Đề cương môn quyền con người trong tố tụng hình sự – Khoa luật – Đại học Vinh

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật hình sự quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan

[Hocluat.vn] Dưới đây là nội dung ôn tập môn quyền con người trong tố tụng hình sự – Khoa luật – Đại học Vinh năm học 2017-2018. Xin chia sẻ để bạn tham khảo.

 

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn thi hành án hình sự – Khoa luật – Đại học Vinh

 

Câu hỏi 5 điểm:

Câu 1: Trình bày quan điểm về việc xét bỏ hình phạt từ hình trong 8 tội danh của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)?

Câu 2: Trình bày quan điểm về thủ tục đăng kí bào chữa theo quy định tại BLTTHS 2015?

Câu 3: Anh chị hãy trình bày quan điểm về quyền im lặng theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Câu 4: Trình bày quan điểm về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)?

 

Câu hỏi 3 điểm:

Câu 1: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân về nguyên tắc suy đoán vô tội?

Câu 2: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực hình sự?

Câu 3: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực tố tụng hình sự?

Câu 4: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực thi hành hình sự?

 

Câu hỏi 2 điểm:

Câu 1: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong thi hành án hình sự?

Câu 2: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong tố tụng hình sự?

Câu 3: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong luật hình sự?

Câu 4: Trình bày ý nghĩa đảm bảo quyền con người trong thi hành án hình sự?

 

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền