So sánh án treo và cải tạo không giam giữ trong Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Hình phạt

So sánh án treo và cải tạo không giam giữ: Điểm giống và khác nhau giữa án treo và cải tạo không giam giữ thông qua các quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

 

Các nội dung liên quan:

 

Điểm giống nhau giữa án treo và cải tạo không giam giữ

Án treo và cải tạo không giam giữ có hình thức giống nhau là người thụ án được tự do trong sự giám sát, quản lý và giáo dục của địa phương cư trú, cơ quan nơi công tác. Tuy nhiên, hậu quả pháp lý rất khác nhau.

Phân biệt án treo và cải tạo không giam giữ

Án treo Cải tạo không giam giữ
Khái niệm Án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện không phải là hình phạt. Điều kiện mà pháp luật quy định đó chính là thời gian thử thách. Án treo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng. Cải tạo không giam giữ là hình phạt chính được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.
Bản chất Là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Là một hình phạt chính (điểm c khoản 1 Điều 32 BLHS).
Nghĩa vụ, hình phạt bổ sung Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định (theo khoản 3 Điều 65 Bộ luật hình sự). Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt, toà án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án (khoản 3 Điều 36).
Điều kiện áp dụng Khi mức phạt tù không quá 3 năm, căn cứ nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến 5 năm (khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự).

Nếu người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách, có nhiều tiến bộ, toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Nếu trong thời gian hưởng án treo mà phạm tội mới  thì toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới.

Từ 6 tháng đến 3 năm với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội (khoản 1 Điều 36 BLHS).
Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.

 

Các tìm kiếm liên quan đến So sánh án treo và cải tạo không giam giữ, cải tạo không giam giữ và án treo cái nào nặng hơn, cải tạo không giam giữ có án tích không, ví dụ về hình phạt cải tạo không giam giữ, ví dụ cải tạo không giam giữ, cách tính thời hạn cải tạo không giam giữ, khái niệm cải tạo không giam giữ, so sánh hình phạt cải tạo không giam giữ với án treo, án treo và cải tạo không giam giữ hình phạt nào nặng hơn

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền