So sánh phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế

Chuyên mụcCông pháp quốc tế Điều ước quốc tế

Điểm giống nhau giữa phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế

  • Phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế đều là hành vi pháp lý đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xác nhận 1 điều ước quốc tế có hiệu lực đối với quốc gia mình.
  • Đều được thực hiện đối với quốc gia tham gia sáng lập ra điều ước quốc tế, trong thời điểm ký kết điều ước quốc tế theo trình tự thủ tục phức tạp (lúc này điều ước chưa phát sinh hiệu lực).
  • Đều diễn ra cả đối với điều ước song phương (hiệp đinh thương mại Việt-Mỹ,…) và đa phương.

 

Điểm khác nhau giữa phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế

 

Phê chuẩn Phê duyệt
Khái niệm Phê chuẩn điều ước quốc tế là hành vi của cơ quan đại diện nhà nước ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế chính thức xác nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế đối với quốc gia. Phê duyệt điều ước quốc tế là xác nhận về sự nhất trí ràng buộc với điều ước quốc tế đã được kí kết.
Thẩm quyền Thẩm quyền PC thuộc về cơ quan lập pháp (là cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước) Thẩm quyên PD thuộc về cơ quan hành pháp, thường tiến hành ở các cơ quan nhà nước thấp hơn như chính phủ, cấp bộ,…

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh phê chuẩn và phê duyệt điều ước quốc tế: phê chuẩn điều ước quốc tế là gì, hiệu lực của điều ước quốc tế, luật ký kết điều ước quốc tế, hiệu lực của điều ước quốc tế đối với bên thứ 3, điều ước quốc tế song phương là gì, hiệu lực về không gian của điều ước quốc tế, so sánh điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế nhận định đúng sai luật quốc tế

1/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền