Đảm bảo quyền con người trong tố tụng tư pháp

Chuyên mụcLuật tố tụng hình sự, Thảo luận pháp luật Quyền công dân, quyền con người trong hiến pháp 2013

Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự – một số … – Bộ Tư pháp

moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1828

Khi bàn đến quyền con người trong tố tụng hình sự không thể bỏ qua đối tượng đặc biệt và cũng là đối tượng cần có cơ chế bảo vệ đặc biệt đó là người bị buộc tội là người chưa thành niên. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trước tòa và bảo đảm quyền xét xử công bằng, là nguyên tắc của tố tụng hình …

“Bảo đảm hơn quyền con người trong tố tụng hình sự”

vneconomy.vn/…/bao-dam-hon-quyen-con-nguoi-trong-to-tung-hinh-su-201512190…

19 thg 12, 2015 – Có hiệu lực từ 1/7/2016. Theo đó, bộ luật đã sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Như công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác; nguyên tắc suy đoán vô tội; không …

[PDF]Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng hình sự

tapchi.vnu.edu.vn/ktl_2_07/b3.pdf

viết bởi NC Nguyễn – ‎2007

đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nội dung của nguyên tắc pháp chế trongTTHS và được biểu hiện như sau: a). Các hoạt động tố tụng, trình tự thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan THTT, quyền và nghĩa vụ của …

Bảo vệ quyền con người qua hoạt động thực hành quyền công tố và …

tks.edu.vn › Thông tin khoa học › Hình sự – TTHS

TS. Phạm Mạnh Hùng. Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) là cơ sở pháp lý góp phần bảo vệ quyền con người. Một số nguyên tắc liên quan đến bảo vệ quyền con người đã được ghi nhận trongBLTTHS như: Tôn trọng và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân (Điều 4); Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước …

[PDF]bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử vụ án hình sự

www.fdvn.vn/…content/…/Luan-an-Bao-dam-quyen-con-nguoi-trong-xet-xu-an-hinh…

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997) của PGS.TS Chu Hồng Thanh. Từ góc độ nghiên cứu quyền con người trong lĩnh vực Tư pháp có “Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam” (Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh,. 2010); “Luật tố tụng hình sự Việt Nam với việcbảo vệ quyền con người” …

Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự – Viết Thuê Luận Văn …

luanvanaz.com/bao-dam-quyen-con-nguoi-trong-tung-hinh-su.html

9 thg 5, 2016 – Bởi một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của pháp luật TTHS là vừa bảo đảm quyền con người trước hành vi phạm tội và tội phạm, đồng thời khi tiến hành tố tụng các cơ quan, người tiến hành tố tụng phải bảo đảm được quyền con người của những người tham gia tố tụng, đặc biệt là bị cáo và …

Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự – Tạp chí Lý luận Chính trị

lyluanchinhtri.vn/…ly…/1113-bao-ve-quyen-con-nguoi-trong-to-tung-hinh-su.html

8 thg 10, 2015 – (LLCT) – Trong xã hội dân chủ, quyền con người luôn giữ vị trí thượng tôn và đượcpháp luật ghi nhận, bảo vệ. Đặc biệt, quyền của nhóm người yếu thế luôn được quan tâm và có cơ chế đặc thù để đảm bảo quyền được thực thi trên thực tế. Nhằm hạn chế những sai sót trong hoạt động tố tụng hình sự, …

Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự – Tuổi Trẻ Online

https://tuoitre.vn/bao-ve-quyen-con-nguoi-trong-to-tung-hinh-su-532933.htm

2 thg 2, 2013 – Bởi lẽ, sở dĩ bốn bản hiến pháp từ 1946, 1959, 1980 và 1992 quy định quyền bào chữa của công dân nằm trong chương về tổ chức tòa án xuất phát từ … để bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền con người trong tố tụng hình sự, mở ra các khả năng và điều kiện tốt nhất để bảo đảm thực hiện quyền bào chữa …

Luận văn Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử vụ án …

luanvan.co/…/luan-van-bao-dam-quyen-con-nguoi-trong-hoat-dong-xet-xu-vu-an-hi…

21 thg 7, 2016 – Để tăng cường việc bảo vệ quyền con người trong TTHS – một trong những lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao, nhằm cho pháp luật và thực tiễn tố tụng nước ta phù hợp hơn với pháp luật quốc tế trên cơ sở các điều kiện kinh tế xã hội nước ta, cần có những giải pháp hữu hiệu, khả thi khác nhau. Trong đó có …

Tòa án bảo vệ quyền con người theo tinh thần Hiến pháp 2013

congly.vn › Hoạt động Tòa án

13 thg 9, 2016 – Trong Nhà nước pháp quyền, các quyền con người được pháp luật bảo đảm thực hiện và được bảo vệ không bị xâm phạm. … Báo cáo giám sát oan sai trong tố tụng hình sự năm 2014 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đánh giá: nhìn nhận về góc độ cải cách tư pháp nhằm bảovệ quyền con người của …


Các tìm kiếm liên quan đến Đảm bảo quyền con người trong tố tụng tư pháp: quyền con người trong luật hình sự, quyền con người trong bộ luật hình sự, bảo vệ quyền con người trong luật hình sự, khái niệm bảo đảm quyền con người, bảo vệ quyền con người trong luật hình sự luật tố tụng hình sự việt nam, quyền con người trong tạm giam, chứng minh bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền con người quyền và lợi ích của công dân, khái niệm người bị buộc tội

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền