Mối quan hệ giữa các thuộc tính của chứng cứ

Chuyên mụcLuật hình sự Thuộc tính của chứng cứ

Các thuộc tính của chứng cứ

Các thuộc tính của chứng cứ bao gồm: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp.

 

Các nội dung liên quan:

 

Mối quan hệ giữa các thuộc tính của chứng cứ

Các thuộc tính của chứng cứ có mối quan hệ hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau.

Những gì được coi là chứng cứ phải thỏa mãn đầy đủ ba thuộc tính trên. Nếu xét mối quan hệ nội tại giữa các thuộc tính của chứng cứ thì tính khách quan và tính liên quan là nội dung của chứng cứ còn tính hợp pháp là hình thức của chứng cứ.

Thu thập chứng cứ

Tính khách quan là tiền đề của tính hợp pháp, tính liên quan; tính liên quan tạo tiền đề bảo đảm tính hợp pháp, tính khách quan; tính hợp pháp là cơ sở pháp lý của tính khách quan và tính liên quan. Hay nói cách khác, nếu xét riêng trong quan hệ nội tại cụ thể thì hai thuộc tính khách quan và liên quan thuộc về nội dung của chứng cứ, còn thuộc tính hợp pháp lại thuộc về hình thức của chứng cứ. Cho nên, chứng cứ phải là sự thống nhất của ba thuộc tính, thỏa mãn đầy đủ ba thuộc tính, nếu thiếu một trong ba thuộc tính, thì không được công nhận là chứng cứ.


Các tìm kiếm liên quan đến mối quan hệ giữa các thuộc tính của chứng cứ, ví dụ về thuộc tính của chứng cứ, ví dụ về các thuộc tính của chứng cứ, ví dụ về chứng cứ, khái niệm chứng cứ trong tố tụng hình sự, ví dụ về chứng cứ trực tiếp, các thuộc tính của chứng cứ trong tố tụng dân sự, ví dụ về chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, chứng cứ trong tố tụng hình sự 2015

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền