Đề cương ôn tập môn Kỹ năng giám định pháp y

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Khoa học điều tra hình sự Giám định pháp y

Học phần Kỹ năng giám định pháp ý được cấu tạo trên cơ sở 3 tín chỉ tương ứng 3 chương gồm các nội dung: Những vấn đề chung về giám định pháp y và các dạng pháp y.

 

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn Kỹ năng của luật sư trong Tố tụng hình sự

 

A. Nội dung chi tiết

Chương I. Những vấn đề chung về giám định pháp y

1. Đại cương pháp y

1.1. Lịch sử pháp y

1.2. Pháp y Việt Nam

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám định viên

1.4. Nội dung công tác pháp y

2. Tử thi học

2.1. Đại cương

2.2. Xác định sự chết

2.3. Các dấu hiệu sau chết

2.4. Ước lượng thời gian chết

3. Căn cứ học pháp y

3.1. Nhận dạng xác chưa rõ căn cước

3.2. Nhận dạng một hay nhiều thành phần của cơ thể

3.3. Nhận dạng xương

Chương II. Dạng pháp y

1. Pháp y thương tích

1.1. Các yêu cầu về giám định vết thương

1.2. Phân loại các vết thương

2. Pháp y chết ngạt

2.1. Đại cương

2.2. Ngạt do khí DIOXIT CACBON (CO2)

2.3. Ngạt do khí OXYT CÁC BON (CO)

2.4. Ngạt do HCN

2.5 Ngạt do cơ tính

2.6. Chẹn cổ (bóp cổ)

2.7. Sự nghẹt thở

2.8. Chết đuối

3. Pháp y sinh dục

3.1. Hiếp dâm

3.2. Phá thai phạm pháp

3.3. Giết trẻ sơ sinh

3.4. Pháp y về biến thái tình dục

Chương III. Dạng pháp y (tiếp)

1. Pháp y chất độc

1.1. Đại cương

1.2. Hình thái ngộ độc

2. Chết tự nhiên

2.1. Hoàn cảnh xảy ra chết đột ngột

2.2. Phân loại chết đột ngột

2.3. Những tổn thương gây chết đột ngột

3. Xét nghiệm pháp y

3.1. Xác định nước bọt

3.2. Xác định vết máu

3.3. Xét nghiệm tóc

4. Mổ tử thi

4.1. Ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của mổ tử thi

4.2. Khám nghiệm tử thi

4.3. Xét nghiệm

B. Học liệu:

* Tài liệu chính

– Đai học luật Hà Nội, Giáo trình giám đinh pháp y

– Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Bài giảng giám định pháp y. TS. Nguyễn Đăng Chiêu

– Đại học Vinh, Bài giảng giám định pháp y. TS. Lưu Hoài Bảo

* Tài liệu tham khảo

– Bộ luật hình sự 2015, sđ bs 2017

– Bộ luật tố tụng hình sự 2015

–  Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

– Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Thông tư  47 /2013/TT-BYT Ban hành Quy trình giám định pháp y, ngày 31 tháng 12 năm 2013

– Các văn bản khác liên quan

2.3/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền