Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách với người cho hưởng án treo

Chuyên mụcLuật hình sự, Thảo luận pháp luật, Thi hành án hình sự Án treo

Hướng dẫn cách tính thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách với người cho hưởng án treo theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015) về án treo, có hiệu lực áp dụng từ 01/7/2018, trong đó có hướng dẫn cụ thể về thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách.

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP đã kế thừa những qui định sau đây của Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP về cách tính thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách, cụ thể:

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm cũng cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án sơ thẩm.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án phúc thẩm.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử phúc thẩm lại và Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Tuy nhiên, Nghị quyết đã sửa đổi và qui định thêm 3 trường hợp, cụ thể sau:

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để điều tra hoặc xét xử lại và sau khi xét xử sơ thẩm lại, xét xử phúc thẩm lại, Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm hoặc tuyên án phúc thẩm lần đầu.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm không cho hưởng án treo, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án sơ thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm cho hưởng án treo thì thời gian thử thách tính từ ngày quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực.

– Trường hợp Tòa án cấp sơ thẩm cho hưởng án treo, Tòa án cấp phúc thẩm không cho hưởng án treo, nhưng Hội đồng giám đốc thẩm hủy bản án phúc phẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc Hội đồng giám đốc thẩm sửa bản án phúc thẩm cho hưởng án treo, thì thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

 


Các tìm kiếm liên quan đến tính thời gian thử thách với người cho hưởng án treo, phạm tội trong thời gian thử thách, quy định về án treo, rút ngắn thời gian thử thách án treo, gian thử thách án treo tính từ ngày nào, án treo là gì, án treo có được đi khỏi địa phương không, án treo là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, điều 65 bộ luật hình sự 2015

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền