Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp có gì khác nhau? 

 

Các nội dung liên quan:

 

Tiêu chí

Chia doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm

Là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành hai hoặc nhiều công ty mới.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách thành một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Hai hay một số công ty hợp nhất thành một công ty mới.

Một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác.

Hình thức

Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 doanh nghiệp mới

Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Hệ quả pháp lý

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều công ty mới.

Công ty bị tách vẫn tồn tại sau khi hình thành nên công ty mới.

Tạo ra một doanh nghiệp mới  và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

Chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Cơ sở pháp lý

Điều 192 Luật Doanh nghiệp.

Điều 193 Luật Doanh nghiệp.

Điều 194 Luật Doanh nghiệp.

Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

Nguồn: Danluat.vn
5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền