[PDF] Ebook Hỏi đáp về Quyền con người

Chuyên mụcGiáo trình luật Ebook-hoi-dap-ve-quyen-con-nguoi

Cuốn sách “Hỏi đáp về Quyền con người” được Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản (lần thứ 2) vào đầu năm 2013.

..

Những nội dung liên quan:

..

Giới thiệu về cuốn sách Hỏi đáp về Quyền con người

Kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập (năm 1945), quyền con người đã được quy định cụ thể trong hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế, trở thành một hệ thống tiêu chuẩn pháp lý toàn cầu được các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cam kết tôn trọng và thực hiện. Ở Việt Nam, việc phổ biến và giáo dục nhân quyền ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm và khuyến khích.

Trong bối cảnh đó, một số cơ sở đào tạo, trong đó có Khoa Luật ‐ Đại học Quốc gia Hà Nội, đã và đang xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục, nghiên cứu và phổ biến quyền con người. Nhiều tài liệu phục vụ các hoạt động này đã được xây dựng và xuất bản, trong đó có cuốn Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2009 (tái bản năm 2011).

Mặc dù vậy, những tài liệu hiện có vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và tìm hiểu quyền con người ngày càng cao ở nước ta. Trước thực tế đó, trong năm 2010, Khoa Luật ‐ Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản cuốn sách Hỏi đáp về Quyền con người dựa trên cuốn Giáo trình kể trên nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nhân quyền. Với chủ ý như vậy, chúng tôi đã xây dựng cuốn sách dưới dạng Hỏi ‐ Đáp, với những thông tin ngắn gọn, súc tích, được chia thành các mục chuyên biệt, bao gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở tầm quốc tế và Việt Nam. Cuốn sách, được tái bản lần thứ nhất vào năm 2011, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn trẻ. Do đó, trong năm nay (2018), chúng tôi tái bản cuốn sách lần thứ hai với một số nội dung được cập nhật và bổ sung (thêm 7 câu hỏi đáp vào Phần I).

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt trong nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề quyền con người và mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc.

Hà Nội, tháng 1 năm 2018

KHOA LUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI – QUYỀN CÔNG DÂN

Cuốn sách này gồm 92 câu hỏi đáp về 4 chủ đề cơ bản:

– Khái lược về quyền con người;
– Luật nhân quyền quốc tế (các chuẩn mực & cơ chế);
– Nội dung một số quyền con người theo pháp luật quốc tế và Việt Nam;
– Lịch sử, tư tưởng Việt Nam về quyền con người.

Kèm theo còn có 3 phụ lục (Danh mục các điều ước nhân quyền; các điều ước mà Việt Nam là thành viên; Bộ luật Nhân quyền Quốc tế).

Trân trọng giới thiệu đến các bạn!

Hỏi đáp về Quyền con người PDF

4.7/5 - (1353 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền