Thuộc tính liên quan của chứng cứ

Chuyên mụcLuật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự Thuộc tính của chứng cứ

Chứng cứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết vụ việc dân sự/hình sự nhưng làm phạm trù pháp lý khá phức tạp. Tuy vậy, như các sự việc khác con người vẫn có thể nhận thức được thông qua các thuộc tính của nó. Các thuộc tính của chứng cứ bao gồm: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp.

Thuộc tính liên quan của chứng cứ

Chứng cứ có tính liên quan bởi chứng cứ được tòa án dựa vào để giải quyết vụ việc dân sự/hình sự. Tính liên quan thể hiện ở mối liên hệ khách quan cơ bản của chứng cứ với sự kiện cần chứng minh.

+ Những gì có thật phải có mối liên hệ khách quan với những sự kiện cần phải chứng minh trong vụ án.

+ Chứng cứ phải là cơ sở để xác định sự tồn tại hay không tồn tại của những vấn đề cần chứng minh trong vụ án dân sự/hình sự, có mối quan hệ nội tại với những tình tiết, nội dung của vụ án. Nếu những gì tồn tại khách quan nhưng không liên quan đến vụ án thì không phải là chứng cứ.

Nhờ chứng cứ mà tòa án có thể công nhận hay phủ nhận được tình tiết, sự kiện này hay tình tiết, sự kiện khác của vụ việc hoặc đưa ra tin tức về nó.

Thông thường, chứng cứ bao gồm những tin tức liên quan trực tiếp đến vụ việc. Thông qua nó tòa án có thể khẳng định ngay được có hay không tình tiết, sự kiện của vụ việc nhưng trong nhiều trường hợp, chứng cứ còn bao gồm cả những tin tức liên quan gián tiếp đến vụ việc. Tuy vậy, nhờ chúng tòa án vẫn có khả năng đưa ra những kết luận nhất định về vụ việc dân sự đang giải quyết. Căn cứ vào tính liên quan của chứng cứ, trong quá trình giải quyết vụ việc, tòa án có thể loại bỏ được những cái không liên quan đến vụ việc. Từ đó, không phải xác minh làm rõ chúng, bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được nhanh chóng và đúng đắn.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Thuộc tính liên quan của chứng cứ, ví dụ về thuộc tính của chứng cứ, ví dụ về các thuộc tính của chứng cứ, các thuộc tính của chứng cứ trong tố tụng dân sự, chứng cứ trong tố tụng hình sự 2015, chứng cứ trực tiếp là gì, ví dụ về chứng cứ, chứng cứ là gì, các thuộc tính của chứng cứ trong tố tụng hành chính

đánh giá bài viết

Phản hồi

  1. Cảm ơn Học Luật Online nhiều ạ, những tài liệu trang chia sẻ đều rất cần thiết cho sv tụi e trong quá trình học bộ môn này!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền