Những đặc trưng cơ bản của quyền con người

Chuyên mụcLuật hiến pháp quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan

Quyền con người là những quyền tự nhiên của con người có từ lúc đã thành hình bào thai tới lúc đã chết đi và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai hay bất cứ chủ thể nào.

>>> Xem thêm: So sánh quyền con người và quyền công dân

Những đặc trưng cơ bản của quyền con người

– Về tính chất: Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có, không do chủ thể nào ban phát. Thể hiện vị thế của mỗi cá nhân trong quan hệ với quốc gia mà cá nhân đó là công dân và với cộng đồng nhân loại

– Về đặc điểm: Quyền con người áp dụng toàn cầu; đồng nhất trong mọi hoàn cảnh; không thay đổi theo thời gian

– Về chủ thể có quyền: Mọi thành viên của nhân loại, bất kể dân tộc, chủng tộc, thành phần xuất thân, tôn giáo, tư tưởng, giới tính, độ tuổi,…

– Về luật ghi nhận và bảo đảm: Luật quốc tế (toàn cầu và khu vực) và luật quốc gia

– Về cơ chế bảo vệ: Các diễn đàn, thủ tục điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm nhân quyền của Liên hợp quốc và một số tổ chức liên chính phủ khu vực.

– Các văn kiện ghi nhận quyền con người

  • Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng Quốc Mỹ 1779
  • Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân quyền của cách mạng Tư sản Pháp 1789
  • Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948.
  • Công ước về chính sách việc làm 1964
  • Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965
  • Công ước về quyền của những người khuyết tật về tâm thần 1971
  • Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại Phụ nữ 1979
  • Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm 1984
  • Hiến pháp hoặc Luật cơ bản của Quốc gia
  • Các văn bản pháp lý Quốc tế khác

Các tìm kiếm liên quan đến những đặc trưng cơ bản của quyền con người: tính chất của quyền con người, khái niệm về quyền con người, bản chất của quyền con người, đặc điểm của quyền con người, câu hỏi về quyền con người, câu hỏi ôn tập môn quyền con người, tiểu luận về quyền con người, ví dụ về quyền con người

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền