Phân biệt cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự

Khái niệm:

  • Cơ quan quan hệ ngoại giao của Nhà nước là cơ quan do nhà nước lập ra để duy trì mqh chính thức của nhà nước đó với các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế hoặc các chủ thể khác của LQT.
  • Cơ quan lãnh sự là 1 cơ quan quan hệ đối ngoại của 1 nước đặt ở nước ngoài nhằm thực hiện các chức năng lãnh sự trong 1 khu vực lãnh thổ của nước tiếp nhận trên cơ sở thoả thuận giữa 2 quốc gia hữu quan.

 

So sánh:

Tiêu chí Cơ quan ngoại giao Cơ quan lãnh sự
Chức năng Mang tính chất chính trị, vĩ mô Về vấn đề dân sự, hành chính, ở mức vi mô
Quan hệ Tính chất đại diện, chính trị Tính chất hành chính-pháp lí quốc tế. Quan hệ ngoại giao nếu bị cắt đứt thì quan hệ lãnh sự vẫn tồn tại ở 1 hoặc nhiều nơi
Số lượng  Chỉ có 1 cq Có 1 hoặc nhiều
Phạm vi thực hiện chức năng Toàn lãnh thổ Trong 1 khu vực, lãnh thổ nhất định
Quyền ưu đãi miễn trừ Rộng hơn, tuyệt đối hơn Phạm vi hẹp hơn trong dân sự, hành chính

 

5/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền