Phân biệt cơ quan ngoại giao và cơ quan lãnh sự

Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Khái niệm:

  • Cơ quan quan hệ ngoại giao của Nhà nước là cơ quan do nhà nước lập ra để duy trì mqh chính thức của nhà nước đó với các quốc gia khác, với các tổ chức quốc tế hoặc các chủ thể khác của LQT.
  • Cơ quan lãnh sự là 1 cơ quan quan hệ đối ngoại của 1 nước đặt ở nước ngoài nhằm thực hiện các chức năng lãnh sự trong 1 khu vực lãnh thổ của nước tiếp nhận trên cơ sở thoả thuận giữa 2 quốc gia hữu quan.

 

So sánh:

Tiêu chí Cơ quan ngoại giao Cơ quan lãnh sự
Chức năng Mang tính chất chính trị, vĩ mô Về vấn đề dân sự, hành chính, ở mức vi mô
Quan hệ Tính chất đại diện, chính trị Tính chất hành chính-pháp lí quốc tế. Quan hệ ngoại giao nếu bị cắt đứt thì quan hệ lãnh sự vẫn tồn tại ở 1 hoặc nhiều nơi
Số lượng  Chỉ có 1 cq Có 1 hoặc nhiều
Phạm vi thực hiện chức năng Toàn lãnh thổ Trong 1 khu vực, lãnh thổ nhất định
Quyền ưu đãi miễn trừ Rộng hơn, tuyệt đối hơn Phạm vi hẹp hơn trong dân sự, hành chính

 

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 786 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar