Liên đoàn luật sư Việt Nam (VBF)

Chuyên mụcCafe Dân Luật, Tin tức pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo chế độ tự quản, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc của các luật sư Việt Nam.

 

Quá trình hình thành và phát triển của Liên đoàn luật sư Việt Nam

Trước khi có Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì các Đoàn luật sư đã được thành lập ở hầu hết các tỉnh, TP trên cả nước.

Ngày 16/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc”.

Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc được thành lập ngày 04/6/2008, chủ tịch là luật sư Lê Thúc Anh (nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao). Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc có trách nhiệm soạn dự thảo Điều lệ tổ chức luật sư toàn quốc, hướng dẫn các đoàn luật sư trên cả nước bầu đại biểu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 10-12/5/2009) đã thông qua việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày 12/5/2009.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn luật sư Việt Nam

Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm có:

 • Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc
 • Hội đồng luật sư toàn quốc
 • Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Các cơ quan giúp việc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TPHCM
  • Các Ủy ban, Đơn vị

 

Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 

Thường trực LĐLSVN qua các thời kỳ

Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ 1

 

STT Họ và tên Chức vụ Đoàn Luật sư
1 Luật sư Lê Thúc Anh Chủ tịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
2 Luật sư Nguyễn Văn Thảo Phó Chủ tịch Thường trực TP Hà Nội
3 Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký TP Hà Nội
4 Luật sư Trương Trọng Nghĩa Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh
5 Luật sư Phạm Hồng Hải Phó Chủ tịch TP Hà Nội

 

Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2

 

STT Họ và tên Chức vụ Đoàn luật sư
1 Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh Chủ tịch TP Hà Nội
2 Luật sư Phan Trung Hoài Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh
3 Luật sư Nguyễn Văn Chiến Phó Chủ tịch TP Hà Nội
4 Luật sư Nguyễn Văn Trung Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Logo Liên đoàn luật sư Việt Nam

Ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, 1959, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992 đều khẳng định  vai trò, vị trí của luật sư và tổ chức luật sư trong việc giúp đỡ về mặt pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng, của dân tộc và những bước phát triển của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua khó khăn thử thách để ngày càng tự khẳng định vai trò, vị trí của nghề luật sư trong xã hội.

Cùng với tiến trình phát triển của nền dân chủ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của luật sư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người, từ đó đề cao vai trò của luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng, phát triển dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các Đoàn Luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn Luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định về tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; quyền, nghĩa vụ của các thành viên Liên đoàn; quan hệ của Liên đoàn với các thành viên của mình, với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ Liên đoàn luật sư Việt Nam

 

Địa chỉ: Tầng 1-2, Tòa nhà CT13B, KĐT Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: (84) 4 3776 5686 / 3776 5685
Fax: (84) 4 3776 5689
Email: vbf@liendoanluatsu.org.vn, ldlsvietnam@gmail.com
Website: liendoanluatsu.org.vn
Facebook: fb.com/liendoanluatsuvietnam

 

Các tìm kiếm liên quan đến Liên đoàn luật sư Việt Nam: đoàn luật sư hà nội, địa chỉ liên đoàn luật sư việt nam, danh sách đoàn luật sư TP hồ chí minh, luật luật sư mới, danh bạ đoàn luật sư hà nội, luật sư nguyễn huy thiệp, luật sư giỏi, đoàn luật sư cần thơ

1/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền