Cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2018

Chuyên mụcBạn có biết?, Luật bảo hiểm xã hội, Thảo luận pháp luật Tiền lương

“Cách tính lương hưu mới” kể từ ngày 01/01/2018 đang là vấn đề nóng trên nghị trường kỳ họp thứ 4, Quốc hội khó XIV. Vậy tại sao lại “nóng” như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cặn kẽ để hiểu rõ hơn vấn đề này:

 

Trước khi đi vào phân tích, mình  sẽ đưa ra một số quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014:

 

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

 

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

 

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

 

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

 

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

 

Căn cứ vào quy định nêu trên, mình sẽ tính số năm mà người lao động phải đóng BHXH để được hưởng mức tối đa 75% khi về hưu dưới đây:

Hiện nay

Từ ngày 01/01/2018

Lao động nữ

Từ đủ 25 năm đóng BHXH

Từ đủ 30 năm đóng BHXH

Lao động nam

Từ đủ 30 năm BHXH trở lên

Từ đủ 31 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2018)

Từ đủ 32 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2019)

Từ đủ 33 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2020)

Từ đủ 34 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu vào năm 2021)

Từ đủ 35 năm đóng BHXH

(nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi)

 

Như vậy, có thể thấy với người lao động là nữ:

– Nếu về hưu năm trong năm 2017 thì chỉ cần có ít nhất 25 năm đóng BHXH thi đã được hưởng mức tối đa 75 % như Luật định.

– Nếu về hưu trong năm 2018 trở đi thì cần ít nhất là 30 năm đóng BHXH (tăng thêm 5 năm nữa) mới được hưởng mức tối đa 75%.

 

Đây chính là lý do mà nhiều người lao động cảm thấy bị thiệt khi về hưu sau 01/01/2018, dẫn đến tính trạng xin về hưu non một cách ồ ạt, buộc quốc hội phải đưa ra thảo luận có nên “Lùi thời hạn thi hành quy định mới về cách tính lương hưu” hay không?

 

Tuy nhiên mình thiết nghĩ, việc lùi thời hạn thi hành sẽ không giải quyết được triệt để vấn đề, bởi cái gốc că bản là phải để người dân hiểu là tại sao lại có sự thay đổi như vậy, có lợi gì cho người dân sau này hay không, có lợi gì cho nền kinh tế đất nước hay không.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến cách tính lương hưu từ 1/1/2018: cong thuc tinh luong huu, cách tính lương hưu cho cán bộ nhà nước nghỉ hưu theo quy định của luật mới, cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối, công thức tính lương hưu hàng tháng, lương hưu được tính như thế nào, cách tính lương hưu mới nhất 2017, cách tính lương hưu năm 2020, cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bhxh để tính lương hưu

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền