Bộ luật hình sự mới nhất

Chuyên mụcLuật hình sự Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự mới nhất là BLHS 2015 và mới đây Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).

 

Bộ luật hình sự 2015 – Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

 

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

 

Các tìm kiếm liên quan đến luật hình sự mới nhất, tải bộ luật hình sự 2015, bộ luật hình sự 2017, bộ luật hình sự 2010, bộ luật hình sự 2016, bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực chưa, bộ luật hình sự sửa đổi, bộ luật hình sự 2015 đầy đủ, download bộ luật hình sự năm 2009

3/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền