Nội dung ôn tập học phần Luật Đất đai – Luật Vinh

Chuyên mụcLuật đất đai Đề cương môn luật đất đai (có đáp án)

Nội dung ôn tập học phần Luật Đất đai

 

Câu 1: Các khẳng định sau đây đúng hay sai. Giải thích tại sao?

 1. Cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.
 2. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệ\p được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 3. Cơ sở tôn giáo được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác khi không còn nhu cầu sử dụng đất.
 4. Mọi hành vi phạm pháp luật đất đai đều bị xử phạt hành chính.
 5. Khi tranh chấp quyền sử dụng đất xảy ra, người sử dụng đất được quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp cho mình.
 6. Chủ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
 7. Mọi trường hợp sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đều phải có GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới được bồi thường.
 8. Mọi trường hợp sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh đều được Nhà nước bồi thường thiệt hại.
 9. Tổ chức có quyền lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hay thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tùy thuộc vào khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng đất.
 10. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư thì phải thuê đất.

Câu hỏi tự luận luật đất đai

Câu 2: Phân tích quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai.

Câu 3: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Câu 4: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc Nhà nước quản lý đất đai bằng quy hoạch và pháp luật.

Câu 5: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc ưu tiên bảo vệ và phát triển đất nông nghiệp.

Câu 6: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc thường xuyên bồi bổ và cải tạo đất.

Câu 7: Khái niệm và ý nghĩa của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Câu 8: Phân tích những điểm mới về kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013?

Câu 9: Phân tích những điểm mới về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013?

Câu 10: So sánh giao đất và cho thuê đất.

Câu 11: So sánh giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất thu tiền sử dụng đất.

Câu 12: Phân biệt giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất.

Câu 13: So sánh cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Câu 14: Phân tích các căn cứ và điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Câu 15: Phân tích các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất.

Câu 16: So sánh thu hồi đất và trưng dụng đất.

Câu 17: Lập bảng nghĩa vụ tài chính phải thực hiện đối với từng hình thức sử dụng đất.

Câu 18: So sánh giá đất do Nhà nước quy định với giá đất do Nhà nước quyết định cụ thể.

Câu 19: Thế nào là giao dịch quyền sử dụng đất?

Nêu các giao dịch có thể làm chuyển quyền sử dụng đất. Giải thích tại sao?

Câu 20: So sánh giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Câu 21: So sánh giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và và tặng cho quyền sử dụng đất?

 

Bài tập tình huống luật đất đai

Câu 22: Ông A đang sử dụng 396m2 đất ở được tạo lập từ 1989 từ đất khai hoang (trước ngày 15/10/1993) được sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1989 đến nay và không có tranh chấp; đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch khu đô thị mới được duyệt ngày 01/01/2015.

 1.   Ông A sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận khi thỏa mãn những điều kiện nào?
 2.   Những nghĩa vụ tài chính ông A phải thực hiện đối với Nhà nước khi được cấp giấy chứng nhận?

 

Câu 23: Ông A chuyển nhượng cho bà H 200m2 đất ở tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Hỏi:

 1. Điều kiện để giao dịch có hiệu lực là gì?
 2. Giả sử giao dịch đấy hơp pháp, điều kiện để bà H được cấp GCN là gì?

 

Câu 24: Doanh nghiệp X thành lập năm 2010, chuyên kinh doanh đá quý. Nay DN X muốn đầu tư khai thác khoáng sản. Hỏi:

 1. DN X có thể có đất để thực hiện dự án bằng những cách thức nào? DN X có thể được Nhà nước thu hồi đất và giao cho để thực hiện dự án không?
 2. Với mỗi cách thức sử dụng đất thì nghĩa vụ tài chính tương ứng DN X phải thực hiện là gì? Giá đất áp dụng trong trường hợp này?
 3. Giả sử, Doanh nghiệp X nhận góp vốn từ ông A bằng quyền sử dụng 1000m2 đất tại vị trí sẽ đầu tư dự án.

Biết rằng, ông A sử dụng 1000m2 đất từ ngày 20/12/1980 do nhận chuyển nhượng. Đến nay ông A vẫn chưa được cấp GCN.

Vậy:

 1. Ông A có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện nào?
 2. Làm rõ điều kiện để được cấp GCN của ông A?

 

Câu 25: Các chủ thể sau có thể sử dụng đất dưới các hình thức nào và thực hiện những nghĩa vụ tài chính gì với Nhà nước?

 1. Doanh nghiệp tư nhân M sử dụng đất để xây dựng nhà hàng Hương Sen.
 2. Ủy ban nhân dân thành phố M sử dụng đất để xây dựng trụ sở.
 3. Hộ gia đình K sử dụng đất để xây dựng nhà ở.
 4. Ông A khai hoang đất 300m2 đất tại xã X huyện Y tỉnh Z từ ngày 30 tháng 6 năm 2004, ở ổn định lâu dài từ đấy đến nay, không có tranh chấp quyền sử dụng đất.
 5. Đại sứ quán Mỹ dùng 200m2 đất ở Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà nội để đặt trụ sở cơ quan làm việc.
4.5/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền