Nội dung các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự

Chuyên mụcCông pháp quốc tế Công pháp quốc tế

Nội dung các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự: Quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho cơ quan lãnh sự, quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho thành viên của cơ quan lãnh sự.

 

 • Nguồn:
  • Công ước Viên 1963
  • Các hiệp định lãnh sự song phương
  • Các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia
 • Ở Việt Nam:
  • Pháp lệnh lãnh sự năm 1990
  • Luật Hải quan 2001,…

 

1. Quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho cơ quan lãnh sự

a. Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở

– Nhà đương cục nước tiếp nhận lãnh sự không được xâm phạm về trụ sở của cơ quan lãnh sự trừ trường hợp:

+ Có sự cho phép của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước cử lãnh sự hoặc người đứng đầu cơ quan lãnh sự.

+ Có hỏa hoạn, thiên tai hoặc tai biến khác cần có biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

– Nước tiếp nhận lãnh sự có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ trụ sở của cơ quan lãnh sự trước mọi sự tấn công, xâm chiếm hoặc gây thiệt hại đồng thời ngăn ngừa mọi hành vi phá hoại sự yên bình của cơ quan lãnh sự.

– Trụ sở, đồ đạc, tài sản và phương tiện đi lại của cơ quan lãnh sự không bị trưng dụng trừ trường hợp cần thiết nhưng nước tiếp nhận lãnh sự phải có biện pháp bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng.

b.Quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu, bất kể thời gian và địa điểm.

c. Quyền tự do thông tin liên lạc

– Cơ quan lãnh sự có quyền tự do thông tin liên lạc với chính phủ, các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự khác của nước mình bất cứ nơi nào thông qua việc sử dụng mọi phương tiện hợp pháp, kể cả giao thông viên lãnh sự.

– Thư tín chính thức của cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm.

d. Quyền được miễn trừ các thứ thuế và lệ phí.

Trụ sở cơ quan lãnh sự và nhà riêng của người đứng đầu cơ quan được miễn trừ các thứ thuế và lệ phí (trừ tiền trả cho các dịch vụ cụ thể).

e. Quyền được treo quốc kỳ, quốc huy

Người đứng đầu cơ quan lãnh sự có quyền treo quốc kỳ, quốc huy tại trụ sở cơ quan lãnh sự, nhà riêng và phương tiện đi lại của họ.

2. Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho thành viên của cơ quan lãnh sự.

Viên chức lãnh sự Nhân viên hành chính – kỹ thuật Nhân viên phục vụ
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, trừ trường hợp:

+ Phạm tội nghiêm trọng theo pháp luật của nước tiếp nhận lãnh sự và bị bắt, tạm giam, tạm giữ theo quyết định của cơ quan tư pháp có thẩm quyền của nước này.

+ Thi hành bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực về hình phạt tù hoặc hình phạt hạn chế quyền tự do thân thể.

– Quyền miễn trừ xét xử về:

+ Hình sự trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng ( tớ nghĩ có cả trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nữa)

+ Dân sự và xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp liên quan tới vụ kiện dân sự về hợp đồng mà vên chức lãnh sự kí kết với tư cách ca nhân hoặc về tai nạn giao thông xảy ra tại nước tiếp nhận lãnh sự mà do một nước thứ ba đòi bồi thường thiệt hại.

Quyền miễn trừ tất cả các loại thuế và lệ phí, trừ phí về dịch vụ cụ thể. ( quyền này áp dụng đối với cả thành viên gia đình của viên chức lãnh sự).

Quyền miễn trừ và ưu đãi về hải quan đối với đồ dùng cá nhân mang vào nước tiếp nhận (hành lí riêng không bị kiểm tra hải quan), trừ trường hợp có cơ sở xác định trong hành lý có đồ vật không thuộc cá nhân hoặc vật do nước tiếp nhận lãnh sự cấm xuât nhập.

 

Quyền miễn trừ xét xử về hình sự, dân sự và xử lí vi phạm hành chính như viên chức lãnh sự.

Quyền miễn trừ đối với mọi thứ thuế và lệ phí tương tự nhân viên lãnh sự.

– Quyền miễn thuế và lệ phí hải quan đối với đồ dùng các nhân lần đầu mang vào nước tiếp nhận.

Quyền miễn thuế và lệ phí đối với tiền lương thu được trong thời gian làm việc.
5/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền