năm Cam tước đoạt mạng sống người khác. Vậy, Năm Cam cần bị trừng trị. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                          b) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL                      c) a, b đều sai

25/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của NN.Vậy, biện pháp cưỡng chế của NN là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.

26/ Thuyết tương đối của Einstein cho rằng: tốc độ ánh sáng là cao nhất và không đổi trong mọi hệ quy chiếu. Nếu người ta tìm ra được một loại vật chất có tốc độ cao hơn tốc độ ánh sáng, từ đó đi tới  phủ nhận thuyết tương đối của Einstein thì thao tác tư duy đó được gọi là: a) Chứng minh gián tiếp                   b) Bác bỏ trực tiếp.                 c) Bác bỏ gián tiếp.

27/ Mua bán trái phép chất ma tuý là có hành vi trái PL. Năm Cam mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy,  Năm Cam có hành vi vi phạm PL. SL này: a) Đúng               b) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên             c)  a và b đều sai                   

28/ Có 03 SL:   a/ [(a à b) a]à b              b/ [(a Ú b  Ú   c) ~ a Ù ~ b] à c                 c/ [(a à ~b) b]à ~a

 1. a) b đúng, a và c sai b) c sai, a và b đúng c) cả 03 đều đúng

29/ Bàn về trách nhiệm của quốc hội khi quốc hội đưa ra những quyết sách sai, một đại biểu quốc hội đã phát biểu như sau:“QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                         b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                       c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn.

30/ Một số nhà khoa học là những kẻ cơ hội. Mà mọi kẻ cơ hội đều không là người được tôn trọng. Vậy một số nhà khoa học  không là người được tôn trọng. SL này :  a) Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                    b) Sai vì T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên                  c) Đúng

MÔN THI: LOGIC HỌC

Thời gian làm bài: 60 phút, không sử dụng tài liệu.

Quy ước: Suy luận = SL; Đại từ = Đ; Trung từ M; Tiểu từ = T; Tiền đề = TĐ;  Kết luận = KL; Luật sư = LS; Pháp luật = PL; Viện kiểm sát = VKS;  Cơ quan điều tra = CQĐT; Mỗi câu chỉ chọn một tình huống bằng cách đánh dấu X vào bảng ở phần trả lời. Muốn bỏ dấu X thì khoanh tròn dấu X đó lại. Muốn chọn lại thì đánh dấu X bên cạnh dấu đã khoanh tròn.

 PHẦN TRẢ LỜI:

Câu a b c Câu a B c Câu a b c Câu a b c Câu a b c
1 7 13 19 25
2 8 14 20 26
3 9 15 21 27
4 10 16 22 28
5 11 17 23 29
6 12 18 24 30

1/ SL đi từ những tiền đề không bao quát mọi phần tử thuộc một tập hợp  nào đó mà chỉ từ những phần tử giới hạn để rút ra KL chung cho mọi phần tử thuộc tập hợp thì KL của loại SL này là : a) Không đáng tin cậy vì đây là loại SL quy nạp.                             b) Không chắc chắn đúng vì đây là SL tương tự .                    c) a và b đều sai

2/ Trả lời nào sau đây đúng? Ngụy biện là hành vi: a) làm cho người khác nhận thức sai.                b) cố tình dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai?                     c) dùng lời lẽ làm cho người khác nhận thức sai.

3/ Việc áp dụng tiền lệ pháp về bản chất là dựa vào luật: a) Cấm mâu thuẫn.          b) Đồng nhất.                c) a, b đều sai

4/ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Hợp đồng mượn tài sản cũng là sự thỏa thuận giữa các bên. Vậy, thực chất, hợp đồng mượn tài sản cũng là hợp đồng dịch vụ. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng ở KL chu diên

 1. b) Sai do có 4 hạn từ c) Cả a và b đều sai

5/ Tù chung thân là hình phạt. Tù chung thân là biện pháp cưỡng chế của NN.Vậy, biện pháp cưỡng chế của NN là hình phạt. SL này: a) Sai do T ở TĐ không chu diên nhưng T ở KL chu diên.                      b) Sai do T  ở TĐ chu diên nhưng T ở KL không chu diên.                  c) Sai do Đ không chu diên ở TĐ nhưng chu diên ở KL.            

6/“Hai tư tưởng mâu thuẫn nhau phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một thời gian và cùng một mối quan hệ thì không thể đồng thời đúng và không thể đồng thời sai” là phát biểu của luật:  a) Cấm mâu thuẫn                   b) Lý do đầy đủ            c)  a và b đều sai

7/ Có diễn giả lập luận: “Nếu tiêu chuẩn giáo dục bị hạ thấp, chất lượng tranh luận sẽ bị tồi đi. Do đó, nếu chúng ta thấy chất lượng tranh luận tồi đi trong những năm sắp đến, thì điều đó cho thấy tiêu chuẩn giáo dục của ta bị xuống cấp.” SL này: a)  Sai do KL khẳng định tiền từ                              b) Đúng.             c) Sai do  KL phủ định hậu từ.  

8/ SL nào sau đây đúng:  a/ [(~a à ~b) a] à b                  b/ [( a à ~b) a] ® ~b                   c/ [(a à ~b) ~ b] à a                  

9/ Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người đạt độ tuổi luật định. Vậy, người đạt độ tuổi luật định là chủ thể của tội phạm. SL này: a) Sai do T  không chu diên ở TĐ nhưng KL chu diên                               b) Sai do M hai lần không chu diên                   c) Sai do có 4 hạn từ

10/ Tội phạm đều là hành vi có lỗi. Hành vi có lỗi  không là phòng vệ chính đáng. Vậy,  phòng vệ chính đáng không là tội phạm. SL này: a) Đúng                             b) Sai do M cả hai lần không chu diên.                            c) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.   

11/ Dù đã 74 tuổi, đại gia Lê Ân vẫn tổ chức đám cưới với người vợ thứ 6 (Mai) mới 19 tuổi sau khi trải qua 5 đời vợ. Lúc đầu, Mai cứ tưởng “chú Ân” nói đùa, nhưng khi biết đại gia thật lòng, cô đã đồng ý lên xe hoa với người đàn ông lớn hơn mình 53 tuổi. Từ khi kết hôn, vị đại gia luôn chiều chuộng cô vợ kém mình 55 tuổi. Đoạn trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                           b) yêu cầu 2 luật cấm mâu thuẫn.                c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

12/ Có định nghĩa (từ điển Tiếng Việt 2008 do Nguyễn Văn Xô (chủ biên), nxb Thanh niên): “hợp đồng là khế ước giữa đôi bên cam kết một việc gì đó”. “khế ước là giấy giao kèo”. “giấy giao kèo là hợp đồng do hai bên cùng thỏa thuận với nhau”. Định nghĩa này: a) Đúng vì nó là từ điển.                      b) Sai do định nghĩa không cân đối.                    c) Coi như chưa định nghĩa.

13/ Muốn bác bỏ một mệnh đề, triệt để nhất nên:         a)  CM lập luận dẫn đến mệnh đề đó sai             b) CM mệnh đề đó sai                            c) CM mệnh đề đó dựa trên các căn cứ không xác thực

14/ CQĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra nếu đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. Được biết, trong vụ án Lê Bá M , CQĐT đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra. Vậy, điều này chứng tỏ, đã hết thời hạn điều tra mà không CM được bị can đã thực hiện tội phạm. SL này:   a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                c) Đúng.

15/ Hỏi cung là họat động điều tra. Hỏi cung là nhằm thu thập chứng cứ . Vây, họat động điều tra là nhằm thu thập chứng cứ . SL này: a) Sai  do Đ ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                         b) Đúng                            c) Sai  do T ở TĐ không chu diên nhưng KL chu diên.                                

16/ Ông X khẳng định: Mọi hành vi nguy hiểm cho XH đều là tội phạm. Ông Y không đồng ý và cho rằng: Không phải mọi hành vi nguy hiểm cho XH là tội phạm. Nghiã là, có một số hành vi nguy hiểm cho XH nhưng không là tội phạm. Từ đây, ông Y tổ chức phép CM và CM được rằng ý kiến của mình là đúng, do đó buộc ông X thừa nhận khẳng định của mình là sai. Thao tác của ông Y là: a) Chứng minh phản chứng.                     b) Bác bỏ trực tiếp                  c) Bác bỏ gián tiếp     

17/ Người chưa đủ 06 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Người này mất năng lực hành vi dân sự. Vậy, người này là người chưa đủ 06 tuổi. SL  này:  a)  Sai vì Đ ở TĐ không chu diên nhưng  KL chu diên                         b)  Sai vì M  2 lần không chu diên.              c) a,b đều sai

18/ SL nào sau đây sai? a) [(a Ú b) ~a] à b                  b) [(a Ú1 b) a] à ~b                         c) [(a à b) ~b]à ~a

19/ Có người lập luận: S khai đã đưa hố lộ 10 tỷ cho D. Nhân chứng biết việc S đưa cho D chỉ là người nhà (vợ) của S, không có ai khác. Tại phiên tòa này, cũng chỉ vợ D là nhân chứng cho việc D đưa hối lộ cho Ng, cũng xấp xỉ 10 tỷ đồng. Với bằng chứng là những lời khai của S và người nhà của S, D đã phải lĩnh án tử hình vì tội tham ô. Vậy, với bằng chứng là lời khai của D và vợ D, một cách logic, Ng cũng cần được xử lý như tòa sơ thẩm xử lý D. Nếu cơ quan PL không xử lý Ng vì cho rằng những lời khai của D và vợ D chưa đủ căn cứ, thì D cũng có cơ sở để cãi tại cấp phúc thẩm rằng, những lời khai của S và người nhà S cũng không đủ căn cứ để kết tội D tội tham ô, tức D có thể thoát án tử hình. Lập luận trên là dựa vào:  a) Yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẩn              b)  Yêu cầu 2  luật đồng nhất                   c) Yêu cầu 2  luật lý do đầy đủ                

20/ Bàn về trách nhiệm của quốc hội khi quốc hội đưa ra những quyết sách sai, một đại biểu quốc hội đã phát biểu như sau:“QH tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.                         b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                       c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn.

21/ Về đổi mới trong viết chính tả, GS Văn Như  Cương nói: khi viết thì yêu cầu viết chữ E đầu tiên vì chữ E là chữ đơn giản nhất, dễ viết nhất. Không thể viết ngay chữ A, mặc dù chữ A đứng đầu bảng chữ cái vì chữ A viết nhiều nét hơn, khó hơn. Thầy giáo TMC phản bác: Thưa GS, vì chữ E dễ viết nhất vậy còn chữ I hoặc chữ L thì sao ? Hai chữ đó không phải là dễ viết hơn sao ?. Phản bác của thầy TMC là:   a) bác bỏ luận cứ.           b) bác bỏ luận chứng.        c) bác bỏ luận đề

22/ Mật báo cho DCD để từ đó D bỏ trốn ngay trước khi khởi tố vụ án và có lệnh bắt tạm giam D chỉ có thể là ông X, ông Y hoặc ông Z. Quá trình điều tra được biết, ông Z đã mật báo tin này. Suy ra, ông X và ông Y đã không mật báo. SL này là:  a) Sai do đây là TĐL hình thức phủ định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối.                b) Đúng                   c) Sai do đây là TĐL hình thức khẳng định nhưng đại TĐ lại là PĐ lựa chọn tương đối

23/ Điều kiện đủ để có KL đúng trong SL diễn dịch:  a) Có TĐ đúng             b) SL hợp logic               c) a,b đều sai

24/ NN không thi hành án tử hình nếu bị án là phụ nữ đang có thai. Được biết, bị án Loan là không đang có thai. Vậy, chắc chắn NN thi hành án tử hình. SL này: a) Đúng      b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ.     c) Sai vì KL phủ định hậu từ. 

25/ Đại diện VKS tranh luận với LS: Theo luật định, chỉ có người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) mới là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. Mà thân chủ của LS đã là 19 tuổi, điều này là không còn nghi ngờ gì nữa vì giấy khai sinh đã thể hiện rõ. Do vậy, rõ ràng, thân chủ của LS chắc  chắn phải là chủ thể của tội giao cấu với trẻ em. SL này:  a) Đúng               b) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                   c) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ

26/ Hợp đồng vô hiệu toàn bộ khi người ký hợp đồng không đúng thẩm quyền. Mà hợp đồng được ký kết giữa công ty A và công ty B bị Tòa tuyên vô hiệu toàn bộ. Vậy, chắc chắn hợp đồng giữa các công ty này đã được ký kết bởi những người không đúng thẩm quyền. SL này: a) Sai vì KL khẳng định tiền từ                b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ        c) a và b đều đúng.

27/ Luật định: Không được quyền hưởng di sản nếu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.Biết rằng, ông Hoàn không được quyền hưởng di sản. Do đó, chắc chắn ông Hoàn đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.  SL này: a) Sai vì tiểu TĐ phủ định tiền từ                  b) Sai vì tiểu TĐ khẳng định hậu từ                   c) Đúng.

28/ Đảng viên nọ trong một cuộc tranh cãi với người dân đã nói như sau: “Tôi là đảng viên, ông chống tôi là ông chống đảng đấy nhé. Mà chống đảng là tội tày trời đó, ông liệu hồn đi là vừa!”. Phát biểu trên vi phạm: a) luật lý do đầy đủ.           b) yêu cầu 2 luật đồng nhất.                   c) yêu cầu 3 luật cấm mâu thuẫn. 

29/ Cho phép căn cứ vào điều luật quy định về một tội A để xử lý một hành vi nguy hiểm cho xã hội khác (B) chưa có luật quy định nhưng khá giống với tội A. Quy định này: a) đúng vì đã sử dụng phép diễn dịch và trong PL nước ta từng được quy định.           b) đúng vì đã sử dụng phép quy nạp hoàn toàn.                   c) rất không nên vì có nguy cơ sai lầm.

30/ CM phản chứng và bác bỏ gián tiếp luận đề là: a)  Giống nhau vì thực chất chúng đều là phép CM               b) Khác nhau vì CM phản chứng là đưa ra phản đề và chỉ ra rằng phản đề đúng để từ đó đi đến thừa nhận chính đề sai, còn bác bỏ gián tiếp luận đề là đưa ra phản đề và chỉ ra phản đề sai để đi đến  thừa nhận chính đề đúng                    c) a và b đều sai     

5/5 - (27496 bình chọn)

Phản hồi

 1. Xin cảm ơn tác giả về bộ đề này.
  Tuy nhiên , tôi không tim thấy đáp án của những câu hỏi này.
  Nếu tác giả hoặc admin có, vui lòng cho tôi xin qua email.
  Cảm ơn rất nhiều.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền