Nhận định đúng sai về công ty hợp danh

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Nội dung đã bị ẩn
Bài viết đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Các tìm kiếm liên quan đến nhận định đúng sai về công ty hợp danh: nhận định đúng sai luật doanh nghiệp 2014 có đáp án, câu hỏi nhận định đúng sai môn luật doanh nghiệp, câu hỏi đúng sai luật doanh nghiệp có đáp án, câu hỏi nhận định luật doanh nghiệp 2014, nhận định đúng sai luật kinh tế có đáp án, bài tập tình huống luật doanh nghiệp, nhận định đúng sai luật thương mại, nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh

3/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

  1. Cho e hỏi các nhận định sau đây như thế nào ạ? Đúng hay sai và căn cứ pháp lý như thế nào ạ!
    1. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản lỗ, khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty hợp danh.
    2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh trong mọi trường hợp.
    3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê người khác làm việc thì doanh nghiệp tư nhân có ít nhất một người quản lý doanh nghiệp.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền