So sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và lãnh sự

Chuyên mụcĐề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn Công pháp quốc tế

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự: (Điểm giống nhau, khác nhau giữa cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự)

 

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn công pháp quốc tế

 

  Tiêu chí Cơ quan ngoại giao Cơ quan lãnh sự
Giống nhau Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện – Đều có những quyền ưu đãi sau:

+ Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở

+ Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu.

+ Quyền miễn các thứ thuế và lệ phí.

+ Quyền được treo quốc kỳ, quốc huy.

Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho viên chức – Đều có những quyền ưu đãi sau:

+ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

+ Quyền miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và vi phạm hành chính.

+ Quyền miễn các loại thuế và lệ phí

+ Quyền ưu đãi và miễn trừ hải quan (không bị kiểm tra hành lí).

Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho nhân viên hành chính – kỹ thuật. – Đều có những quyền ưu đãi sau:

+ Quyền miễn trừ vét vử về hình sự, dân sự và vi phạm hành chính nhưng có những ngoại lệ nhất định.

+ Quyền được miễn thuế và lệ phí, thuế và lệ phí hải quan nhất định.

Khác nhau Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện * Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan ngoại giao rộng hơn so với cơ quan lãnh sự, cụ thể có thêm các quyền sau:

– Quyền tự do thông tin liên lạc (GT 297)

– Quyền bất khả xâm phạm về bưu phẩm và thư tín ngoại giao (GT 297)

* Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở.

Trụ sở, tài sản, phương tiện giao thông không thể bị khám xét, trưng dụng, tịch biên hoặc áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án.

*ngoại lệ: sử dụng trụ sở che giấu tội phạm đang bị nước tiếp nhận truy nã.

 

* Quyền miễn thuế và lệ phí

– Được miễn thuế và các loại lệ phí đối với trụ sở

Miễn thuế và lệ phí hải quan đối với đồ đạc phục vụ cho việc sử dụng chính thức của cơ quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở.

Trụ sở, tài sản, phương

tiện giao thông không bị trưng dụng.

 

 

*ngoại lệ: có thể được trưng dụng cho lý do công ích xã hội, an ninh quốc phòng.

* Quyền miễn thuế và lệ phí

– Được miễn thuế và các loại lệ phí đối với trụ sở và nhà riêng của người đứng đầu cơ quan lãnh sự.

 

 

 

Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho viên chức * Quyền bất khả xâm phạm tuyệt đối.

Họ không bị bắt hoặc giam giữ dưới bất kỳ hình thức nào mà không có ngoại lệ.

=> được tôn trọng tuyệt đối.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Được hưởng tuyệt đối quyền miễn trừ xét xử về hình sự và vi phạm hành chínhkhông có ngoại lệ.

 

 

* Được hưởng quyền miễn trừ xét xử dân sự.

 

– Ngoại lệ:

+ Các tranh chấp liên quan tới bất động sản tư nhân có trên lãnh thổ nước nhận đại diện.

+ Các tranh chấp liên quan đến việc thừa kế.

+ Các tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại, nghề nghiệp mà nhà ngoại giao tiến hành ở nước nhận đại diện, ngoài chức năng chính thức của mình.

* Quyền được miễn trừ thuế và lệ phí

– Ngoại lệ: thuế và lệ phí đối với bất động sản tư nhân có trên lãnh thổ nước nhận đại diện.

* Quyền miễn trừ và ưu đãi hải quan

– Được miễn thuế và lệ phí hải quan (trừ phí lưu kho, cước vận chuyển và cước phí về những dịch vụ tương tự).

* Quyền bất khả xâm phạm

– Ngoại lệ:

+ Phạm tội nghiêm trọng theo pháp luật của nước tiếp nhận lãnh sự và bị bắt, tạm giam, tạm giữ theo quyết định của cơ quan tư pháp có thẩm quyền của nước này.

+ thi hành bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực về hình phạt tù hoặc hình phạt hạn chế quyền tự do thân thể.

* Được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự trong khi thi hành công vụ nhưng có ngoại lệ là khi phạm tội nghiêm trọng trở lên.

* Được hưởng quyền miễn trừ xét xử dân sự và vi phạm hành chính.

– Ngoại lệ: trường hợp liên quan tới vụ kiện dân sự về hợp đồng mà vên chức lãnh sự kí kết với tư cách ca nhân hoặc về tai nạn giao thông xảy ra tại nước tiếp nhận lãnh sự mà do một nước thứ ba đòi bồi thường thiệt hại.

 

 

 

* Quyền được miễn trừ thuế và lệ phí

– Ngoại lệ: thuế và lệ phí cho những dịch vụ cụ thể.

 

 

* Quyền miễn trừ và ưu đãi hải quan

không được miễn thuế và lệ phí hải quan.

 

Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho nhân viên hành chính – kỹ thuật. – Được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nơi ở như viên chức ngoại giao.

– Được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự tuyệt đối như viên chức ngoại giao; quyền được miễn thuế và lệ phí đối với thu nhập cá nhân.

 

 

 

– Được hưởng quyền miễn thuế và lệ phí hải quan (trừ phí lưu kho, cước vận chuyển và cước phí về những dịch vụ tương tự).

– Chỉ được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính trong khi thi hành công vụ.

Không được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nơi ở.

– Được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự trừ trường hợp ngoại lệ, dân sự và xử lí vi phạm hành chính như viên chức lãnh sự; hưởng quyền miễn trừ đối với mọi thứ thuế và lệ phí;

– Được hưởng quyền miễn thuế và lệ phí hải quan đối với đồ đạc lần đầu mang vào nước tiếp nhận.

 

 

Xem thêm: So sánh quyền ưu đãi miễn trừ của viên chức ngoại giao và viên chức lãnh sự

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và lãnh sự: so sánh quyền ưu đãi miễn trừ của viên chức ngoại giao và viên chức lãnh sự, so sánh quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự, so sánh quan hệ ngoại giao và quan hệ lãnh sự, luật ngoại giao và lãnh sự, chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao là gì, so sánh chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan đại diện lãnh sự, mối quan hệ giữa cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự,…

2.2/5 - (4 bình chọn)

Phản hồi

  1. tại sao viên chức ngoại giao lại được miễn thuế và lệ phí hải quan còn viên chức lãnh sự thì lại ghi ko được miễn thuế và lệ phí hải quan, e so sánh ở cả 2 điều là Đ36CƯ 61, và Đ50CƯ 63 thì viên chức lãnh sự vẫn được hưởng mà, xem lại giúp e mới, nếu e sai, vui lòng giải thích cho e hiểu mới ạ, e cảm cơm 🙂

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền