So sánh hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Doanh nghiệp

Giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp giống và khác nhau như thế nào? Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014, bảng so sánh dưới đây sẽ góp phần làm rõ sự khác nhau đó.

Điểm giống nhau giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

  • Đấy đều là các biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp
  • Đều áp dụng cho công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh
  • Đều phải chuyển tất cả tài sản, nghĩa vụ tài sản cho công ty nhận sát nhập và công ty hợp nhất.

Điểm khác nhau (phân biệt) giữa hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Tiêu chí so sánh Hợp nhất doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp
Khái niệm Hợp nhất doanh nghiệp là việc nhiều doanh nghiệp hợp nhất thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồng tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Sáp nhập doanh nghiệp là việc nhiều doanh nghiệp (gọi là doanh nghiệp bị sáp nhập) sáp nhập vào một doanh nghiệp khác (doanh nghiệp nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập
Các chủ thể liên quan Doanh nghiệp bị hợp nhất

Doanh nghiệp được hợp nhất

Doanh nghiệp bị sáp nhập

Doanh nghiệp nhận sáp nhập

Hình thức Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 doanh nghiệp mới Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.
Hậu quả pháp lý Tạo ra một doanh nghiệp mới (doanh nghiệp được hợp nhất) và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Chấm dứt sự tồng tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp nhận sáp nhập.
Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp được hợp nhất hoặc sáp nhập Doanh nghiệp hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các doanh nghiệp bị hợp nhất. Các doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của mình sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập
Quyền quyết định Các doanh nghiệp tham gia hợp nhất cùng có quyền quyết định trong Hội đồng quản trị doanh nghiệp được hợp nhất tùy vào số vốn đóng góp của mỗi bên Chỉ doanh nghiệp nhận sáp nhập được quyền quyết định, điều hành và quản lý.
Đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp được hợp nhất tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 Doanh nghiệp nhận sáp nhập tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, so sánh chia và tách doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, so sánh hợp nhất và sáp nhập pháp nhân, so sánh sáp nhập hợp nhất mua lại doanh nghiệp, ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp là gì, sáp nhập là gì, hợp nhất là gì

3.7/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền